Pretraga

Zadatak dana: Jedan naš nacionalni park može se pohvaliti vlastitom prašumom, odgonetnite koji

A- A+

Prašume i stare šume među najbogatijim su ekosustavima Europske unije. One sadržavaju znatne zalihe ugljika i ključne su za bioraznolikost te pružanje mnogih usluga ekosustava, objašnjeno je na mrežnim stranicama Komisije Europske unije. Oni su u svibnju 2020. objavili Strategiju Europske unije za bioraznolikost do 2030. u kojoj definiraju mapiranje, praćenje i strogu zaštitu prašuma. I Hrvatska ima svoju prašumu u jednom nacionalnom parku, pokušajte odgovoriti u kojem.


Izbori za Europski parlament, koji će se u Hrvatskoj održati 9. lipnja, sve su bliže. Tim povodom želimo vidjeti koliko dobro poznajete Europsku uniju! Uključite se u naš online kviz na platformi kvizovi.srednja.hr, jer vas za vaše znanje nagrađujemo.

Tražimo najkreativnija pitanja, kao i korisnike s najviše odgovora na pitanja. Ukupan nagradni fond iznosi 6.000 €, a ovdje pročitajte kako se uključiti.

Projekt je sufinancirao Europski parlament u okviru programa subvencija Europskog parlamenta u području komunikacije. Europski parlament nije sudjelovao u njegovom pripremanju te ni na koji način nije odgovoran za sadržaj objavljenih vijesti.


EU emblem


Za točan odgovor kliknite ikonu ‘nastavak teksta’.