Pretraga

Bogoslovni fakultet kaznio svećenika za neprimjerene poruke studentici: Nisu zvali policiju ni DORH

Katolički bogoslovni fakultet u Splitu proveo je istragu nad jednim svećenikom i profesorom na tom faksu zbog neprimjerenih poruka koje je tijekom 2021. godine slao studentici koja je tu studirala. Prijava je bila anonimna, a nakon istrage svećenik je snosio određene sankcije. No, taj slučaj nisu prijavili policiji ni državnom odvjetništvu. Kako su nam rekli, uprava KBF-a u Splitu nije smatrala potrebnim upoznati nadležne organe, jer na faksu nije bilo prijava za ‘seksualno napastovanje i zlostavljanje djece i maloljetnika’. Svi su bili, kažu nam u dopisu, punoljetni, a ‘predmetno se spolno uznemiravanje i nedolično ponašanje’ odvijalo ‘elektroničkim ili verbalnim putem bez fizičkih kontakata, tjelesnog seksualnog zlostavljanja ili teškog psihološkog, emocionalnog ili duhovnog nasilja’. Priznali su to za portal srednja.hr nakon što smo svim bogoslovnim fakultetima u državi, u svjetlu nedavnih strašnih otkrića o razmjeru pedofilije i seksualnog napastovanje među svećenicima u Hrvatskoj, poslali upite o slučajevima i prijavama na fakultetskoj razini.

učenica/studentica

Foto: Unsplash

Šest svećenika u Riječkoj nadbiskupiji ima ozbiljne optužbe za seksualno zlostavljanje, a jedan od njih, Milan Špehar sve je priznao. U pismu za tjednik Nacional, koji je sve ovo otkrio, priznao je da je seksualno napastovao trinaest dječaka u dobi između 6 i 13 godina. Mučni detalji otkrivaju kako su i drugi predatori bili pod istragom Crkve, snosili su i određene, uistinu, blage sankcije, no javnost do sada s time nije bila upoznata.

Dvojica svećenika s ozbiljnim optužbama, uključujući i Špehara koji je sve priznao, bili su čelnici studija Teologije pri riječkoj podružnici Katoličkog bogoslovnog fakulteta, inače sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Nakon ovog otkrića srednja.hr je uputila upite na svaki Katolički bogoslovni fakultet u državi – u Zagrebu, Splitu i Đakovu. Pitali smo ih je li na njihovim fakultetima bilo prijava za seksualno uznemiravanje, zlostavljanje ili neprimjereno ponašanje od strane profesora i svećenika, kako prema studenticama i studentima laicima, tako i prema bogoslovima. Svi su nam odgovorili na pitanja.

KBF Zagreb: ‘Nemamo prijava niti saznanja protiv naših djelatnika’

Iz ureda dekana zagrebačkog KBF-a, profesora Josipa Šimunovića, kratko su nam odgovorili kako oni nisu imali prijava.

– Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nije imao i nema prijava za povredu Etičkog kodeksa te nema saznanja o postojanju bilo kakvih istražnih ili kaznenih postupaka protiv djelatnika Fakulteta, kako civilnih, tako i kanonskih. Za prijave takve vrste postoji propisana civilna i kanonska procedura, istaknuli su u pisanom odgovoru za srednja.hr.

Izdvojeni članak
kalež na oltaru, u pozadini svećenik u zelenoj halji

Riječki svećenik u pismu priznao da je napastovao trinaest dječaka od 6 do 13 godina: Nije jedini predator

KBF u Splitu imao dvije prijave, proveli su istragu

Iz ureda dekana splitskog KBF-a, profesora Ante Jukića, dostavili su nam detaljne odgovore na pitanja u nadi da će se slučajevi poput zlostavljanja na riječkom području, biti otkriveni, prijavljeni i procesuirani, a počinitelji primjereno kažnjeni te žrtve dobiti svaku potrebnu pomoć kao i primjerenu zadovoljštinu’.

– Do sada su na našem Fakultetu prijavljena dva slučaja. Jedan se tiče spolnoga uznemiravanja, a drugi nedoličnog ponašanja. Oba slučaja prijavljena su tijekom akademske godine 2020./2021. Svi oblici neprimjerenoga seksualnog ponašanja na našem Fakultetu mogu se prijaviti i prijavljuju se Upravi Fakulteta, Uredu dekana, Etičkom povjerenstvu, Povjerenstvu za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja te prema potrebi i Stegovnom povjerenstvu. U oba slučaja počinitelji/tuženici su bili svećenici nastavnici, a žrtve/tužiteljice su bile studentice laikinje na našem Fakultetu, stoji u odgovoru za srednja.hr.

Prijava za spolno uznemiravanje odnosi se na događaj prije dvadesetak godina, kažu nam, a nedolično ponašanje na incident tijekom akademske godine 2020./2021. Ne mogu stoga, kažu nam sa splitskog KBF-a, govoriti o pojačanim ili smanjenim prijavama jer one do tada nisu ni postojale.

– Istraga Etičkog povjerenstva ravnala se odredbama i propisima Etičkog kodeksa KBF-a, a rezultirala je Mišljenjem Etičkog povjerenstva koje je utvrdilo povredu nekolicine članaka istog Kodeksa. Konkretnije, povrijeđeni su članci koji govore o zloporabi položaja i moći, kršenju profesionalne etike, neprimjerenoj komunikaciji nastavnika i studentice te povredi osnovnih načela i vrijednosti koje promiče KBF. Nakon Mišljenja koja su dostavljena tužiteljima i tuženicima, potom pročitana na sjednicama Fakultetskog vijeća KBF-a, tadašnji je dekan obojici svećenika tuženika izrekao stegovnu mjeru, dotično pisanu opomenu. Prije pokretanja postupka pred Etičkim povjerenstvom KBF-a u Splitu, sa slučajem su bila upoznata mjerodavna sveučilišna tijela kao i Veliki kancelar i Veliki vicekancelar KBF-a kao crkvene vlasti. Prema njihovu naputku i zbog naravi slučajeva postupci su provedeni pred fakultetskim tijelima, pojasnili su nam s KBF-a u Splitu.

Splitski KBF nije slučaj prijavio policiji

Splitski smo KBF, kao i ostale u državi, pitali i jesu li prijave koje su upućene protiv njihovih zaposlenika na faksu proslijedili i nadležnim institucijama. Ukratko, nisu.

– Budući da na našem Fakultetu nije bilo prijava za seksualno napastovanje i zlostavljanje djece i maloljetnika/ca, budući da su osobe obuhvaćene rečenim slučajevima punoljetne, budući da se predmetno spolno uznemiravanje i nedolično ponašanje odvijalo uglavnom i u većini slučajeva elektroničkim ili verbalnim putem, dakle bez fizičkih kontakata, tjelesnog seksualnog zlostavljanja ili teškog psihološkog, emocionalnog ili duhovnog nasilja, Uprava fakulteta nije smatrala potrebnim upoznati nadležne organe, policiju ili državno odvjetništvo, s navedenim slučajevima, stoji u odgovoru za portal srednja.hr.

Fakultet će i dalje, istaknuli su, pomno pratiti i provoditi smjernice crkvenih, akademskih i civilnih vlasti koje se odnose na, kako ističu, ‘seksualne delikte’. Prema potrebi će i surađivati s drugim institucijama, kažu nam, naročito u slučaju seksualnog zlostavljanja djece i maloljetnih osoba bez obzira radi li se o svećenicima, laicima obaju spolova, bogoslovima, redovnicama ili redovnicima.

Izdvojeni članak
seksualno uznemiravanje

Država ima plan suzbiti seksualno nasilje na fakultetu do 2027.: Neki od vas će dobiti nove kolegije

Na KBF-u u Đakovu imali jedan anonimni ukaz na neprimjereno seksualno ponašanje

KBF pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku djeluje u Đakovu, a iz ureda privremenog dekana Ivice Raguža odgovorili su nam da je u studentskoj anketi za akademsku godinu 2021./2022. zabilježen jedan anonimni ukaz o doživljenom neprimjerenom seksualnom ponašanju na faksu.

– Iz ankete nije bilo moguće zaključiti o kojoj se naravi ponašanja radi, kao ni tko ga je eventualno počinio, čak se nije moglo utvrditi radi li se o neprimjerenom ponašanju nastavnika, djelatnika ili studenta. Uprava Fakulteta je o istom upoznala Fakultetsko vijeće i Studentski zbor te pozvala da joj se na bilo koji način i posredstvom bilo kojeg kanala dostave saznanja koja bi precizirala navedeni anonimni ukaz. Do danas uprava Fakulteta nije zaprimila ništa vezano za ovaj predmet. Kako je ranije navedeno, riječ je o akademskoj 2021./2022. godini.

KBF u Đakovu kao sastavnica osječkog sveučilišta i javni fakultet, ističu, poštuje sve pozitivne državne i sveučilišne odredbe vezane za prijavu neprimjerenog seksualnog ponašanja. Na Fakultetu postoje mnogi kanali za prijavu neprimjerenog seksualnog ponašanja, nabrajaju u dopisu za srednja.hr, od prijave dekanu, prodekanima, Tajništvu, preko mogućnosti prijave preko Studentskog zbora i studentskog pravobranitelja, ali i preko povjerenika za duhovnu formaciju studenata  Fakulteta. S tim su, vele nam upoznati svi studenti ovoga Fakulteta.

– Kako smo ranije naveli, spomenuta jedna prijava ne sadrži nikakve podatke o tome odnosi li se ona na nastavnike koji su svećenici te odnosi li se uopće na nastavnike. Akademska godina 2021./2022. trajala je od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022. godine i spomenuta jedna anonimna prijava odnosila se na navedeno razdoblje akademske godine. S obzirom na ranije navedeno, nije bilo opravdane potrebe da se Crkva uključi u istragu anonimno prijavljenog prijestupa. S obzirom na sve gore navedeno, Fakultet nije dalje postupao. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu gaji visoke moralne i etičke standarde svojih nastavnika, studenata i ostalih zaposlenika. Stoga i dalje ostaje pozoran prema očuvanju dostojanstva svakog člana svoje akademske zajednice i jamči da će, u skladu sa svim zakonskim propisima i procedurama, kako državnim tako i crkvenim, reagirati pri svakoj prijavi neprimjerenog seksualnog ponašanja. Također, i ovom prigodom ukazujemo na mogućnost prijave takvog ponašanja na bilo koji način i putem bilo kojeg kanala, zaključuju s KBF-a u Đakovu.