Pretraga

Nije dovoljna prijava u Postani student: Maturanti koji žele na Medicinski moraju obaviti važnu radnju

A- A+

Maturanti koji žele upisati Medicinski fakultet u Zagrebu (MEF) moraju pristupiti prijemnom ispitu koji provjerava njihovo znanje iz Biologije, Kemije, Fizike u segmentima bitnima za nastavak obrazovanja u medicinskoj struci. Osim što studij moraju prijaviti putem sustava Postani student, maturanti prijemni ispit prijavljuju i putem posebne aplikacije koju je pokrenuo MEF.

Medicinski fakultet/ foto: Ivan Klindić / www.ivanklindic.info

Prijave za prijemni ispit za upis u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu ove se godine odvijaju putem posebne web aplikacije prijemni.mef.hr.

U nju maturanti unose svoje osobne podatke – ime i prezime, OIB, e-mail. Nakon toga potrebno je uploadati potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine, izjavu o psihofizičkoj sposobnosti, potvrdu o izvršenoj uplati troškova polaganja te dodatnu medicinsku dokumentaciju, ako ona postoji. Obrasci za dodatnu dokumentaciju nalaze se ovdje, a nju pristupnici moraju dostaviti do 30. svibnja 2021. godine.

Izdvojeni članak
predavanje, studenti

Preko tisuću maturanata želi upisati najpopularniji studij, a mjesta je za njih samo 80

Prema informacijama dostupnima na web stranici Medicinskog, uvjeti upisa na MEF ostaju isti kao prošle godine. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti na upisima je 1.000. Temeljem uspjeha u školi maturanti mogu dobiti najviše 160 bodova, za ispite položene na maturi (Hrvatski, Engleski i Matematika na A razini) ukupno 240 bodova dok ostalih 600 donosi prijemni ispit. Razredbeni prag za upis na studij medicine iznosi 330 bodova, odnosno 55% od ukupno 600.. Prag po svakom od tri predmeta iznosi 40%, odnosno 16 točno riješenih zadataka.

Trošak prijemnog ispita kojeg maturanti plaćaju je 300 kuna, a za sada datum pisanja nije poznat i bit će naknadno objavljen, poručili su s Medicinskog fakulteta.