Asistenti na faksu imaju manju prosječnu plaću od nastavnika: Donosimo podatke za svako zvanje u visokom obrazovanju

Učitelji i nastavnici u štrajku su već puna četiri tjedna jer zahtijevaju veće koeficijente plaća. Jedan od njihovih zahtjeva jest da se koeficijent nastavnika izjednači s koeficijentom asistenta na fakultetu jer smatraju da je složenost njihovih poslova jednaka. Zanimljivo je s druge strane da podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje su nam poslali, pokazuju da je prosječna plaća asistenta na fakultetu niža od prosječne plaće nastavnika, no razlog tome je možda u broju djece(olakšice na plaću) ili drugim dodacima, budući da asistenti imaju viši koeficijent od nastavnika. Uz prosječne plaće asistenata, donosimo i prosječne plaće svih zvanja u visokom obrazovanju.

foto: srednja.hr

Tražili smo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da nam dostavi podatke o prosječnoj plaći u prvih šest mjeseci ove godine za sva zvanja u sustavu visokog obrazovanja, posebno za sveučilišta i posebno za veleučilišta i visoke škole.

Prosječna plaća redovitog profesora gotovo 13.000 kuna

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na visokim učilištima propisana su zvanja kako slijedi:

Raste plaća korisnicima stručnog osposobljavanja: Doznajte kada ćete povišicu vidjeti na računu
  • znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja: docent, izvanredni profesor, redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju
  • nastavna zvanja: predavač, viši predavač, profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik, viši umjetnički suradnik i umjetnički savjetnik
  • suradnička zvanja: asistent i poslijedoktorand
  • stručna zvanja: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik

Ovo je tablica s prosječnim plaćama koju nam je poslalo Ministarstvo, a važno je napomenuti da u izračun nije uključena naknada za trošak prijevoza kao ni iznosi materijalnih prava poput jubilarnih nagrada, otpremnina i pomoći. Iskazane prosječne plaće odnose se na rad u punom radnom vremenu bez korištenja bolovanja. U navedene iznose nisu uključene plaće položajnih radnih mjesta (rektor, prorektor, dekan, prodekan, pročelnik, voditelj laboratorija, šef katedre i drugi) za koje je zvanje preduvjet.

Prosječne plaće u prvih šest mjeseci 2019. na javnim sveučilištima:

Prosjek plaća u prvih 6 mjeseci 2019. godine na javnim sveučilištima

Javna veleučilišta i visoke škole:

Prosjek plaća u prvih 6 mjeseci 2019. godine na javnim veleučilištima i visokim školama

Prema ovim tablicama, asistenti imaju prosječnu plaću od 6.500 kuna, a prosječna plaća redovitih profesora (u prvom izboru) na sveučilištima iznosi gotovo 13.000 kuna. 

Način izračuna osnovne plaće

Osnovnu plaću prema Zakonu o plaćama u javnim službama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Imamo prosječne plaće profesora po mjesecima, zarade preko 7.000 kuna bez prijevoza

Koeficijenti složenosti poslova radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a možete ih pronaći ovdje. Koeficijent asistenta je 1.406, a jedan od zahtjeva štrajkaša u osnovnim i srednjim školama je da se koeficijent nastavnika izjednači upravo s tim koeficijentom. Inače, prije nekoliko dana objavili smo prosječne plaće učitelja i nastavnika u prvih šest mjeseci ove godine, a one iznose više od 7.000 kuna.

Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje, osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti te za 13,725% na osnovu Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti zaključen između sindikata obrazovanja i Vlade Republike Hrvatske 25. studenoga 2006. godine.

Dodajmo još da plaću zaposlenika čine osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.

One comment

  1. Ono sto je strasno jest sto ovaj clanak apostrofira da red. profesori imaju cak gotovo 13000kn placu kao da je to neki svemirski iznos. To je dobra placa, ali nije nista specijalno visoka. 13000kn nakon 20 i vise godina staza, a prosjecni programer, ako ista valja, s 5 godina staza ima isto toliko ili vise. Oni bolji seniori medju njima s 10 godina staza mogu imati i do 20000kn placu mjesecno, dok redoviti profesori u trajnom zvanju, koji su vrh piramide izvrsnosti, na kraju karijere od 35 plus godina nikad nece doci ni blizu toj cifri. A da ne pricamo o tome da su place vani za ista zanimanja x2 pa cak i x3 od navedenih iznosa.

Odgovori