Pretraga

Državna matura još nije ni počela, a na ovim se fakultetima već ‘tuku’ za mjesto: Pogledajte koji su najtraženiji studiji u Hrvatskoj

A- A+

Škola je završila, diljem Hrvatske se norilo, a sada je vrijeme za ozbiljan posao – državnu maturu. Nakon toga slijede upisi na fakultete pa ispite treba dobro riješiti jer je interes velik, a upisnih kvota je ograničeno. Opet smo upitali Agenciju za znanost i visoko obrazovanje da nam ustupi podakte o trenutnoj atraktivnosti fakulteta u Hrvatskoj. Nismo se previše iznenadili: Logopedija je, već tradicionalno, najtraženija, zatim slijede Kriminalistika i Radiološka tehnologija.

Foto: Duje Kovačević, srednja.hr

Konačne rang liste za upis na fakultete formiraju se tek 16. srpnja. No, zanimljivo je promatrati kako se kroz vrijeme mijenja, smanjuje ili povećava interes studenata za određene fakultete. Zbog toga smo od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) zatražili podatke o trenutnoj atraktivnosti fakulteta u Hrvatskoj. Cijelu tablicu s podacima pgoledajte na dnu teksta.

OMJER PRVIH IZBORA I KVOTA
Atraktivnost studija računa se po omjeru broja prvih izbora među budućim studentima i ukupne upisne kvote – što je omjer veći, logično, fakultet je traženiji među maturantima i drugim kandidatima za upis.

Logopedija uvjerljivo najtraženiji studij u državi

Kada smo dobili podatke od AZVO-a, izuzeli smo sve one fakultete čija je upisna kvota iznad 10 i pogledali broj prvih izbora. Prema omjeru broja prvih prioriteta i upisnih mjesta, dobili smo deset najatraktivnijihs studijskih programa u ovome trenutku.

Prema tim podacima, trenutno najtraženiji studij je Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Na 50 upisnih mjesta prijavljeno je preko tisuću kandidata, a od toga njih 592 taj studij stavlja kao prvi odabir, što čini fascinantan omjer od 11,84. Ovo je već nekoliko godina zaredom da se Logopedija nalazi na prvom ili među prvim mjestima kada govorimo o traženosti studijskih programa među maturantima.

Odmah nakon slijedi studij Kriminalistika na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, a na trećem je mjestu po traženosti Radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

DESET NAJTRAŽENIJIH STUDIJA NA DAN 27.5.2018.

Logopedija (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Kriminalistika (stručni studij, Visoka policijska škola, Zagreb)
Radiološka tehnologija (Zdravstveno veleučilište, Zagreb)
Psihologija (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Fizioterapija (Zdravstveno veleučilište, Zagreb)
Animirani film i novi mediji (Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu)
Dizajn (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Fizioterapija (Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci)
Sestrinstvo (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku)
Medijski dizajn (Sveučilište Sjever, Koprivnica)

Valja napomenuti kako se ne radi o konačnim, već o privremenim rezultatima. Konačne rang liste objavit će se 16. srpnja, a shodno tome i finalni podaci o atraktivnosti studijskih programa. Sve podatke o atraktivnosti studija i fakulteta u Hrvatskoj možete pogledati u tablici ispod.

[scribd id=380275644 key=key-0pN4mNvJlrkOXhlAh9jZ mode=scroll]