Pretraga

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje u trosatnom ispitu iz Kemije

A- A+

Na stranicama NCVVO-a objavljen je ispitni katalog iz Kemije čiji je ispit na prošle godine na ljetnom roku prijavilo 4,184 kandidata. Kao što je slučaj i s drugim katalozima, tako je i ovaj prilagođen gradivu Kemije koji je usklađen s odobrenim
četverogodišnjim nastavnim planom i programom za
Kemiju u gimnazijama.

Ispit na ljetnom roku pomalo je zbunio kandidate pa kako su nam tada otkrili više se od njh tražilo zaključivanje, nego činjenice koje se uče na satu Kemije. Ako je suditi prema novom katalogu, zaključivanje i kritičko mišljenje bit će zastupljeno i na nadolazećem ispitu iz državne mature. 

Područja ispitivanja

Ispitni katalog iz Kemije koja je po brojnosti prijavljenih kandidata bio peti po redu izborni predmet koji se pisao na maturi, i ovoga puta nalaže kritičko mišljenje, kreativnost, incijativu, rješavanje problema, procjenu rizika kao i donošenje odluka. 

Jedan od mogućih metodičkih modela jest i
upotreba konceptualnoga pristupa obradi nastavnih
sadržaja s naznakom da navedeni pristup predstavlja
potporu konstruktivističkoj teoriji učenja. Primjenom
konceptualnih modela poučavanja učenici su stavljeni
u kontekst aktivnoga opažanja i zaključivanja jer
se izvođenje nastavnoga procesa planira prema
općeprihvaćenim područjima (konceptima) i
razrađenim razinama ishoda učenja. Iako se za učenje preporučuju udžbenici koji se koriste na nastavi iz Kemije u gimnazijama, NCVVO se u ispitnom katalogu ograđuje od mogućih stručnih pogreškama u njima.

Ispit iz Kemije na maturi provjerava znanje iz šest temeljnih kemijskih područja: tvari, kemijske promjene, energija, brzina kemijskih reakcija, ravnoteža kemijskih reakcija, prikupljanje podataka, obrada i prikazivanje rezultata. Također, navedena područja obuhvaćaju znanje naučeno u osnovnoj i srednjoj školi. 

Trajanje ispita

Ispit u trajanju od 180 minuta bez stanke sastoji se od dviju cjelina. Prva ispitna
cjelina sastoji se od zadataka višestrukoga izbora, dok je druga sastoji se od zadataka
otvorenoga tipa. Zadatci otvorenoga tipa mogu biti
zadatci dopunjavanja, zadatci kratkoga odgovora
te zadatci produženoga odgovora. Prva ispitna cjelina sastoji se od 45, a druga od 18 zadataka.

Pristupnici dobivaju sigurnosnu vrećicu u kojoj su
dvije ispitne knjižice, knjižica s periodnim sustavom
elemenata, tablicom standardnih elektrodnih
potencijala odabranih redoks sustava u vodenim
otopinama pri 25 °C i popisom potrebnih prirodnih
konstanta te list za odgovore i listovi za koncept. 

Uz svaku vrstu zadataka priložena je uputa za
rješavanje. Čitanje tih uputa je važno jer je u njima
naznačen i način označavanja točnih odgovora.
Pristupnici trebaju pozorno pročitati upute i slijediti ih
tijekom rješavanja ispita. 

Pribor

Tijekom ispita iz Kemije dopuštena je upotreba
džepnoga računala i periodnoga sustava elemenata. Tijekom ispita dopušteno je upotrebljavati džepno
računalo tipa Scientific. 

Džepno računalo smije imati: eksponencijalnu funkciju (tipka 10x
), logaritamsku funkciju (tipka log x), trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan).
Džepno računalo ne smije imati mogućnost: bežičnoga povezivanja s drugim uređajem, upotrebe memorijske kartice, simboličkoga računanja (npr. u nazivu CAS), grafičkoga rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima
tipku GRAPH), deriviranja i integriranja. 

Dežurni nastavnik će tip (naziv i oznaku) džepnoga
računala koje je pristupnik upotrebljavao tijekom ispita
upisati na list koji služi za popisivanje svih džepnih
računala koje pristupnici upotrebljavaju. 

Ispitni katalog Kemija 2017. by srednja.hr on Scribd

Važne vijesti iz mature

[Matura ’17] Ispitni katalog iz Hrvatskog: Evo što vas očekuje na obje razine

Popis lektira na državnoj maturi 2017.

Kalendar polaganja državne mature 2017.

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje iz ispita matematike na maturi

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje na obje razine ispita iz Engleskog jezika

[Matura ’17] Što vas čeka na stominutnom ispitu iz Informatike

[Matura ’17] Evo kako će izgledati državna matura iz Povijesti

[Matura ’17] Evo što pristupnike očekuje na Geografiji