Pretraga

AZVO dao zeleno svjetlo novom studiju Medicine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu

A- A+

Agencija za znanost i visoko obrazovanje upravo je dala zeleno svjetlo uvođenju novog studija Medicine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Potvrdili su nam to iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kojemu je AZVO poslao pozitivnu akreditacijsku preporuku za spomenuti studij. Iz Ministarstva ističu kako su se, prije možebitne odluke o izdavanju dopusnice, odlučili obratiti Ministarstvu zdravstva u čijoj je nadležnosti, među ostalim, i regulacija medicinske djelatnosti.

Foto: Facebok stranica Hrvatsko katoličko sveučilište (Universitas Studiorum Catholica Croatica)

Već se neko vrijeme šuška da Hrvatsko katoličko sveučilište planira otvoriti novi studij Medicine. Koliko su im namjere ozbiljne dokazuje nam i činjenica da je nadležna Agencija za znanost i visoko obrazovanje upravo dala zeleno svjetlo uvođenju tog programa, nakon što ga je HKS sam i uputio u proceduru.

Ministrica Divjak još ne izdaje dopusnicu

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja potvrdili su nam da su od AZVO-a dobili pozitivnu akreditacijsku preporuku za novi studij Medicine na HKS-u.

– Agencija za znanost i visoko obrazovanje je u postupku inicijalne akreditacije integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina, čiji je predlagatelj i izvoditelj Hrvatsko katoličko sveučilište, donijela je pozitivnu akreditacijsku preporuku, uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije kojom je preporučila ministru nadležnom za znanost i obrazovanje izdavanje dopusnice za izvođenje predmetnog studija u sjedištu visokog učilišta, u trajanju od šest godina. Njegovim se završetkom stječe 360 ECTS bodova, stoji u odgovoru Ministarstva.

Uz pozitivnu akreditacijsku preporuku, dodaju, Ministarstvu je dostavljeno i pozitivno mišljenje neovisnih recenzenata. To pozitivno mišljenje odnosi se na usklađenost studijskog programa s odredbama Europske komisije i Europske unije – preciznije, s odredbama Direktive 2005/36/EC i Direktive 2013/55/EU.

Nakon pozitivnog mišljenja AZVO-a, nadležna ministrica Blaženka Divjak po proceduri bi mogla izdati dopusnicu. No s time je, izgleda, maksimalno oprezna. Budući da dosta vode računa o potrebama tržišta rada, kažu nam iz Ministarstva, kao i o društvenoj odgovornosti sveučilišta, prije odluke o dopusnici obratili su se Ministarstvu zdravstva.

– Ministarstvo se dopisom obratilo Ministarstvu zdravstva, u čijoj su nadležnosti propisi kojima se reguliraju profesije u području djelatnosti medicine, kako bi razmotrilo i procijenilo može li se integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicina izvoditi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu koje u svom ustroju nema ustrojbene jedinice (kao što su klinike i druge) sukladno propisima iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, odnosno kako bi provjerilo zaprimljene ugovore s nastavnicima i znanstvenim djelatnicima odnosno zdravstvenim ustanovama te potvrdilo da isti doista jamče neometano studiranje i obavljanje kliničke prakse u sklopu studijskog programa, rekli su nam.

Čeka se i mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost

Da je HKS-ov put do studija Medicine zaista dug i trnovit govori i članak 70. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prema spomenutom članku, sveučilište može akreditirati studijske programe, uz prethodno mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Članak 70.

(4) Studijski programi mogu se provoditi i kao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova.

(5) Sveučilište može akreditirati i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz stavka 4. ovoga članka uz prethodno odobrenje Nacionalnoga vijeća.

Tako je, uz dopis Ministarstvu zdravstva, ministrica Divjak zatražila i od Nacionalnog vijeća da razmotri studijski program te o tome donese mišljenje.

– Nakon zaprimanja navedenih dokumenata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pristupit će izradi odgovarajućeg akta u  postupku inicijalne akreditacije predmetnog studijskog programa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, zaključuju iz Ministarstva.

Iz AZVO-a nisu htjeli ništa komentirati ističući kako je postupak akreditacije u tijeku budući da se još uvijek čeka rješenje ministrice resora.