Pretraga

Pokrenut novi studij u Rijeci, nosi dosta upečatljiv naziv

A- A+

Riječka Visoka poslovna škola PAR dobila je dopusnicu za izvođenje novog studijskog programa, dosta upečatljiva naziva – Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu. Riječ je o preddipomskom studijskom programu čiji će studenti nakon završetka raditi na poboljšanju ugostiteljske i gastronomske ponude.

foto: promo

Visoka poslovna škola PAR iz Rijeke bogatija je za još jedan trogodišnji preddplomski stručni studij, naziva Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu, čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i naziv stručnog prvostupnika ekonomije (bacc. oec.), a s ciljem obrazovanja stručnjaka za rad u ugostiteljstvu, gastronomiji i restoraterstvu. U svom dosadašnjem radu Visoka poslovna škola PAR uspješno provodi akreditirani program  preddiplomskog stručnog studija, kao i specijalističkog diplomskog stručnog studija iz područja poslovnog upravljanja s tri različita smjera: upravljanje financijama, upravljanje malim i srednjim poduzećima te upravljanje u sportu.

– Ovo je uistinu velika novost ne samo za PAR već i za Rijeku i Primorsko-goransku županiju jer smo analizom usporedivosti predloženog studija sa srodnim akreditiranim programima došli do činjenica da se svi stručni studijski programi koji se odnose na gastronomiju i restoraterstvo provode isključivo kao dio programa iz područja turizma i ugostiteljstva, a ne kao jedinstveni zasebni program. Upravo su potrebe koje se javljanju na tržištu, kao i nepostojanje jedinstvenog samostalnog studijskog programa iz područja gastronomije i restoraterstva bili temeljni razlozi pokretanja ovog preddiplomskog studija, naglasila je doc. dr. sc. Gordana Nikolić, dekanica PAR-a.

Gastronomija i restoraterstvo kao dio ugostiteljske usluge imaju velik značaj u ukupnoj gospodarskoj slici Republike Hrvatske. Kao temeljenje usluge u unapređenju turizma dio su ekonomskog i društvenog fenomena današnjice. Usluge unutar ugostiteljstva smatraju se ključnim segmentom turističkog gospodarstva i osnovom njegova razvoja, budući da osiguravaju pružanje temeljnih usluga u turizmu.

Prilika i za učenike strukovnih škola

Postizanje konkurentne prednosti se u suvremenim uvjetima poslovanja, kažu iz PAR-a, temelji u prvom redu na ostvarenju kvalitete usluge. To je posebice naglašeno u kontekstu gastronomije i restoraterstva kao radno-intenzivnih djelatnosti koje u značajnoj mjeri ovisi o ljudskom čimbeniku, a što proizlazi iz temeljne karakteristike ugostiteljske usluge koja podrazumijeva nemogućnost odvajanja usluge od pružatelja usluge. Posljedično, zaposlenici na svim organizacijskim razinama, a osobito oni koji su u izravnom kontaktu s gostima, uvelike određuju postizanje poslovnog uspjeha.

Stoga, uloga studija je izučiti kvalitetne kadrove koji su nakon završetka obrazovnog procesa spremni aktivno se uključiti u radne i upravljačke procese. Prednost ovog studija koji će se izvoditi na PAR-u je njegov visoko – specijalizirani program koji obuhvaća značajan udjel praktičnog rada. Poznato je da Visoka poslovna škola PAR dugoročno potiče suradnju akademske zajednice s gospodarstvom, a time i s predstavnicima tržišta rada. Od samih početaka usvojen je dualni sustav studiranja te se time također aktivno osigurava sudjelovanje predstavnika tržišta rada u razvoju institucije kroz teorijski, ali i praktični dio studiranja. Studenti će praksu obavljati u brojnim eminentnim ugostiteljskim objektima, restoranima i hotelima s kojima su potpisani ugovori o suradnji u stručnoj djelatnosti.

Za studij kažu da je inovativan, moderan i zanimljiv, popraćen praktičnim radom i nastavom, uz stručno vodstvo najboljih predavača, teoretičara i praktičara iz naših najeminentnijih ugostiteljskih objekata, hotela, restorana ili OPG-ova sa zanimljivim i rijetko viđenim djelatnostima, gdje se kroz neposredni rad uz nadzor nastavnika i mentora studenti obučavaju i za one najzahtjevnije poslove i zadaće koji su pred njima. Za cjelokupno društvo i okruženje studij je od iznimne važnosti jer će polaznici nakon završenog studija svojim znanjima, vještinama i kompetencijama koje su stekli pridonijeti poboljšanju kvalitete ne samo cjelokupne ugostiteljsko-turističke ponude našeg kraja već i čitave Lijepe naše. To će, tvrde, pomoći da se i Republika Hrvatska što bolje pozicionira na gastronomskoj karti Europe i svijeta.

– Učenicima srednjih strukovnih škola pruža se mogućnost vertikalne prohodnosti, a onima koji su već našli svoje radno mjesto u nekom ugostiteljskom objektu pruža se mogućnost daljnjeg napredovanja i usavršavanja, osobito ako ih zanima ugostiteljstvo, restoraterstvo i gastronomija. Studenti će kroz studij u Visokoj poslovnoj školi PAR dobiti viši stupanj obrazovanja tijekom koga će razvijati svoju kreativnost i osmišljavati nove i zanimljivije projekte u svojim radnim sredinama, ističe Damjan Miletić, voditelj studija.

Radit će na popularizaciji autohtonih proizvoda

Imperativ suvremenog poslovanja u gastronomiji i restoraterstvu, kažu, postaje izrazita fleksibilnost i praćenje najnovijih trendova na području eno-gastronomske scene, nutricionizma i zdravog stila života, načina odgovora na zahtjeve gostiju odnosno novih kanala komunikacija, digitalnog poslovanja, prisutnosti na društvenim mrežama te stvaranju pozitivne online reputacije. Osim toga, budući da suvremena gastronomija i restoraterstvo podrazumijevaju i ponudu drugih – društvenih, kulturnih, zabavnih sadržaja, potrebno je uložiti dodatne napore u planiranju i organiziranju takvih događaja. Novi studijski program Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu Visoke poslovne škole PAR omogućuje studentima stjecanje općih znanja, vještina i kompetencija iz područja ekonomije, ali i stručnih kompetencija te transverzalnih vještina potrebnih za uspješno obavljanje poslova u suvremenom ugostiteljstvu.

Osigurana je i mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja. Naime, međunarodna horizontalna studentska mobilnost je u prvom redu osigurana putem Erasmus+ programa, u koji je Visoka poslovna škola PAR uključena od 2014. godine kada joj je dodijeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje (ECHE), ali i putem brojnih bilateralnih sporazuma o suradnji. Na temelju toga, studenti PAR-a danas imaju mogućnost sudjelovati u višemjesečnim programima razmjene koji se odnose na studijski boravak i stručnu praksu u više od 60 visokoobrazovnih institucija diljem svijeta.

– Izuzetno mi je drago da se pokreće studij gastronomije i restoraterstva u Rijeci. Vjerujem da će upravo ovakve inicijative i educirani kadrovi osigurati veću zastupljenost autohtonih proizvoda u ponudi ugostiteljskih objekata i kvalitetniju promociju naše županije i grada. Naime, u 2019. godini proveli smo istraživanje na području grada s ciljem prikaza stanja autohtone ponude ugostiteljskih objekata. Sa žaljenjem moram konstatirati da je u 20-tak objekata koji su analizirani, udio autohtonih proizvoda u ukupnoj ponudi oko 30%, odnosno ponuda je skromna ili gotovo nikako zastupljena. Zajednički nedostatak kod svih obiđenih ugostiteljskih objekata može se svesti pod jedan zajednički nazivnik, a to je loša ponuda autohtonih proizvoda s područja Primorsko-goranske županije. Samo u sklopu projekta Primorsko goranska Kašetica sudjeluje više od 120 autohtonih proizvođača s područja PGŽ-a, a nažalost u ugostiteljskim objektima teško je naći maslinovo ulje, sir, krčki pršut ili žlahtinu kao kućno vino i niz drugih proizvoda naše županije. Nadam se da će navedeni studij pridonijeti popularizaciji autohtonih proizvoda jer kada gost dođe u bilo koji grad traži upravo autohtonu ponudu, koju je voljan i platiti – zaključio je Petar Škarpa, direktor Turističke zajednice Grada Rijeke.