Pretraga

Udaljenost škola od kladionica treba biti barem 500 metara: ‘Nužno je ograničiti i online pristup te oglašavanja’

Udaljenost casina ili automat kluba od odgojno-obrazovnih ustanova u koje spadaju dječji vrtići, osnovne i srednje škole te učenički domovi ne smije biti manja od 500 metara. Upravo to nalaže Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica. Da bi netko uopće otvorio takav prostor, treba zadovoljiti i te uvjete koje provjerava Ministarstvo financija. Zašto bi udaljenost od kladionica trebala biti barem jedan kilometar i kako spriječiti oglašavanje i online igre, doznali smo od pravobraniteljice za djecu.

igre na sreću

Igre na sreću | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

Kladionice, casina, mjesta gdje se prodaju igre na sreću. Svi ti prostori trebali bi od škola biti udaljeni barem 500 metara. Nedavno istraživanje pokazalo je da igre na sreću nisu toliko zastupljene kod 16-godišnjaka kao društvene mreže i igrice, a najčešće je riječ o klađenju kod dječaka i lutrija kod djevojaka. Ipak, praksa često pokazuje da su kladionice bliže školama, a zašto je to tako doznali smo od Ministarstva financija.

Nema retroaktivne primjene

– Napominjemo da se igre na sreću priređuju od 90-tih godina te da su se tijekom godina mijenjali prostorno-tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni za početak priređivanja igara na sreću. Ističemo da se na automat klubove, casina i kladionice koji su otvoreni prije stupanja na snagu posljednjih izmjena retroaktivno ne mogu primjenjivati odredbe važećeg pravilnika, kazali su nam iz Ministarstva financija koje prema Zakonu o igrama na sreću propisuje odobrenje početka rada kladionica ili automat klubova.

Nadalje, uplatno mjesto kladionice ili ugostiteljski objekt u kojem postoje samoposlužni terminali moraju biti udaljeni najmanje 200 metara od odgojno-obrazovnih institucija. Tu udaljenost, rekli su nam iz Ministarstva financija, određuju ovlašteni službenici Porezne uprave područnih ureda. Oni izlaze na lokaciju uz prisustvo priređivača te utvrđuju udaljenost mjernim instrumentom najbližim pješačkim putem od ulaznih vrata škola do ulaznih vrata poslovnog prostora.

– Ako poslovni prostor ima više ulaza, mjerenje se primjenjuje za sve ulaze u poslovni prostor. Takav način izmjere primjenjuje se u postupku dobivanja prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog centra casina ili automat kluba. Isti je način i za utvrđivanje udaljenosti od uplatnih mjesta za klađenje. Te odredbe propisane su spomenutim Pravilnikom koji je na snagu stupio 26. ožujka 2020. godine, objasnili su iz Ministarstva financija.

Izdvojeni članak
učenik piše u bilježnicu u razredu

Veliko istraživanje o učenicima u Hrvatskoj: Zbog korone se srozale radne navike i motivacija za učenje

‘Zakazala je briga društva o mentalnom zdravlju djece’

Pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević, istaknula je da sudjelovanje u igrama kockanja i klađenja sa sobom nose rizik od razvijanja ovisnosti i predstavljaju društveni problem vrijedan pažnje roditelja, odgojno-obrazovnih i zdravstvenih institucija te društva u cjelini. Zbog toga je, smatra Pirnat Dragičević, potrebno propisati restriktivnije uvjete za otvaranje prostora u kojima se priređuju igre na sreću, što podrazumijeva ukidanje bilo kakvih iznimki i ustupaka u korist priređivača.

– Prilikom izmjene pravilnika predložili smo da se propiše 1.000 metara kao minimalna udaljenost casina, automat klubova i kladionica od odgojno-obrazovnih institucija i drugih mjesta na kojima organizirano borave djeca. To su domovi socijalne skrbi, dječja odmarališta, igrališta, igraonice te kulturni, zdravstveni, sportski i vjerni objekti. Predložili smo i da se odredbe o minimalnoj udaljenosti primjenjuju i na one objekte koji su odobrenje za rad dobili i prije ovih zakonodavnih promjena, poručila je Pirnat Dragičević.

Pojasnila nam je da je ovo rješenje udaljenosti od 500 metara ipak napredak u odnosu na prethodno koje nije sadržavalo odredbu o minimalnoj udaljenosti. Ipak, žali što se odredba ne odnosi retroaktivno čime bi se osigurali jednaki standardi zaštite i za djecu u školama te vrtićima u čijoj su neposrednoj blizini već prije otvorene kladionice. Zabrinule su ju pak pritužbe roditelja.

– U tim slučajevima zahtjevi za izdavanje odobrenja za početak priređivanja igara na sreću predani su prije stupanja na snagu restriktivnijih odredbi koje predviđaju i minimalnu udaljenost od odgojno-obrazovnih i drugih ustanova. Zaključujemo kako je u ovoj situaciji prednost dana interesima priređivača igara na sreću, a ne interesima djece te je zakazala briga društva o mentalnom zdravlju djece i mladih, naglasila je Pirnat Dragičević.

Izdvojeni članak

Pandemija je imala neviđen utjecaj na mentalno zdravlje mladih, pokazalo izvješće EU

Stvara se dojam da je kockanje ‘uobičajeno, dobro i poželjno’

Nelogično joj je što se u neposrednoj blizini škola nalaze casina, dok se s druge strane puno energije, vremena i novca ulaže u mjere i programe prevencije ovisnosti, pa tako i ovisnosti o klađenju i kocki. Pitali smo ju i što je s online klađenjem koje je danas sve popularnije te kako se boriti s oglašavanjem kladionica i automat klubova.

– Postoji i problem da djeca unatoč zabranama sudjeluju u igrama na sreću, posebice u igrama kockanja i klađenja. Smatramo da je također nužno spriječiti da kockanje i klađenje budu dostupni djeci online te treba strože ograničiti njihovo oglašavanje. Država prepoznaje štetne učinke oglašavanja te zabranjuje njihovo objavljivanje u radijskim i TV emisijama za djecu i mladež, kao i u njihovom tiskanom materijalu, napomenula je Pirnat Dragičević.

Te mjere smatra nedovoljnim te se zbog toga zalažu za dodatna ograničenja, primjerice da se zabrana oglašavanja igara na sreću propiše i tijekom drugih programskih sadržaja za koje je očekivano da ih u velikoj mjeri prate i djeca. To su, na primjer, prijenosi sportskih događanja ili natjecanja. Pravobraniteljica za djecu naglasila je da otvaranjem kladionica i kockarnica ‘na svakom koraku’ te njihovo učestalo oglašavanje mladima može prenijeti pogrešnu poruku i stvoriti kod njih dojam da je kockanje ‘uobičajeno, dobro i poželjno’.

– To svakako nije tako. Kockanje i klađenje sa sobom nose rizik ovisnosti te niz negativnih posljedica na psiho-socijalni, obiteljski i društveni život čovjeka. Smatramo da je nužno pojačati preventivne aktivnosti usmjerene zaštiti djece od štetnog utjecaja igara na sreću, posebno kockanja i klađenja, uz veće restrikcije u propisivanju uvjeta za otvaranje prostora u kojima se priređuju igre na sreću. Isto vrijedi i za oglašavanje i online pristup kockanju i klađenju, zaključila je Pirnat Dragičević.

Ako netko krši ranije spomenute pravilnike, pravobraniteljica za djecu poziva da se isto prijavi policiji ili Ministarstvu financija. Podsjetila je i da je Odbor za prava djeteta Ujedinjenih naroda u točki 21.c Zaključnih primjedbi o kombiniranom petom i šestom periodičnom izvješću Hrvatske, preporučio da Hrvatska osigura učinkovite mehanizme za podnošenje žalbi za zaštitu djece od štetnih medijskih sadržaja, uključujući pornografiju i oglašavanje alkohola, kockanja i klađenja te utvrdi i primjenjuje odgovarajuće sankcije protiv prekršitelja.