Pretraga

U 67. godini života preminuo poznati akademik i sveučilišni profesor iz Zagreba

A- A+

Akademik Vladimir Bermanec, istaknuti hrvatski geolog i mineralog, preminuo je u 67. godini života u Ohridu.

preminuo akademik vladimir bermanec

Foto: Youtube screenshot; UniZg | pozadina Pixabay | ilustracija srednja.hr

U 67. godini života, u Ohridu je preminuo akademik Vladimir Bermanec.

Geolog i mineralog

Bermanec je bio istaknuti hrvatski geolog i mineralog, redoviti profesor Metalurškog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na zagrebačkom sveučilištu. Obnašao je funkciju sveučilišnog Odbora za znanost i međunarodnu suradnju, bio je predsjednik povjerenstva za Rektorovu nagradu te redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Akademik Bermanec rođen je 8. kolovoza 1955. godine u Zagrebu. Diplomirao je mineralogiju 1979. na Geološkom odsjeku PMF-a. Osam godina nakon magistrirao je, a 1992. obranio i doktorsku disertaciju. Od 1978. radi na Mineraloško-petrografskom zavodu PMF-a gdje je, kako stoji u njegovoj biografiji, prošao sve akademske stupnjeve od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju. U to je zvanje izabran još prije šesnaest. godina.

Redoviti član HAZU-a

Obnašao je dužnosti predstojnika Mineraloško-petrografskoga zavoda od 1997. do 1999., a bio je i pročelnika Geološkog odsjeka te prodekan na PMF-u, također u mandatima od dvije godine. Proveo je ukupno godinu dana na specijalizacijama u Bernu u Švicarskoj i u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu.

Za redovitog člana HAZU-a, u Razredu za prirodne znanosti, izabran je 2012., a prije toga je šest godina bio član suradnik. Osim toga, bio je i predsjednik Odbora za geokemiju i aktivan član Hrvatske kristalografske zajednice. U znanstvenom radu bavio se ispitivanjem kristalokemijskih svojstava minerala i mineralnih grupa kao što su plagioklasi, mikroklin, zeoliti, tinjci, amfiboli, granati, hematiti, halit, tetraedrit i još više od 30 minerala i mineralnih grupa.

Pritom je opisao i desetak novih, do tada nepoznatih, minerala. Sudjelovao je u izradi nove enciklopedije minerala pod uredništvom J. A Mandarina iz Kanade. Vodio je više magistarskih i doktorskih radova, od čega i jedan doktorat na Sveučilištu u Belo Horizonteu u Brazilu.

Objavio više od 40 članaka

Akademik Bermanec objavio je više od 40 članaka, uglavnom u suautorstvu s inozemnim stručnjacima, u časopisima koje registrira Current Contents; deset članaka u drugim časopisima s međunarodnom recenzijom i još toliko u domaćim znanstvenim časopisima. Radovi su mu citirani 240 puta, pri čemu h-indeks citiranosti iznosi 10.

Autor je i dvaju sveučilišnih udžbenika, jednoga od njih u suautorstvu, iz specijalne mineralogije, od kojih je za jedan nagrađen Nagradom Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo iz prirodnih znanosti za 2003. Aktivno je sudjelovao na više od 100 svjetskih i drugih međunarodnih kongresa i skupova te na dvadesetak domaćih.

Bio je član međunarodnih, inozemnih i domaćih strukovnih društava i komisija (Komisija za nove minerale i mineralna imena – CNMMN, Komisija za klasifikaciju minerala – CCM, Međunarodna mineraloška asocijacija – IMA i dr.). Bio je i recenzent za domaće i inozemne časopise (European Journal of Mineralogy, The Canadian Mineralogist, u kojemu je bio i član uredništva).