Pretraga

Objavljeni ispiti i rezultati iz psihologije i logike

A- A+

Gotovo četiri tisuće maturanata prije dva dana polagalo je ispit iz psihologije na državnoj maturi. Neki od njih su nam kazali kako ispit nije bio težak, a sam sadržaj ispita zajedno s točnim odgovorima objavljen je na mrežnim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, dok vam ga mi donosimo na kraju teksta. Osim psihologije, nekolicina kandidata polagala je i ispit iz logike, koji je također objavljen zajedno s točnim odgovorima.

Ovaj tjedan prošao je u znaku izbornih predmeta za državnu maturu. Maturanti su pisali osam izbornih predmeta, a prekjučer su na rasporedu bile psihologija i logika. Gimnazijalci iz zagrebačke XVI. gimnazije odmah nakon testa iz psihologije su nam kazali kako ispit i nije bio jako težak, a kako je izgledao možete pogledati u nastavku teksta. Osim psihologije, danas su objavljeni i rezultati te ispitna pitanja za ispit iz logike, koji je polagalo svega 172 učenika koji su u redovnom školskom sustavu. Oni koji su pisali logiku morali su, između ostalog, znati sudove i premise te poznavati naravnu ili prirodnu dedukciju.

Sve ispite objavljuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na svojim mrežnim stranicama.

Gotovo četiri tisuće redovitih učenika prekjučer je polagalo ispit iz psihologije na državnoj maturi. Maturante su dočekali zadaci višestrukog izbora, zadaci kratkog odgovora te zadaci produženoga odgovora. Tako su maturanti, između ostalog, morali objasniti pojam samoaktualizacije ali i odgovoriti na niz pitanja koja se tiču određenih psihičkih poremećaja. 

Vrste temperamenata, teorije ličnosti i istraživanja poznatog Solomona Ascha bila su samo neka od pitanja na ispitu iz psihologije. Maturanti iz zagrebačke XVI. gimnazije kazali su nam kako ispit nije bilo teško riješiti, a neki od njih su se pripremali preko specijaliziranih skripti. Kakva su bila pitanja i koji su točni odgovori, pogledajte u nastavku teksta. 

Osim psihologije, maturanti su prije dva dana pisali i logiku, koju je prijavilo svega 172 učenika iz gimnazija i strukovnih srednjih škola.
Ispit iz logike trajao je 120 minuta, a kandidati su rješavali zadatke alternativnog izbora, zadatke dopunjavanja te zadatke kratkog i produženoga odgovora. Ispitivalo se znanje o sudovima, prijevodi rečenice na jezik logike prvog reda i, mnogim učenicima poznate, premise.
U nastavku pogledajte i primjer ispita iz logike, zajedno s točnim rješenjima.