Pretraga

Studentima iskustvo iz struke treba još na faksu: Evo kako je jedan studij tome doskočio

A- A+

Kako bi ih pripremili za poslove kojima će se jednog dana baviti, Geotehnički fakultet u Varaždinu svojim je studentima na studiju Inženjerstvo okoliša odlučio osigurati još bolju praksu. Inženjeri okoliša imaju vrlo važnu ulogu, a to je osigurati održivi razvoj. Na tome se radi u cijeloj Europskoj uniji kroz jedan od najvažnijih zajedničkih planova – Europski zeleni plan. On predviđa i nova radna mjesta za koja se studenti Inženjerstva okoliša već obrazuju.

inženjerstvo okoliša

Studenti Geotehničkog fakulteta na stručnoj praksi u NP Krka | Foto: Geotehnički fakultet

EU je bez obzira na brojne krize čvrsto odlučna u provedbi Europskog zelenog plana (European Green Deal) kojim želi postići ugljičnu neutralnost do 2050. godine i smanjiti utjecaj čovjeka na okoliš. Ovo je ambiciozan plan koji zahtijeva veliku promjenu u načinu razmišljanja i poslovanja, ali istovremeno donosi i nove mogućnosti za stvaranje novih radnih mjesta.

Inženjeri okoliša su tako kao visoko obrazovani stručnjaci sposobni razumjeti i sagledati složene međuodnose čovjeka i okoliša, a time su i ključni za održivi razvoj. U Hrvatskoj budući inženjeri okoliša potrebna teorijska znanja za rješavanje okolišnih problema mogu steći na studiju Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu.

Istovremeno, kroz obaveznu stručnu praksu na studiju studenti imaju priliku raditi s poslodavcima koji prepoznaju inženjerstvo okoliša kao struku budućnosti – od državnih i lokalnih tijela, komunalnih poduzeća do tvrtki koje se bave obnovljivim izvorima energije i zaštite okoliša u industriji. Studenti su na taj način uključeni u rješavanje konkretnih okolišnih izazova i problema, uz mogućnost sudjelovanja u razvoju i primjeni novih, održivih tehnologija i materijala kojima se može poboljšati kvalitetu zraka, vode, tla te minimizirati otpad.

Stručna praksa je sastavni dio studija

Stručna praksa na studiju Inženjerstvo okoliša, prepoznata je kao ključni dio sveučilišnog obrazovanja već prilikom pokretanja studija prije 10-ak godina, a uvedena je s namjerom da se studentima i tijekom njihovog studiranja pruže i omoguće važna praktična iskustva i vještine potrebne za njihovu buduću karijeru. Praktično iskustvo koje studenti stječu tijekom stručne prakse zasigurno utječe i na povećanje zapošljivosti završenih studenata, jer poslodavci uobičajeno traže upravo takve zaposlenike.

inženjerstvo okoliša

Studenti Veleučilišta Velika Gorica na stručnoj praksi na Geotehničkom fakultetu | Foto: Geotehnički fakultet

Kroz cijeli niz aktivnosti na projektu ‘Stjecanje ključnih znanja i kompetencija studenata tijekom studija kroz razvoj stručne prakse u području inženjerstva okoliša’, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, unaprijeđen je postojeći model, ali su razvijeni i novi načini provedbe stručne prakse.

Stručna praksa je uvedena i na prijediplomsku razinu sveučilišnog studija Inženjerstva okoliša, čime studenti vrlo rano stječu dojam o potrebama i zadacima s kojima će se suočavati u svojoj budućoj profesiji. Kako bi se studentima olakšao kontakt s poslodavcima, uspostavljen je Centar za razvoj karijera te pokrenuta digitalna online platforma GOSSIP za digitalizaciju sustava stručne prakse.

Terenska praksa u okviru terenske nastave prepoznata je kao vrijedan način stjecanja praktičnih iskustava, jer studenti imaju priliku raditi u stvaranom radnom okruženju, na konkretnom problemu, uz nadzor svojih nastavnika i stručnjaka iz struke. Osim mogućnosti primjene teorijskog znanja na terenu, studenti stječu nove vještine komunikacije, timskog rada i rješavanja problema u stvarnim situacijama, ali i stvaraju nove veze i kontakte.

inženjerstvo okoliša

Studenti-volonteri s Geotehničkog fakulteta uklanjaju otpad iz NP Krka | Foto: Geotehnički fakultet

Za lakše svladavanje konkretnih inženjerskih izazova osnovana je i opremljena Radionica stručne prakse (Makerspace), prostor u kojem studenti imaju mogućnost stvarati i testirati ideje te razvijati nove vještine, ali i kreativne projekte iz različitih područja interesa. U tome im od pomoći mogu biti konkretni projekti i izazovi te konstrukcijske vježbe povezane sa specifičnim edukacijama iz STEM područja.

Dodatno je omogućena i provedba stručne prakse na aktualnim istraživačkim projektima u istraživačkim laboratorijima i praktikumima. Time studenti u realnom laboratorijskom okruženju stječu i praktična znanja i vještine u svom području studiranja, uz izravno mentorstvo od strane nastavnika i suradnika.

Geotehnički fakultet je projekt proveo u partnerstvu s Institutom za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatskim društvom inženjera geotehnike, Zelenom energetskom zadrugom, Udrugom diplomanata Geotehničkog fakulteta te Veleučilištem Velika Gorica, čiji su studenti prvi imali priliku obaviti stručnu praksu u laboratorijima i praktikumima na Geotehničkom fakultetu. Više o samom projektu, možete saznati na web stranici projekta.

inženjerstvo okoliša

Studenti Geotehničkog fakulteta na stručnoj praksi u Istri, u sklopu Festivala samoniklog bilja | Foto: Geotehnički fakultet