Pretraga

[Matura ’22] Objavljen popis lektira za esej na maturi iz Hrvatskog: Na obje razine manje djela

A- A+

Na popisu djela za esej na maturi iz Hrvatskog, i to za obje razine ispita, ove se godine nalazi nešto manji broj lektira u odnosu na prethodnu godinu. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je ispitne kataloge za nadolazeću maturu, a sastavni dio kataloga su i lektire koje učenici moraju pripremiti za esejski dio ispita iz Hrvatskog jezika.

foto: srednja.hr

Ispit državne mature iz Hrvatskog jezika sastoji se od dva dijela, testa iz jezika i književnosti te eseja. Njime se ocjenjuje poznavanje i razumijevanje zadanog teksta odnosno djela, povezanost teksta te upotreba hrvatskoga standardnog jezika. Kao i prethodne godine, na višoj i na osnovnoj razini esej čini 1/3 ocjene. U nastavku se nalazi popis djela za obje razine ispita mature iz Hrvatskog u 2021./2022., a OVDJE možete pronaći sažete prikaze svakog od tih djela.

Viša razina

Školskim esejom na višoj razini ispita može se ostvariti ukupno 40 bodova, a prema ispitnom katalogu napisani školski esej treba imati najmanje 400 riječi. Na ovogodišnje ispitu moguće su dvije vrste školskoga eseja: interpretacijski esej te interpretacijski usporedni esej.  S obzirom na to da su ove godine ispitni katalozi izrađeni prema novim kurikulumima, u nekima od njih došlo je do izmjena pa je na višoj razini ove godine manje djela nego lani.

Ispitna književna djela za školski esej u školskoj godini 2021./2022. za višu razinu ispita jesu:

1. Baudelaire, Charles, izbor iz pjesništva
2. Camus, Albert, Stranac
3. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna
4. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladog Werthera
5. Hrvatsko pjesništvo (Antun Branko Šimić, Tin Ujević)
6. Kafka, Franz, Preobražaj
7. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi
8. Marinković, Ranko, Kiklop
9. Shakespeare, William, Hamlet
10. Sofoklo, Antigona

Osnovna razina

Školskim esejom na osnovnoj razini ispita može se isto kao na višoj razini ostvariti ukupno 40 bodova, a napisani školski esej treba imati najmanje 350 riječi. I ovdje su moguće interpretacijski esej te interpretacijski usporedni esej, a za 2022. također je zadan manji broj djela nego lani.

Ispitna književna djela za školski esej u školskoj godini 2021./2022. za osnovnu razinu ispita jesu:

1. Camus, Albert, Stranac
2. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna
3. Hrvatsko pjesništvo (Antun Branko Šimić, Tin Ujević)
4. Kafka, Franz, Preobražaj
5. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi
6. Mažuranić, Ivan, Smrt Smail-age Čengića
7. Shakespeare, William, Hamlet

Iako maturanti imaju zadan ovaj popis, to ne znači da im u esejskom zadatku ne može biti zadan i ulomak iz nekog drugog djela. To je često bio slučaj prethodnih godina, a zašto je tako možete poslušati u videu u nastavku.


ŠTO JE INTERPRETACIJSKI, A ŠTO INTERPRETACIJSKI USPOREDNI ESEJ

1. U interpretacijskome eseju pristupnik iznosi svoje spoznaje o književnosti i pokazuje razumijevanje književnih djela u cjelini temeljeći izneseno na analizi polaznoga teksta i na poznavanju sastavnica književnoga djela u cjelini.

2. U usporednome interpretacijskom eseju pristupnik pokazuje razumijevanje dvaju ili više književnih tekstova iznoseći sličnosti i razlike s obzirom na temu ili strukturu teksta. Drugi polazni tekst može biti književni ili neknjiževni tekst koji se ne nalazi na popisu djelâ za školski esej, ali je povezan sa zadanim ispitnim djelom s obzirom na sadržaj, strukturu, ideju i/ili književni kontekst. U tome slučaju pristupnik odgovara na esejski zadatak tako da taj polazni tekst, koji ne pripada djelima s popisa književnih ispitnih djela za školski esej, prema smjernicama povezuje s polaznim tekstom koji pripada djelu s toga popisa.


Kako izgleda esejski zadatak?

Kako piše u ispitnom katalogu, ‘u školskome eseju pristupnik pokazuje razumijevanje zadanoga polaznog teksta, iznosi svoja književnopovijesna i književnoteorijska znanja i spoznaje o književnim djelima i književnopovijesnome kontekstu, pokazuje cjelovito razumijevanje književnih djela s popisa ispitnih književnih djela za školski esej te iznosi osobna tumačenja i prosudbe koje imaju uporište u znanjima i spoznajama povezanima s temom i sadržajima zadatka za školski esej.’

Maturantima će na eseju biti postavljen zadatak koji se sastoji od upute, polaznoga teksta ili polaznih tekstova i smjernica prema kojima pristupnik treba oblikovati svoj školski esej.

– U svakome će školskom eseju, bez obzira na vrstu, kao polazni tekst biti zadan barem jedan ulomak iz djela s
popisa ispitnih književnih djela za školski esej, stoji u ispitnom katalogu.


Za sve pristupnike mature ili one koji će se na upisima ponovno okušati u 2022., pokrenuli smo novu Facebook stranicu Maturanti 2022. Ondje i u Facebook grupi Maturanti 2021./2022. moći ćete pratiti sve novosti vezane uz maturu u idućoj godini, kao i upise na fakultete.

Pitanja s prijašnjih matura možete rješavati u sustavu kvizovi.srednja.hr te tako provjeriti jeste li spremni za nadolazeće ispite.

[Matura ’22] Objavljen popis lektira za esej na maturi iz Hrvatskog: Na obje razine manje djela
Share via
Copy link
Powered by Social Snap