Pretraga

Brzinsko ponavljanje prije mature iz Informatike: Možete li dobiti 100% na pitanjima s prijašnjih ispita?

A- A+

1. Centrirat će se cijeli odlomak
2. od upravljačke jedinice i aritmetičko-logičke jedinice
3. crvenom, zelenom i plavom
4. upravljanje datotekama
5. C:\DM\HRV\A\B\INF\C
6. WAV
7. 11000001.11000110.10111000.10111000
8. CC BY-SA
9.