Pretraga

Sveučilište ima kolegij kojeg mogu upisati studenti svih fakseva, a donosi pet ECTS-a

A- A+

Studenti koji pohađaju bilo koji fakultet ili akademiju na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija, mogu upisati izborni kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“. Kolegij je namijenjen onima koji pomažu kolegama s invaliditetom, a nosi pet ECTS bodova i traje jedan semestar.

Foto: Pexels

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ove godine možete upisati kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“. Predmet je namijenjen svim studentima koji pomažu kolegi s invaliditetom, bez obzira na kojem fakultetu ili akademiji studirate i to na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

– Predmet se održava u dva dijela: prvi dio se odnosi na pripremnu radionicu (koja se održava na početku semestra – tijekom vikenda), a drugi na pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije, odnosno superviziju, stoji na stranici Sveučilišta.

Izdvojeni članak

Studentice FPZG-a projektom pomažu osobama s invaliditetom

Kolegij traje jedan semestar i nosi pet ECTS bodova. Jedini uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom (za potrebe ovoga predmeta – studenta s oštećenjem vida, sluha ili motorike) kojem je potrebna pomoć te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij pruža potporu („par“). Također, potrebno je da „par“ bude s istog studijskog programa i iste studijske godine.

– Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilješki s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru i slično, navodi se u priopćenju Sveučilišta.

Sveučilište ima kolegij kojeg mogu upisati studenti svih fakseva, a donosi pet ECTS-a
Share via
Copy link
Powered by Social Snap