18 situacija koje proživljavaš kad si redar u razredu

Biti redar u razredu poseban je doživljaj. Otkad smo se po prvi put upoznali s ovom ulogom u prvom razredu osnovne, prošli smo dalek i trnovit put kroz različite zadatke koji su se pred nama našli. Mi smo izdvojili 18 situacija koje smo svi proživjeli tijekom svojih ‘redarstvenih’ uloga u razredu.

screenshot: YouTube

Kad si redar:

  1. Smrde ti ruke od spužve.
  2. Stalno te drugi žicaju da ih ne prijaviš profesoru da ih nema na satu.
  3. Malo se naljute na tebe kad ne želiš prešutjeti tko nedostaje na satu.
  4. Ideš po zemljopisnu kartu u kabinet i vrlo često je ne možeš pronaći.
  5. Moraš paliti zvučnike na kompu, donijeti televiziju ili popraviti projektor.
  6. Sporo brišeš ploču na satu matematike da malo oduzmeš vremena od sata.
  7. Pomoliš se bogovima da profesor nešto zaboravi pa da moraš otići po to (i nestati sa sata barem na tri minute).
  8. Suhe su ti ruke od krede.
  9. Ako profesor primijeti da si lagao o broju prisutnih na satu – jao si ga tebi (a i njima).

Odgovori