Pretraga

Mijenja se Pravilnik o državnim stipendijama: Biste li mijenjali kriterije?

A- A+

U javnom se savjetovanju našao pravilnik koji propisuje tko sve, odnosno pod kojim uvjetima, ostvaruje pravo na državne socio-ekonomske stipendije, koje iznose 10.800 kuna. Savjetovanje je otvoreno do 24. rujna.

fuchs stipendija

Foto: srednja.hr

– Nacrt izmjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa sadrži sve potrebne elemente vezano za uvjete i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državne stipendije koje se dodjeljuju studentima na temelju socio-ekonomskog statusa, navode iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U javnom se savjetovanju našao pravilnik koji propisuje tko sve, odnosno pod kojim uvjetima, ostvaruje pravo na državne socio-ekonomske stipendije, koje iznose 10.800 kuna. Navedeno, navode iz Ministarstva, uključuje opće odredbe, uvjete za dodjelu stipendija, postupak bodovanja i utvrđivanja rang lista, postupak donošenja odluke o dodjeli državne stipendije i imenovanja Povjerenstva za izmjene državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa, način dostave obavijesti u postupku dodjele, način i rokove prihvaćanja uvjeta stipendiranja, iznos državne stipendije te način dostave i vrstu podataka koji se prikupljaju za potrebe državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa.

Mjesec dana za komentare

– Svrha savjetovanja je zainteresiranu javnost upoznati s izmjenama Nacrta Pravilnika dobiti povratne informacije od ključnih dionika sustava, zaključuju.

Savjetovanje je otvoreno do 24. rujna, a možete mu se priključiti putem sustava eSavjetovanja. Podsjetimo, u javnom je savjetovanju trenutno i pravilnik o STEM stipendijama.

Izdvojeni članak

Mijenja se pravilnik o stipendijama od 10.800 kuna: Imate mjesec dana da kažete svoje mišljenje

 

Prema prijedlogu pravilnika, državna stipendija isplaćuje se u najmanje devet mjesečnih rata od najmanje 1.200,00 kuna do 15. u mjesecu, uz napomenu da, ako su za to osigurana sredstva u Državnome proračunu, ministar može u natječaju za dodjelu državnih stipendija propisati i dodjelu većega mjesečnog iznosa stipendije i/ili dodjelu stipendija u većem broju mjesečnih rata.

Stipendija se, kao i do sada, dodjeljuje u tri kategorije: studente slabijega socio-ekonomskog statusa (E), studente koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (D) i  studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije (P kategorija).

Bodovi za djecu, braću, …

Prijedlog bodovanja za državnu stipendiju za kategoriju E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa:

1) Za studenta koji mjesečno po članu obitelji ima 850,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 1.500 bodova, od 850,01 do 950,00 kuna priznaje se 1.200 bodova, od 950,01 do 1.100,00 kuna priznaje se 900 bodova, od 1.100,01 do 1.250,00 kuna priznaje se 750 bodova, od 1.250,01 do 1.400,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.400,01 do 1.550,00 kuna priznaje se 450 bodova, od 1.550,01 do 1.800,00 kuna priznaje se 300 bodova, od 1.800,01 do 65% proračunske osnovice priznaje se 150 bodova.

2) Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete.

3) Za studenta koji je roditelj i kojem je dijete preminulo priznaje se 550 bodova.

4) Za studenta kojemu je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 550 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je pod skrbništvom ili je kao dijete bio pod skrbništvom ili mu je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili mu je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, priznaje se 1.100 bodova.

5) Za studenta čiji je brat ili sestra korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi priznaje se po 300 bodova za svakog brata ili sestru.

6) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, a smješten je u studentskome domu, priznaje se 200 bodova, a za ostale studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta priznaje se 300 bodova.

7) Za studenta koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili čiji su roditelji korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi priznaje se 200 bodova.

8) Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova.

9) Za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u kućanstvu.

10) Za studenta s najmanje 60% utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj: 67/17 i 56/18), priznaje se 300 bodova.

11) Za studenta hrvatskog branitelja, studenta pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO), studenta koji je dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i studenta koji je dijete pripadnika HVO-a priznaje se 200 bodova, a za studenta čija su oba roditelja branitelji iz Domovinskog rata (ili pripadnici HVO-a) priznaje se 400 bodova.

(12) Za studenta pod međunarodnom i privremenom zaštitom u skladu s propisima koji reguliraju prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom priznaje se 1100 bodova.