Pretraga

Najpopularniji engleski rječnik objavio riječ godine

A- A+

Jamačno najpopularniji rječnik na engleskom govornom području Merriam-Webster Dictionary, objavio je da je riječ godine – kultura. Odabrana je na osnovu toga jer je bila najčešće tražena na Merriam-Webster.com internetskoj stranici.

Merriam-Webster je najpopularniji rječnik na govornom području engleskoga, i kao prvog, ali i kao općeuporabnog jezika. Njegovom značaju pridonosi i to što je sparen s Encyclopaediom Britannicom. Na osnovu kriterija najtraženijijeg izraza na Merriam-Webster.com stranicama, kultura (eng. culture) je proglašena kao riječ godine.

Izdvojeni članak

Ovo je nova riječ godine prema Oxfordovom rječniku!


Kultura - značenje pojma

Prema ‘Rječniku hrvatskoga jezika’ Vladimira Anića kultura je ukupnost duhovne, moralne, društvene i proizvodne djelatnosti društva. Drugo joj je značenje prema istoj literaturi tip ili opseg duhovnog razvitka pojedinca u zajednici s potrebitim odlikama u odnosu prema drugome. Izraz kultura se koristi i u kontekstu poljoprivrede – uzgoj, obrada i biljke na predviđenoj površini, a kulture su i mikroorganizmi nasađeni za potrebe istraživanja.

Zanimljivo, obzirom da su neki drugi, također vrlo relevantni rječnici, kao najpopularnije ili najklikanije riječi imali neke puno ‘modernije’.

Tako je prema Oxfordovom rječniku, prošle godine najpopularnija riječ bila selfie, a ove ‘vape’ (imenica – uređaj za pušenje e-cigareta / glagol – inhaliranje dima e-cigarete).

Moderan izraz, štoviše neologizam, kao najpopularniji u 2014. su odabrali i u škotskom Collins English Dictionaryu. Radi se o riječi photobomb, koja znači upadanje u kadar za vrijeme nečijeg fotografiranja, bez da je ta osoba (ili više njih) svjesna da će na fotografiji biti još neki, neplanirani likovi.

Vijesti dodajmo i izraze koje su prema Merriam-Websteru te Oxfordovom rječniku bile druge po popularnosti. Na prvospomenutom to je bila riječ nostalgija (eng. nostalgia), a na potonjem izloženost (eng. exposure) konkretno eboli.