Pretraga

Učenici s bilo kakvom opomenom ili ukorom, uskoro će imati dodatnu obavezu u školi

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je u javno savjetovanje pustilo nacrt pravilnika kojim će, kao prvom mjerom, pokušati odgovoriti na rasprostranjen problem nasilja u hrvatskim školama. Prema nacrtu pravilnika, učenici s bilo kojom izrečenom pedagoškom mjerom, pa i onom najblažom poput opomene, imat će dodatnu obavezu u školi. Ona će trajati minimalno šest mjeseci ili pak kontinuirano.

Foto: Pixabay

Ministarstvo obrazovanja povuklo je prvi potez u pokušaju odgovora na problem nasilja u hrvatskim školama. S Donjih Svetica u Zagrebu predložili su nacrt pravilnika koji predviđa oblike stručne potpore i tretmana za učenike koji su u riziku razvijanja problema u ponašanju, kao i za one učenike koji su probleme u ponašanju već razvili.

Učenici s izrečenim pedagoškim mjerama bit će uključeni u obavezne disciplinske programe

Izdvojeni članak

Učenici nam se i dalje javljaju s #ijasamučenik ispovijestima: Svi se međusobno zlostavljaju, potrebna je promjena cijeloga sustava

Tako će svi učenici osnovnih i srednjih škola kojima su izrečene pedagoške mjere, pa i one najblaže poput opomene, ubuduće biti uključeni u obavezni program odgojno-obrazovne potpore ili stručnog tretmana. U program odgojno-obrazovne potpore bit će uključeni oni učenici za koje je prepoznato da su izloženi riziku od razvijanja problema u ponašanju, a u program stručnog tretmana uključivat će se učenici koji su probleme u ponašanju već razvili.

Tako će se kod učenika promatrati pridržavaju li se ili krše propisana pravila škole, odnose li se nemarno i neprihvatljivo prema školskim obavezama, imovini i okruženju, poštuju li druge, imaju li teškoća u ostvarivanju vršnjačkih odnosa, vrijeđaju li druge oko sebe u fizičkom ili virtualnom okruženju te krše li zakonom propisane norme ponašanja.

Prije donošenja odluke o jednoj od dvije predviđene mjere, nastavnici škole međusobno će se konzultirati te kontaktirati roditelje učenika, a po potrebi i školskog liječnika te školu koju je učenik prethodno pohađao.

U disciplinskim programima učenike i roditelje će se savjetovati, a neki će morati duže ostajati u školi

Odgojno-obrazovna potpora pokretat će se na prijedlog razrednika i stručnog suradnika škole, odluku će donositi razredno vijeće, a o njoj će morati biti obaviješteni roditelji učenika za kojega se donosi odluka o pokretanju potpore. Odgojno-obrazovna potpora za učenika provodi se kontinuirano tijekom školske godine, a najmanje šest mjeseci. Učenika će se odgojno usmjeravati, imat će individualnu/grupnu pomoć u učenju, a bit će uključen u dopunsku ili dodatnu nastavu te izvannastavne aktivnosti. Također, provodit će se i savjetovanja s roditeljima.

Izdvojeni članak

Nakon Anina pisma učenici su nam pod #ijasamučenik poslali desetke ispovijesti iz škole

Stručni tretman će pokretati stručni suradnik škole (socijalni pedagog ili psiholog), o odluci će se informirati roditelji učenika, a ako oni tu odluku ne prihvate, škola će o tome biti dužna obavijestiti nadležni Centar za socijalnu skrb. U ovaj će program učenik biti uključen kontinuirano, odnosno, sve dok postoje razlozi za njegovo provođenje. Program će biti redoviti, produženi ili intenzivni, a uključuje individualno ili grupno savjetovanje s učenicima i njihovim roditeljima (redoviti), te u odgojno-obrazovnim skupinama prije ili poslije redovite nastave u školi (produženi, intenzivni).

Ako pak u školi nema potrebnog socijalnog pedagoga ili psihologa, o tome će morati brinuti ravnatelj. No, iz MZO-a za Jutarnji kažu kako neće biti sve isključivo na ravnatelju.

– Nije isključivo sve na ravnatelju, nego i na osnivaču škole, gradu ili županiji. U određenim slučajevima potporu školama mogu pružiti stručnjaci iz Agencije za odgoj i obrazovanje, rekli su iz MZO-a.