Pretraga

Matura: Ispiti i rješenja iz PiG-a i Informatike

A- A+

Ispit iz Politike i gospodarstva jedan je od nekoliko

najpopularnijih izbornih predmeta na državnoj maturi,

kojeg je na jesenskom roku pisali ukupno 553 kandidata.

Ukoliko ste jedan od njih, provjerite ispitna

materijale te rješenja koja donosi NCVVO, a isto

vrijedi. Objavljena su i rješenja iz Informatike, koju

su na ispitnom roku koji završava danas ispitima iz

povijesti i likovne umjetnosti polagalo ukupno 222

osobe.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje objavio je

ispitne materijale i rješenja iz predmeta Politika i

gospodarstvo te Informatika.

Politika i gospodarstvo drugi je po redu ispit prema

broju prijava na jesenskom roku, dok je na ljetnom bio

peti po redu. Informatiku su pisale 222 osobe.

Kako biste se prisjetili ispitnih materijala te

provjerili koliko ste dobro riješili ova dva ispita,

donosimo ispite i rješenja koja je na svojim stranicama

objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje.

Politika i gospodarstvo

Informatika