Pretraga

[JEZIČNE IGRE] Jednostavno se riješite problema sa zamjenicama

A- A+

Kod odnosnih zamjenica, moramo paziti na odnos živog i neživog u akuzativu jednine zamjenice ‘koji’. Je li ispravno ‘cvijet koji sam ubrao’ ili’ cvijet kojeg sam ubrao’, saznajte u nastavku i više ne griješite!

Odnosna
zamjenica ‘koji’ u akuzativu ima dva oblika. Kad se odnosi na nešto živo (čovjeka
ili životinju), akuzativ je jednak genitivu i glasi ‘kojeg’, a kad se odnosi
na nešto neživo (ili biljku), akuzativ je jednak nominativu i glasi ‘koji’. 
Kada koristimo zamjenicu koji u akuzativu, često griješimo i miješamo oblike za živo i neživo. Zapravo, onaj za neživo gotovo ni ne poznajemo. Da bismo pojednostavili ono što želimo reći, dat ćemo dva primjera: 

Primjer 1 

Cvijet kojeg sam ubrao poklonio sam djevojci. 

Cvijet koji sam ubrao poklonio sam djevojci. 

Primjer 2 

Avion kojeg sam čekao, kasnio je pola sata. 

Avion koji sam čekao, kasnio je pola sata. 

Dakle, cvijet i avion uza sebe moraju imati oblik za neživo, a kad je riječ o neživomu, treba upotrebljavati akuzativ za neživo ‘koji’. Da bismo objasnili razliku, donosimo vam dvije jednostavne fraze koje možete zapamtiti i koje će vam pomoći da u ovim zamjenicama više ne griješite.

www.srednja.hr