Pretraga

[Matura ’18] Doznajte kako će izgledati matura iz Matematike i koje su preporuke za uspješno rješavanje tog ispita

A- A+

Matematika je obvezni predmet na državnoj maturi, a prošle godine polagalo ju je više od 34 tisuće pristupnika. Kako velik broj maturanata najviše strepi baš oko ovog predmeta, upravo se za njega počinju pripremati i najranije. No, prije samog početka pripreme, valja baciti oko na ovogodišnji ispitni katalog iz Matematike, koji je objavljen baš ovih dana. Uz njega, a zbog problema koji se kod maturanata često ponavljaju, NCVVO je pripremio i detaljne preporuke za rješavanje obje razine ispita iz Matematike.

Foto: pixabay

Obje razine ispita državne mature iz Matematike u školskoj se godini 2017./2018. polažu 27. lipnja.

Prema katalogu, cilj je ispita iz Matematike provjeriti u kojoj mjeri pristupnici znaju, odnosno mogu upotrebljavati matematički jezik tijekom čitanja, interpretiranja i rješavanja zadataka, kao i očitavati i interpretirati podatke zadane u analitičkome, tabličnome i grafičkome obliku ili riječima te u navedenim oblicima jasno, logično i precizno prikazivati dobivene rezultate. Za uspjeh na predmetu potrebno je i moći matematički modelirati problemsku situaciju, naći rješenje te provjeriti ispravnost dobivenoga rezultata, kao i prepoznati i upotrebljavati vezu između različitih područja matematike. Tijekom dosadašnjeg obrazovanja trebali ste naučiti upotrebljavati različite matematičke tehnike tijekom rješavanja zadataka te upotrebljavati džepno računalo.

Za pisanje osnovne razine 150, a više 180 minuta

Izdvojeni članak

[Matura ’18] Objavljen popis svih lektira za esej iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

Dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika Matematici provjerava se u sljedećim područjima: brojevi i algebra, funkcije, jednadžbe i nejednadžbe te geometrija. Za svako područje ispitivanja na početnim stranicama kataloga kojeg možete vidjeti na dnu teksta, određeni su posebni ciljevi ispita, odnosno konkretni opisi onoga što pristupnik mora znati, razumjeti i treba učiniti kako bi postigao uspjeh na ispit.

Ispit iz Matematike se na osnovnoj razni piše 150 minuta, a na višoj 180. Osnovna razina sadržavat će 28 zadataka na kojima je moguće ostvariti maksimalno 40 bodova, a viša njih 30 na kojima najviše možete ‘zaraditi’ 60 bodova. Na osnovnoj B razini postoje dva tipa zadataka: zadaci višestrukog izbora i kratkog odgovora, a najviše će na ovoj razini biti zadataka s područja brojevi i algebra.

Na višoj razini, osim spomenuta dva tipa zadataka, postoje i zadaci produženog odgovora. Prema zastupljenosti područja, 60 posto zadataka odnosit će se na geometriju i funkcije.

– Ispit iz Matematike piše se kemijskom olovkom kojom se piše plavom ili crnom bojom. Na ispitu iz Matematike dopušteno je korištenje olovke i gumice za crtanje grafova u ispitnoj knjižici i rješavanje zadataka na listovima za koncept. Od geometrijskog pribora dopušteni su trokut, ravnalo i šestar, a nije dopuštena upotreba kutomjera. Potrebno je džepno računalo tzv. znanstveni kalkulator koji se može upotrebljavati tijekom cijelog ispita. Knjižica s formulama potrebnim za rješavanje ispita sastavni je dio ispitnoga materijala, stoji u katalogu.

Kako su tijekom ocjenjivanja ispita, neovisno o razini, iz NCVVO-a uočili neke probleme pri rješavanju zadataka, u posebnom su dokumentu navedene i preporuke za izbjegavanje pogrešaka koje se uglavnom odnose na zaokruživanje brojeva, pojednostavljivanje izraza i crtanje grafova u koordinatnom sustavu. Preporuke također možete pročitati u dokumentu na dnu teksta, ispod ispitnog kataloga.

Maturanti se prethodne godine baš i nisu proslavili

Izdvojeni članak
bilježnica iz fizike

[Matura ’18] Tri sata za rješavanje 37 zadataka: Provjerite što sve morate naučiti za dobar rezultat na maturi iz Fizike

Prošlogodišnji se maturanti na Matematici baš i nisu proslavili, pa je sukladno rezultatima prag prolaznosti za taj predmet bio najniži u sedam godina polaganja mature. Nije to preveliko iznenađenje, budući da su nam se oni koji su pisali višu razinu požalili kako su neka pitanja bila dosta komplicirana, a vremena baš i nije bilo dovoljno.

– Ispit po meni nije bio niti težak niti lagan, ali je bilo premalo vremena na opseg i količinu zadataka. Bilo je dosta dugačkih zadataka pa je bilo problema kada dođem do kraja i ne paše mi rješenje i onih s tekstom koje te tjeraju dosta na razmišljanje. Za ispit sam se pripremao kroz pripreme u školi i nešto malo kod kuće otprilike mjesec dana i pokazalo se kao nedovoljno, tako da očekujem samo prolazak, rekao nam je lani Marko, maturant Gimnazije Daruvar.

Oko B razine maturanti su imali podvojeno mišljenje, ali većina ipak tvrdi da je potrebno samo malo logike da bi se ispit riješio. Ipak, čak 50 posto pristupnika te razine jedan je zadatak riješilo netočno, a možete ga vidjeti na ovoj poveznici.

Već smo spomenuli kako su pragovi prolaznosti za Matematiku lani bili niži nego ikada. Tako je na osnovnoj razini za dvojku bilo dovoljno točno riješiti 24 posto ispita, a za višu 25 posto. Prošlogodišnje pragove možete vidjeti na prikazima u nastavku.

U dokumentima koji slijede redom se nalaze ispitni katalog za ovu školsku godinu, preporuke za rješavanje ispita i ogledni ispiti osnovne i više razine. Za bolju pripremu, bacite pogled na pitanja s prijašnjih godina i svoje znanje testirajte u kvizovima iz Matematike A i Matematike B razine. Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2018.

[scribd id=361570667 key=key-J3TcKDsSt0eyv2xRIsE1 mode=scroll]

[scribd id=361570755 key=key-FHkToeVjmkfOlTKYg2XT mode=scroll]

[scribd id=361570777 key=key-R8eb1rfVpUzVWNLFHp8t mode=scroll]

[scribd id=361570791 key=key-k42elnB7k7hhM8tqi51A mode=scroll]

O državnoj maturi 2017./18. čitajte na sljedećim poveznicama:

[Matura ’18] Objavljen popis svih lektira za esej iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

Maturanti nam govore koju bi lektiru najradije izbacili s popisa za državnu maturu, a koju bi dodali

[Matura ’18] Tri sata za rješavanje 37 zadataka: Provjerite što sve morate naučiti za dobar rezultat na maturi iz Fizike

[Matura ’18] Objavljeni novi katalozi za maturu: Doznajte što vas sve očekuje na ispitima iz pojedinih predmeta

[Matura ’18] Najviše pitanja na ovogodišnjoj maturi iz Bilologije tražit će razumjevanje i primjenu znanja