Pretraga

Imamo detalje: Rektor i suradnik prodavali diplome, oštetili sveučilište i faks za preko 8 milijuna dinara

A- A+

Bivši srpski rektor Nebojša Arsenijević i njegov bliski suradnik Predrag Čanović uhićeni su pod sumnjom da su prodavali diplome i tako oštetili faks, rektorat i državu. Diplome su, kako izvještava srpski MUP, prodavali medicinskim sestrama iz – Hrvatske – a osim diploma stručnih studija, jednom su Hrvatu, sumnja se, prodali i doktorat znanosti.

fakultetska diploma

Foto: Unsplash; Yuhan Du

Kako smo jučer izvijestili, policija je uhitila Nebojšu Arsenijevića, bivšeg rektora Sveučilišta u Kragujevcu te njegovog tadašnjeg bliskog suradnika Predraga Čanovića, inače bivšeg dekana tamošnjeg Medicinskog fakulteta, zbog sumnje da su prodavali diplome Hrvatima i Albancima, pa tako oštetili rektorat, fakultet i državu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije danas je objavilo detalje, kao i precizne iznose pretrpljene štete, koja se stavlja na teret akademskom dvojcu.

Prodali diplome medicinskim sestrama iz Hrvatske

Uhićenje bivšeg rektora i njegova najbližeg suradnika rezultat je suradnje više srpskih institucija; Ministarstvo unutrašnih poslova, Ministarstva prosvjete i Višeg javnog tužiteljstva u Kraljevu. Bivšeg rektora terete za kazneno djelo trgovina utjecajem, dok njegovog suradnika i bivšeg dekana Medicinskog fakulteta terete za zloupotrebu službenog položaja. Kako se sumnja, Arsenijević je protuzakonito posredovao da Čanović i nastavnici koje je angažirao u nastavi, stoji u priopćenju srpskog MUP-a, protivno propisima, upišu 45 Hrvata na treću godinu stručnog studija za medicinsku sestru na Sveučilištu u Kragujevcu, za njih održe nastavu te za ukupno 44 kandidata izdaju diplome.

Radi se uglavnom o studenticama koje su, kako izvještava srpski MUP, završile prve dvije godine studija na fakultetu u Zenici, dislociranog s nastavom u Puli, koji se vodi pod oznakom Europski centar za mir i razvoj. Studentice su, navodi se, ugovor potpisali s tim centrom. Čanović je, sumnja se, omogućio tim studenticama da dobiju diplome stručnog studija za medicinske sestre, iako nisu podmirile svoje financijske obveze koje inače imaju strani studenti.

Tako su Sveučilište u Kragujevcu, rektor i suradnik, oštetili za 2.700.000 dinara, odnosno oko 173.000 kuna, budući da nisu pokrenuli postupak priznavanja strane visokoškolske diplome i vrednovanja studija za ukupno 45 kandidata. Srpski državni proračun osjetio je gubitak neplaćenog poreza u iznosu od 314.100 dinara, što je okvirno 20.000 kuna, a Fakultet medicinskih nauka za sve neuplaćene školarine izgubio je 5.692.250 dinara, odnosno oko 364.000 kuna.

Izdvojeni članak
fakultetska diploma

Imamo detalje: Rektor i suradnik prodavali diplome, oštetili sveučilište i faks za preko 8 milijuna dinara

Jednom su Hrvatu sredili i doktorat

Nisu samo hrvatske medicinske sestre tamo kupovalo diplome. Čanović, bivši dekan Medicinskog fakulteta, tereti se da je protupropisno omogućio obranu doktorata jednog hrvatskom državljaninu i studentu Europskog centra za mir i razvoj. Omogućio mu je i izdavanje diplome prema kojoj je ovaj postao doktor znanosti, a da nije bio ni upisan kao student navedenog fakulteta na Sveučilištu u Kragujevcu. Doktor, napominju iz MUP-a, nije fakultetu platio studij.

Nebojša Arsenijević je, stupivši na rektorsku dužnost pri Sveučilištu u Kragujevcu, kako se sumnja, potpisao i izdao diplomu o završenom doktorskom studiju za navedenog studenta. Sve to, sumnjaju, učinio je u suradnji s Čanovićem, iako su obojica znali da ovaj nije podmirio svoje financijske obveze, kako prema Medicinskom faksu, tako ni prema Sveučilištu u Kragujevcu.

Omogućavajući obranu doktorske disertacije i izdavanje doktorata znanosti hrvatskom državljaninu, srpski akademski dvojac Sveučilište u Kragujevcu je oštetio za minimum 80.000 dinara, okvirno nešto više od 5.000 kuna, srpski državni proračun za neplaćeni porez u iznosu od 6.980 dinara, odnosno oko 450 kuna, a Fakultet medicinskih nauka za neplaćenu školarinu u svoti od 6.970 eura, odnosno nešto preko 52.000 kuna.