Pretraga

Veliko iznenađenje: 9 od 10 studenata ovog fakulteta nalazi posao poslije studija

A- A+

Iako se posljednjih nekoliko godina s razlogom nastoji mlade potaknuti na upisivanje fakultete iz oblasti STEM-a, veliko istraživanje koje je provedeno među diplomantima zagrebačkog Filozofskog fakulteta pokazuje, da na tržištu rada itekako ima mjesta i za društvenjake. Naime, u sklopu EU projekta Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada, provedena je studija pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu na 1.000 ljudi koji su završili spomenuti fakultet te se pokazalo da čak 87 posto njih, sada, nakon diplome, ima posao. 

Temeljem različitih inicijativa u posljednje se vrijeme često nastoji utjecati na to da se smanje kvote na društvenim fakultetima, a povećaju na onima iz oblasti STEM-a. Da ovo nije samo ideja u Hrvatskoj, pokazuje primjer Japana, gdje vlasti žele svesti na minimum broj društveno-humanističkih fakulteta te ih zamijeniti ‘s nekima koji više odgovaraju potrebama društva i tržišta rada’.

Izdvojeni članak

Veliki broj Hrvata za prekvalifikaciju odabire ova tražena zanimanja

Nije baš da sociolozi, jezičari i kulturnjaci popunjavaju brojeve na burzi

U kontekstu prije navedenih okolnosti valja istaknuti podatke dobivene u istraživanju o radnim karijerama studenata koji su diplomirali između 2003. i 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Kako u priopćenju odaslanom medijima navode sa spomenutog fakulteta, glavni cilj ovog projekta bio je usklađivanje studijskih programa koji se provode na sedam odsjeka Filozofskog fakulteta s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

Od ukupno 23 odsjeka na spomenutoj sastavnici, u projekt je uključeno njih sedam, koji dobro reprezentiraju različite skupine smjerova koji se studiraju na Filozofskom fakultetu.

– Rezultati dobiveni istraživanjem pokazuju kako na tržištu rada postoji potražnja za znanjima i vještinama koje se stječu na Filozofskom fakultetu te da poslodavci prepoznaju da već studenti viših godina Fakulteta imaju dovoljnu razinu znanja. Također, činjenica da su bivši studenti zaposleni na različitim poslovima pokazuje važnost generičkog znanja koje pruža Filozofski fakultet, izjavio je u kontekstu istraživanja docent Dragan Bagić, inače voditelj projekta.

Postoci zaposlenih prema odsjecima

Izdvojeni članak

Ovo su zanimanja s kojima nećete čekati na burzi

Od tisuću ispitanih 87 posto ih je imalo posao u trenutku istraživanja

Od gotovo 1.000 studenata koji su diplomirali na jednom od sedam odsjeka Filozofskog fakulteta u Zagrebu te su sudjelovali u istraživanju, njih 87% je u trenutku provođenja istraživanja (listopad i studeni 2015.) bilo zaposleno.

Oko šest posto anketiranih bivših studenata sedam studijskih grupa nikada nije bilo zaposleno nakon diplome, no uglavnom se radi o studentima koji su nedavno diplomirali. 

Da nije samo riječ o grubo izračunatom prosjeku, svjedoče relativno male razlike u udjelima zaposlenih između pojedinih studijskih grupa. 

Prosjeci se kreću između 83% za one koji su diplomirali na studiju etnologije i kulturne antropologije i 94% za one koji su diplomirali na studiju njemačkog jezika i književnosti.

Većina anketiranih (više od 60%) bivših studenata s jednog od sedam odsjeka, ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme, dok nešto više od 30% ima ugovor na određeno vrijeme.

No, studenti Filozofskog u velikom postotku rade za vrijeme studija

Gotovo devet od deset anketiranih bivših studenata Filozofskog fakulteta je tijekom studija radilo različite plaćene poslove, a oko četvrtine je nakon diplome nastavilo raditi posao na kojem su radili za vrijeme studija.

Od studenata koji su radili za vrijeme studija, oko dvije trećine radilo je barem na jednom poslu koji je sadržajno vezan uz područje njihovog studija, a oko trećine je tijekom studija isključivo radilo na poslovima koji su sadržajno vezani uz njihovu struku.

Da su diplomantima Filozofskog, za obavljenje posla bile potrebne vještine stečene na fakultetu, potvrdilo je više od 80% anketiranih zaposlenih.

Od tog broja, nešto više od jedne trećine procjenjuje kako taj posao ne bi mogao obavljati netko tko je završio drugi tip obrazovanja. 

Izdvojeni članak

Otkrivamo koliko kandidata konkurira za jedno upisno mjesto na najpopularnijim fakultetima

Većina zaposlenih radno mjesto pronalazi u javnom sektoru

Većina ispitanih zaposlenih radi u javnom sektoru i zadovoljni su trenutačnim poslom.

Šest od deset bivših studenata radi u javnom sektoru, i to uglavnom kao nastavnici i profesori te pedagozi.

Također, studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu zapošljavaju se i u muzejima, knjižnicama, galerijama, zavodima za zaštitu spomenika kulture i drugim institucijama.

Oko 30% diplomiranih studenata radi u privatnom sektoru, a oko šest posto u neprofitnom. Uglavnom su zadovoljni svojim trenutačnim poslom, kojem daju prosječnu ocjenu 7,4 od 10.