Pretraga

Oko 3.000 maturanata u utorak piše Informatiku, možete li imati 8/8 na ovom testu?

A- A+

Među najčešće prijavljivanim izbornim predmetima državne mature i ove je godine Informatika. Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje taj ispit ovog utorka polaže 3.179 pristupnika koji su ga u roku prijavili. Jedan od najboljih načina ponavljanja za njega je rješavanje zadataka s ranije provedenih ispita.

Foto: srednja.hr

Točno 100 minuta imat će u utorak maturanti koji pišu Informatiku i to za rješavanje 36 zadataka. Struktura tog ispita nije se mijenjala u odnosu na prošlu godinu. Kroz zadatke će se ispitivati razine usvojenosti znanja i vještina u trima područjima: informacije i digitalna tehnologija, računalno razmišljanje i programiranje te digitalna pismenost i komunikacije i e‑Društvo.

Maturanti će rješavati 18 zadataka višestrukog izbora, 18 zadataka dopunjavanja, kratkog odgovora i produženog odgovora. Iz područja informacije i digitalna tehnologija dolazi 15 zadataka, 16 ih je u području računalno razmišljanje i programiranje, dok ih je pet koji će ispitivati područje digitalne pismenosti. Ispitni katalog još detaljnije možete proučiti na ovoj poveznici. Među ključnim savjetima za pripremu ovog, ali i drugih ispita državne mature je rješavanje zadataka s ispita koji su se provodili ranijih godina. Zato smo za posljednje ponavljanje prije ispita izdvojili osam pitanja s ispita iz 2023.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Za točne odgovore kliknite ikonu ‘nastavak teksta’.