Pretraga

[Matura ’22] Ispit iz Hrvatskog sastoji se od dva dijela, provjerite što ove godine možete očekivati na njemu

A- A+

Hrvatski jezik na državnoj je maturi obavezan predmet, a kao i ostale obavezne predmete učenici ga mogu polagati na dvije razine – višoj i osnovnoj. Na obje razine ispit iz Hrvatskog sastoji se od dva dijela – esejskog gdje učenici temeljem jednog ili više polaznih tekstova pišu interpretacijski ili interpretacijski usporedni esej te testa iz jezika i književnosti. Ispitni katalog za ovogodišnju državnu maturu već je objavljen, izdvojili smo najvažnije detalje iz njega.

Foto: Martina Gelenčir|srednja.hr

Ispit državne mature iz Hrvatskog jezika pisat će se iduće godine na samom kraju ljetnog roka. Prvi je na rasporedu test iz jezika i književnosti, koji se i na A i na B razini piše 23. lipnja, dok se esej na obje razine piše dan kasnije, 24. lipnja. Treba naglasiti kako se još ove godine ispit ocjenjuje kao cjelina, dakle nema zasebnog minimalnog praga na eseju i na testu, odnosno pozitivna ocjena iz oba djela nije uvjet za prolazak čitavog ispita iz Hrvatskog. Ta se promjena planira tek za 2023.

Prema ispitnom katalogu, ispitom iz Hrvatskog će se provjeravati

  • koliko su učenici ovladali jezičnim djelatnostima čitanja i pisanja
  • koliko su ovladali jezičnim znanjem i znanjem o hrvatskome jeziku kao sustavu
  • jezična djelatnost čitanja na primjerima književnih i neknjiževnih tekstova; neprekinutih, isprekidanih, mješovitih i višestrukih tekstova, nastalih u osobne i javne svrhe
  • jezična djelatnost pisanja tekstova različitih vrsta i funkcionalnih stilova
  • opseg i razvijenost aktivnoga rječnika
  • komunikacijska kompetencija pri čitanju i pisanju tekstova različitih sadržaja, strukture, namjene i stilova
  • razumijevanje i tumačenje tekstova hrvatske i svjetske književnosti uz primjenu znanja književnosti i kritičkoga mišljenja
  • poznavanje različitih djelatnih jezičnih idioma hrvatskoga jezika i jezično-književne kulturnopovijesne baštine

Viša razina Hrvatskog

Ispit iz Hrvatskoga jezika na A razini sastoji se od dviju ispitnih cjelina. Prvu ispitnu cjelinu čini jedan zadatak otvorenoga tipa, a drugu ispitnu cjelinu Književnost, neknjiževni tekst i jezik čini 80 zadataka zatvorenoga tipa. Školski esej donosi 1/3 od ukupnog dijela bodova (najviše 40) i piše se 160 minuta, a druge dvije trećine (najviše 80) donosi test iz jezika i književnosti koji se piše 100 minuta.

Napisani školski esej treba imati najmanje 400 riječi, a pritom su mogu biti zadane dvije vrste: interpretacijski esej
te interpretacijski usporedni esej. Školski esej vrednuje se prema ljestvici za bodovanje školskoga eseja, koja ima tri sastavnice: poznavanje i razumijevanje teksta, povezanost teksta te upotreba hrvatskoga standardnog jezika.

Kada je riječ o testu iz jezika i književnosti koji se sastoji od 80 zadataka, struktura ispita izgledat će ovako:

Osnovna razina Hrvatskog

Isto kao i višu i osnovnu razinu ispita iz Hrvatskog čine dvije cjeline – Školski esej s jednim zadatkom otvorenog tipa i cjelina Književnost, neknjiževni tekst i jezik i čini je 80 zadataka zatvorenoga tipa. Udio eseja u ukupnom broju bodova je 1/3, tj. najviše 40 bodova i esej se piše 160 minuta. Preostalih 80 bodova donosi test iz jezika i književnosti kojeg će učenici pisati 100 minuta.

Školskim esejom na osnovnoj razini ispita može se ostvariti ukupno 40 bodova, a on treba imati najmanje 350 riječi. I na B razini mogu biti zadane dvije vrste eseja –  interpretacijski i interpretacijski usporedni esej. Isto kao i na višoj razini, na eseju će se bodovati poznavanje i razumijevanje teksta, povezanost teksta te upotreba hrvatskoga standardnog jezika.

Struktura drugog dijela ispita izgledat će ovako:

 

Kada se esej neće vrednovati?

U školskome eseju na osnovnoj razni ispita potrebno je napisati najmanje 400 riječi na višoj, odnosno 350 riječi na osvnovnoj razini, no tolerira se odstupanje do 10 % od zadanoga broja riječi.

Kako piše u ispitnom katalogu, školski esej neće se vrednovati:

• ako nema dovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje do 10 % od zadanoga broja riječi)
• ako se pristupnik nepristojno izražava
• ako pristupnik nije napisao tekst u obliku školskoga eseja
• ako pristupnik crta ili ilustrira na listu za školski esej
• ako pristupnik nije odgovorio na zadatak za školski esej
• ako je rukopis potpuno nečitak
• ako je esej napisan velikim tiskanim slovima
• ako se pristupnik potpisao punim imenom i prezimenom.

U dokumentu u nastavku možete vidjeti i pročitati cijeli katalog iz Hrvatskog jezika. Maturantima se savjetuje dobro proučiti ispitne kataloge, budući da je u njima detaljno navedeno koje sadržaje moraju naučiti za ispit, a koje ne. Napomena, ako vam dokument u nastavku nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.


Za sve pristupnike mature ili one koji će se na upisima ponovno okušati u 2022., pokrenuli smo novu Facebook stranicu Maturanti 2022. Ondje i u Facebook grupi Maturanti 2021./2022. moći ćete pratiti sve novosti vezane uz maturu u idućoj godini, kao i upise na fakultete.

Pitanja s prijašnjih matura možete rješavati u sustavu kvizovi.srednja.hr te tako provjeriti jeste li spremni za nadolazeće ispite.

[Matura ’22] Ispit iz Hrvatskog sastoji se od dva dijela, provjerite što ove godine možete očekivati na njemu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap