Pretraga

Astronomski iznos od 362 milijuna kuna za projekte potpore učenicima s teškoćama u razvoju

A- A+

Astronomski iznos od 362 milijuna kuna osiguran je iz EU sredstava za 2.648 učenika s teškoćama u razvoju. Iz Ministarstva su donijeli odluku o financiranju 50 projekata, a uskoro se očekuje potpisivanje ugovora. Najveći iznos od 20 milijuna kuna dodijeljen je Gradu Zagrebu za projekt ‘Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkuzivnom obrazovanju’. Popis svih projekata možete pročitati u dokumentu na kraju teksta.

Učionica budućnosti

– Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza III. te donijelo Odluku o financiranju 50 projekata u ukupnome iznosu od 362.397.460,54 HRK bespovratnih sredstava kojom se financira i osigurava potpora za 2.648 učenika s teškoćama u razvoju, priopćeno je iz ministarstva o odluci koju je ministrica Divjak potpisala 18. kolovoza.

Ovaj poziv provodi se u sklopu Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje Investicijskoga prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju, Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europskoga socijalnog fonda.

Poziv je objavljen 14. lipnja 2017. godine na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.mzo.hr, a rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 21. srpnja 2017. godine. Opći cilj Poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora s partnerima.

[scribd id=357104707 key=key-xDeX7ByZGCSvFmmA4ElT mode=scroll]