Pretraga

Vedska matematika, lagana matematika

A- A+

Matematika vam nikada nije bila omiljeni predmet? Trošite hrpu novaca na instrukcije, a još uvijek dobivate jedinice i dvojke? Ne očajavajte, došlo je vrijeme da i vi postanete frik koji u nekoliko sekundi može izračunati i najkompliciranije mateamatičke operacije. Riječ je naravno o alternativnom pristupu, odnosno Vedskoj matematici. Učenje matematike će vam postati lagan zadatak.

Sveta geometrija ili čarobni kvadrat kako se još naziva Vedska matematika, mentalna je jednolinijska aritmetika u kojoj nije potrebno ispuniti cijelu stranicu brojeva da bismo nešto izračunali. Sve se može vrlo jednostavno izračunat pomoću linije. Zvuči malo nevjerojatno, međutim nama su svi brojevi u glavi i odgovor možemo doslovno vidjeti. To činimo pomoću desne strane mozga, a ne lijeve jer za to koristimo oblike.

Za takav princip računanja  potrebo je poznavati 16 formula, odnosno “sutri” koje je razvio Indijski duhovni vođa Baharati Krishna.
Pomoću tih univerzalnih formula može se riješiti baš svaki matematički
problem. Zapadni svijet je tek prije nekoliko desetljeća postao svjestan
da su drevne Indijske Vede još prije nekoliko tisuća godina sadržavale
odgovore na fundamentalna pitanja, koja uključuju i samu matematiku.
Primjerice, kako su stari narodi znali koliko im je potrebno kamenih
blokova za izgradnju hrama. Njihovi su izračuni  bili dovedeni do
savršenstva, iako tada nije bilo papira i olovke.  Stoga su bili
primorani koristiti se Vedskom matematikom.

Znate
li tko je Shakuntala Devi? Shakuntala Devi je 72- godišnja Indijka koja
može računati brže od bilo kojeg računala na svijetu. Može reći kubni
korijen bilo kojeg broja u tren oka. Nakon čitanja ovog članka nećete
računati poput spomenute gospođe, no otkrit ćemo vam nekoliko trikova
kako ispast faca na satu matematike.

1. kako množiti neki broj s brojem 9?

Uzmimo
za primjer 5×9? Dakle, pomoću prstiju lijeve i desne ruke (od lijeva
prema desno) krenite brojat do pet. Zatim peti prst, u ovom slučaju
palac savijete i izbrojite prste koji su lijevo od palca, njih je dakle 4
i oni predstavljaju desetice. Isto tako zbrojite prste s desne strane
palca, njih je pet i predstavljaju jedinice. Rezultat  zadataka 5×9 je
45.

2. digitalna kompresija

Koristimo kada
neki broj želimo množiti s brojem 11. Uzmimo za primjer 35×11? Dakle,
razdvojimo znamenke 3 i 5 te ih zbrojimo. Zbrajanjem smo dobili broj 8 i
umetnemo ga između znamenki 3 i 5. Rezultat je 385.

3. sutra pomoću viška

Uzmimo
za primjer 105×106? U ovom slučaju broj 100 određujemo kao bazu, a
brojeve 5 i 6 kao višak. Nakon toga zbrojimo 106 i 5 te dobijemo 111 i
zasebno pomnožimo 5×6=30. Sada na kraju zadatka samo spojimo dobivene
brojeve 111 i 30. Rezultat zadatka 105×106 je 11 130.

Vedska matematika nije strogo strukturirana i ostavlja prostora učenicima za razvijanje vlastitih metoda i potiče kretivnost. Upravo su to prepoznali i čelnici privatne osnovne škole “Libar” u Splitu koji jedini imaju vedsku matematiku u svom programu.