Pretraga

Koju razinu na maturi odabrati: višu ili nižu?

A- A+

Iako brošura za provedbu ispita državne mature u školskoj godini 2012. / 2013. izlazi tek u drugom dijelu studenog, mnogi pristupnici već imaju upite oko same provedbe ispita. Provjerili smo s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja, što učiniti u situaciji kad polažete A razinu, a za upis na fakultet vam je potrebna samo B razina.

Koliko će se izbornih predmeta moći prijaviti i koje će biti cijene za svaki izborni predmet, još nije odlučeno, no postoje nagađanja.

Izdvojeni članak

Esej na maturi: kako ga uspješno napisati i što izbjegavati

Viša ili niža razina – što izabrati?

Ukoliko visoko učilište na kojem želite studirati zahtjeva kao uvjet upisa položen obvezni ispit mature na osnovnoj ili B razini, za takav studij mogu se natjecati i drugi kandidati. Dakle, ako je kandidat položio ispit na A razini, a njegov željeni fakultet traži B razinu, to nije problem. Do problema dolazi samo u obratnoj situaciji, kad položite osnovnu razinu, a studijski program iziskuje višu razinu.

Onda morate ponovno pristupiti maturi i položiti ispite na razini koju je potrebno zadovoljiti.
Pristupnici koji imaju položenu višu razinu ne moraju se brinuti. Njihov rezultat je na prošloj maturi vrijedio 60 posto više od istog rezultata koji su njihovi kolege pisali na osnovnoj ili B razini.

Zbog toga je maksimalan broj bodova koji je kandidat mogao imati moguć samo ako je prijavio i pristupio ispitima više razine. Iz toga zaključujemo da je najsigurniji način za prolaz i kotiranje na visokim učilištima biranje više, a ne osnovne razine.

Cijena izbornog predmeta bila 175 kuna, a nadamo se da neće rasti

Što se tiče izbornih predmeta, na prošloj maturi moglo se birati najviše šest opcija. U to su ulazili ispiti iz sljedećih predmeta: Engleskoga jezika, Francuskoga jezika, Njemačkoga jezika, Španjolskoga jezika, Talijanskoga jezika, klasičnih jezika (Grčkoga jezika i Latinskoga jezika), Biologije, Etike, Filozofije, Fizike, Geografije, Glazbene umjetnosti, Informatike, Kemije, Likovne umjetnosti, Logike, Politike i gospodarstva, Povijesti, Psihologije, Sociologije i Vjeronauka.

Za svaki izborni predmet cijena je bila 175 kuna, a hoće li se ove godine povećati broj predmeta koji je moguće prijaviti ili pak cijene prijave, još nije poznato.

No, sigurni podatak je da se i dalje bira deset opcija kod liste prioriteta fakulteta.