Pretraga

Zadatak dana: Na ovo pitanje o ograničenju brzine iz autoškole znat će odgovoriti samo najbolji vozači

A- A+

Kako biste u autoškoli mogli započeti s praktičnim dijelom upravljanja vozilom, prvo trebate položiti prometne propise. Na tom ispitu na svako postavljeno pitanje najmanje je jedan točan odgovor, a ponekad ih je točno i više. Ispit ste položili ako imate najmanje 90 posto bodova od 120 mogućih. No, pitanja o propuštanju vozila na raskrižju su eliminacijska pa na njih svakako morate točno odgovoriti. U današnjem zadatku dana pripremili smo jedno pitanje iz propisa i to o ograničenju brzine.

Za točan odgovor kliknite ikonu ‘nastavak teksta’.