Pretraga

Isprika čitatateljima: Na ispitu iz hrvatskog jezika bit će ponuđena samo jedna vrsta eseja

A- A+

Ususret nadolazećem eseju iz hrvatskog jezika, Srednja.hr portal je 7. svibnja objavio tekst o pisanju eseja. S informacijama dobivenim iz kontakt centra Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, objašnjeno je kako svaki kandidat može birati jednu od dvije vrste eseja koje će mu biti ponuđene. Ovim putem se ispričavamo svim čitateljima i donosimo detaljno objašnjenje o vrstama eseja koje se mogu naći na maturi. Samo jedna vrsta eseja kandidatima će biti ponuđena, a može ih ‘dopasti’ raspravljački, interpretativni ili pak usporedni esej.

Prije nekoliko dana na portalu Srednja.hr, temeljem informacija dobivenih iz kontakt centra Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i novinarskim previdom rečenice iz Ispitnog kataloga za državnu maturu iz hrvatskog jezika napisali smo tekst pod naslovom Matura: Izaberite onu vrstu eseja koja vam odgovara. U tekstu je napomenuto kako će na ispitu iz državne mature biti ponuđene dvije od tri moguće vrste eseja te da će kandidat moći izabrati jednu vrstu.

Ovim putem se ispričavamo svim svojim čitateljima i kandidatima koji se pripremaju za državnu maturu, te im donosimo defitinitivne informacije vezane uz nadolazeći esej iz hrvatskog jezika. 

Napominjemo kako će svaki pristupnik dobiti samo jedan zadatak vezan uz školski esej, a ne dva ili više.
Ovisno o razini, višoj ili nižoj kandidati će morati zadovoljiti određen broj riječi. To konkretno znači da će sae na višoj razini moći napisati od 400 do 600 riječi, dok će na nižoj to biti od 350 do 500 riječi. 

U ispitu iz hrvatskog jezika tako će biti moguće tri vrste eseja:

  • Interpretativni školski esej

  • Usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova

  • Raspravljački školski esej

Izdvojeni članak

Bivši maturant savjetuje: Kako najbolje napisati esej iz hrvatskog

Interpretativni esej piše se na način da sam kandidat objasni sadržaj, namjenu i funkciju određenog ponuđenog teksta. Potrebno je nabrojati stilske figure i navesti primjere. Svaku figuru je potrebno objasniti, te na taj način analizirati i sadržajno značenje stilske figure.

U usporednoj raščlambi dvaju tekstova potrebno ih je međusobno usporediti kroz paralalenu analizu. Pogledajte sadržaj, strukturu i izraz te stilske obilježenosti obaju tekstova. Što je slično tekstovima, a što različito?

U slučaju da znate nešto o autorima koji pišu tekstove, a koji su materijal za usporedbu, spomenite i to. Povežite vaša književnopovijesna i književnoteorijska znanja, a kad ih usporedite na obje pjesme, izvucite zaključak. Obratite pozornost na obilježja razdoblja u kojem je autor stvarao te na taj načini dokažite neke od tvrdnji. Osim pjesama, u obzir dolaze i razni drugi tekstovi autora.

Raspravljački esej jedan je od slobodnijih, a kandidata se ovdje usmjerava i na poznavanje opće kulture te suvremene društvene stvarnosti. U eseju se od učenika očekuje da predoči svoje iskustvo pročitanim, da sam analizira temu koja mu se zadaje.