Pretraga

Asistenti na faksu imaju manju prosječnu plaću od nastavnika: Donosimo podatke za svako zvanje u visokom obrazovanju

A- A+

Učitelji i nastavnici u štrajku su već puna četiri tjedna jer zahtijevaju veće koeficijente plaća. Jedan od njihovih zahtjeva jest da se koeficijent nastavnika izjednači s koeficijentom asistenta na fakultetu jer smatraju da je složenost njihovih poslova jednaka. Zanimljivo je s druge strane da podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje su nam poslali, pokazuju da je prosječna plaća asistenta na fakultetu niža od prosječne plaće nastavnika, no razlog tome je možda u broju djece(olakšice na plaću) ili drugim dodacima, budući da asistenti imaju viši koeficijent od nastavnika. Uz prosječne plaće asistenata, donosimo i prosječne plaće svih zvanja u visokom obrazovanju.

foto: srednja.hr

Tražili smo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da nam dostavi podatke o prosječnoj plaći u prvih šest mjeseci ove godine za sva zvanja u sustavu visokog obrazovanja, posebno za sveučilišta i posebno za veleučilišta i visoke škole.

Prosječna plaća redovitog profesora gotovo 13.000 kuna

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na visokim učilištima propisana su zvanja kako slijedi:

Izdvojeni članak

Raste plaća korisnicima stručnog osposobljavanja: Doznajte kada ćete povišicu vidjeti na računu

  • znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja: docent, izvanredni profesor, redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju
  • nastavna zvanja: predavač, viši predavač, profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik, viši umjetnički suradnik i umjetnički savjetnik
  • suradnička zvanja: asistent i poslijedoktorand
  • stručna zvanja: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik

Ovo je tablica s prosječnim plaćama koju nam je poslalo Ministarstvo, a važno je napomenuti da u izračun nije uključena naknada za trošak prijevoza kao ni iznosi materijalnih prava poput jubilarnih nagrada, otpremnina i pomoći. Iskazane prosječne plaće odnose se na rad u punom radnom vremenu bez korištenja bolovanja. U navedene iznose nisu uključene plaće položajnih radnih mjesta (rektor, prorektor, dekan, prodekan, pročelnik, voditelj laboratorija, šef katedre i drugi) za koje je zvanje preduvjet.

Prosječne plaće u prvih šest mjeseci 2019. na javnim sveučilištima:

Prosjek plaća u prvih 6 mjeseci 2019. godine na javnim sveučilištima

Javna veleučilišta i visoke škole:

Prosjek plaća u prvih 6 mjeseci 2019. godine na javnim veleučilištima i visokim školama

Prema ovim tablicama, asistenti imaju prosječnu plaću od 6.500 kuna, a prosječna plaća redovitih profesora (u prvom izboru) na sveučilištima iznosi gotovo 13.000 kuna. 

Način izračuna osnovne plaće

Osnovnu plaću prema Zakonu o plaćama u javnim službama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Izdvojeni članak

Imamo prosječne plaće profesora po mjesecima, zarade preko 7.000 kuna bez prijevoza

Koeficijenti složenosti poslova radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a možete ih pronaći ovdje. Koeficijent asistenta je 1.406, a jedan od zahtjeva štrajkaša u osnovnim i srednjim školama je da se koeficijent nastavnika izjednači upravo s tim koeficijentom. Inače, prije nekoliko dana objavili smo prosječne plaće učitelja i nastavnika u prvih šest mjeseci ove godine, a one iznose više od 7.000 kuna.

Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje, osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti te za 13,725% na osnovu Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti zaključen između sindikata obrazovanja i Vlade Republike Hrvatske 25. studenoga 2006. godine.

Dodajmo još da plaću zaposlenika čine osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.