Pretraga

Ravnatelj Civilne zaštite ima sumnjiv doktorat: Agencija se pokušala opravdati zašto mu ga je priznala

A- A+

Kako je nedavno objavio Nacional, pomoćnik ministra unutarnjih poslova i ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut doktorirao je na Univerzitetu modernih znanosti – CKM Mostar. Doktorat je, pišu, upisao u trenutku u kojem ta ustanova još uvijek nije imala status sveučilišta. Doktorirao je 2016., a Agencija za znanost i visoko obrazovanje priznala mu je diplomu 2018., kad Univerzitet još nije ni bio na popisu akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH. O svemu se na kraju očitovala i Agencija – no, teško je prepričati što su rekli.

Damir Trut | screenshot: N1

Damir Trut, ravnatelj Civilne zaštite, doktorirao je 2016. menadžment sigurnosnim resursima na instituciji koja se zove Univerzitet modernih znanosti – CKM Mostar. Kako piše Nacional, nekoliko je problema kod toga doktorata. Prvo, Centar za komercijalni menadžment licencu za rad kao visokoškolska ustanova dobio tek 30. rujna 2014., iz čega proizlazi da je Trut upisao studij na Centru koji je tek godinu i pol dana kasnije dobio status sveučilišta (jer doktorski studij traje tri godine). Nadalje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje priznala Trutovu diplomu 2018., no Univerzitet modernih znanosti tada nije ni bio na popisu akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Rješenje kojim je Univerzitet dobio akreditaciju visokoškolske ustanove u BiH izdano je tek 5. ožujka 2020. godine.

Trut se u središtu javnosti našao kada je nakon potresa napao navijačke skupine koje su na područje Petrinje i okolice došli pomagati ugroženima. Optužio ih je da su ‘glavinjali, pili i tukli se po terenu’. Kako prenosi Telegram, rekao je da su se ‘morali baviti njima umjesto stradalima’. Nakon te njegove izjave povela se rasprava o njegovu radu pa tako i školovanju, a priči o spornom doktoratu sada se oglasila i Agencija za znanost i visoko obrazovanje koja je njegovu doktorsku diplomu i nostrificirala u Hrvatskoj. Trut se stoga može zaposliti na radnim mjestima u Hrvatskoj koja zahtijevaju završen doktorat. Iako u očitovanju ne spominju samog (doktora) Truta, jasno je kako se referiraju na njegov slučaj.

Izdvojeni članak

Internetom kruži fotografija diplome šefa zagrebačkih Gradskih groblja izdana 30. veljače: Pitali smo fakultet je li istinita

– Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi postupak stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (u svrhu pristupa tržištu rada) u Republici Hrvatskoj. Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (IVK) u Republici Hrvatskoj se od 2004. godine provodi prema smjernicama Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (tzv. Lisabonska konvencija) i Zakonu о priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Da bi se IVK u Republici Hrvatskoj priznala, moraju biti ispunjeni određeni kriteriji među kojima je i onaj koji nalaže da visokoškolska institucija koja je izdala IVK mora biti akreditirana od strane nadležnog tijela države u kojoj je ta kvalifikacija stečena, riječi su kojima započinju očitovanje.

‘Tema nametnuta u pojedinim medijima’

Kažu kako se priznavanje kvalifikacija stečenih na Univerzitetu modernih znanosti – CKM, Mostar ‘kao tema nametnulo u pojedinim medijima’ te je to razlog zbog kojeg se očituju.

– Postupak akreditacije, kao novi postupak, u Bosni i Hercegovini se počeo provoditi tek u 2012. godini, a prve institucije upisane su u državni Registar krajem 2013. godine. Do usklađenja pojedinih zakona s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini odnosno do uspostave postupka akreditacije, prema uputama tamošnjih nadležnih tijela i međunarodnim preporukama, AZVO je priznavao visokoškolske kvalifikacije iz Bosne i Hercegovine (BiH) stečene na onim visokim učilištima koja posjeduju odgovarajuću licencu/dozvolu za rad izdanu od strane nadležnog tijela BiH, odnosno u skladu s tada važećim tamošnjim propisima. Upravo u tom prijelaznom razdoblju licenca/dozvola za rad podrazumijevala je i privremenu akreditaciju visokih učilišta, u skladu s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, ističu.

Dodaju kako je, međutim, istekom prijelaznog razdoblja te uspostavom postupka akreditacije u BiH i važnosti daljnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta i njihovih studijskih programa kao i vjerodostojnosti javnih isprava koja ona izdaju, AZVO općim aktom iz lipnja 2016. godine definirao datum s kojim će se, u postupku priznavanja IVK-a, ubuduće uzimati u obzir isključivo odluka o akreditaciji visokog učilišta izdana od nadležnog akreditacijskog tijela BiH, a ne više spomenuta dozvola za rad.

I samo Ministarstvo potvrdilo sumnje…

Provođenje postupka akreditacije i vođenje državnog Registra o akreditiranim visokoškolskim institucijama, kažu, u nadležnosti je Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Lista akreditiranih institucija u Bosni i Hercegovini, dodaju, dostupna je na mrežnim stranicama Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA): http://www.hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx.

Navode kako su do sada, ‘u skladu s važećim propisima, međunarodnim preporukama i dobivenim relevantnim informacijama nadležnih tijela BiH te na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja po zakonito provedenom i okončanom postupku’, izdali 15 rješenja o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija stečenih na Univerzitetu modernih znanosti – CKM, Mostar u BiH.

– AZVO je o problematici priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija stečenih na teritoriju BiH, kao i o nedorečenosti Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i prijedlozima za njegovo poboljšanje ukazivao i upozoravao Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Iako je i samo Ministarstvo u svom odgovoru iz 2018. godine potvrdilo postojanje sumnje u kvalitetu kvalifikacija stečenih na visokim učilištima u BiH, izričito nam je, kao tijelo nadležno za zakonitost rada AZVO-a i provedbu Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, ukazalo na to da ne postoje zakonske pretpostavke za obustavu postupaka priznavanja predmetnih IVK-a te da je AZVO dužan postupati u skladu s postojećim propisima, zaključuju iz AZVO-a u pomalo nejasno napisanom očitovanju.