Pretraga

Probna matura još nije krenula, a neki tvrde da znaju temu eseja, NCVVO: ‘Probni ispiti više nisu tajni’

A- A+

Od utorka započinje probna državna matura, a njen cilj je da se učenici upoznaju s ispitima koji se temelje na novim kurikulumima te da im se približi situacija polaganja ispita na državnoj maturi. No, ona neće biti identična redovnoj maturi. Ispitna pitanja već su stigla u škole i škole same određuju datume pisanja pojedinih ispita. U teoriji to znači da se ispit iz Hrvatskog u nekoj školi može pisati već sutra, u drugoj tri dana kasnije, te da učenici koji pišu taj ispit kasnije već mogu znati pitanja ako ih vršnjaci iz druge škole obavijeste o njima. Dio učenika tvrdi da već zna temu eseja iz Hrvatskog jezika. Iz NCVVO-a o tome tek kratko kažu da su ispitni materijali probne mature danas objavljeni u mapama ispitnih koordinatora te oni više nisu tajni materijali.

Foto: srednja.hr

Uz redovnu, ove godine maturanti kao i učenici trećih razreda srednjih škola polažu i probnu državnu maturu, a ona započinje u utorak. Svrha provedbe probne mature dva i pol mjeseca prije početka redovnog ljetnog roka je da se učenici upoznaju s ispitima temeljenima na novim kurikulumima.

NCVVO: Ne radi se o ‘curenju’, probni ispiti nisu tajni materijali

Za razliku od ‘prave’ mature, probna se sastoji od ispita niskog rizika – rezultat učenika neće utjecati na zaključne ocjene i rezultate državne mature. Zapravo, uvjeti u kojima se provodi probna matura tek su nalik onima na pravoj maturi. Ispitna pitanja stižu u škole, a onda one same određuju kada će se ispit pisati.

Pojedini maturanti, članovi grupe Maturanti 2021./2022., tvrde da već znaju temu probnog eseja, a zadatak je, prema njihovim tvrdnjama, usporedna raščlamba jednog poznatog djela svjetske i jednog djela domaće književnosti. Maturantica koja je objavila, pa iz grupe uklonila esejski zadatak, pritom nije navela radi li se o zadatku A ili B razine Hrvatskog.

Screenshot iz grupe Maturanti 2021./2022.

Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja poslali smo upit je li točno da su djela koja spominje učenica tema esejskog zadatka probne mature iz Hrvatskog. Dodatno ih pitamo je li moguće da su ispitni zadaci ‘procurili’ i prije početka probne mature.

– Svi su probni ispiti državne mature uključujući i teme esejskih zadataka, danas objavljeni u mapama ispitnih koordinatora te oni više nisu tajni materijali. Dakle, ne radi se o ‘curenju’, već o službenoj objavi ispitnih materijala, stoji u pisanom odgovoru ravnatelja Vinka Filipovića.

‘Cilj je probnih ispita potaknuti učenike na pripremu za ispite’

Kao što smo spomenuli, škole same odlučuju kada će se pisati pojedini ispit. Neke će probnu maturu provoditi u sklopu nastave, druge subotama. Dakle, teoretski, dio učenika Hrvatski može pisati već sutra pa onda pitanja koja zapamte proslijediti vršnjacima u drugoj školi koji isti ispit pišu za tri dana. NCVVO pitamo i kako će spriječiti takve slučajeve.

– Cilj je probnih ispita da se učenici što bolje upoznaju sa strukturom i sadržajem ispita koji su izrađeni prema predmetnim kurikulumima. Prema tome, ponavljanje i uvježbavanje u tome kontekstu nije nešto što bi se penaliziralo. Štoviše, cilj je probnih ispita potaknuti učenike na pripremu za ispite, a što bi u konačnici trebalo poboljšati njihova postignuća na redovnim ispitima državne mature, odgovaraju na naš upit iz NCVVO-a.

U odgovoru koji potpisuje ravnatelj NCVVO-a, iz te institucije ponavljaju i naglašavaju da su svjesni činjenice da je ovogodišnja generacija učenika trećeg i četvrtog razreda po mnogočemu specifična.

– Osim što su tijekom srednjoškolskoga obrazovanja prešli s Plana i programa na nove kurikulume, oni se već treću godinu, odnosno više od polovice svoga srednjoškolskoga obrazovanja, školuju u pandemijskome okružju te u promjenjivim uvjetima rada. Stoga im se upravo s probnim ispitima nastoji izići ususret i omogućiti im što bolju pripremu za ispite državne mature, ali i polaganje ispita uz što manje stresa. Dakle, probnim ispitima Centar želi poručiti da smo čuli maturante, da uvažavamo njihovo mišljenje i situaciju u kojoj se nalaze te da nam je stalo do toga da učenici na ispitima državne mature budu uspješni, kažu iz NCVVO-a.

Izdvojeni članak

Kreće probna matura: Možete li dobiti 12/12 na pitanjima s obveznih predmeta?

Probnim ispitima pristupit će preko 50 tisuća učenika

Inače, ispite probne mature škole mogu provoditi do 15. travnja, a na ispite izlazi nešto više od 50 tisuća školaraca. Prema podacima koje smo tražili od NCVVO-a, ukupni broj prijavljenih učenika za obvezne probne ispite u završnim, četvrtim i petim razredima srednjih škola, je 25.556 i maturanti su se sami prijavljivali za njih. Osim maturanata, probne ispite, ali samo iz Hrvatskog i Matematike, pišu i učenici trećih razreda te četvrtih razreda medicinskih škola. Oni se nisu prijavljivali za probnu maturu, nego te ispite piše svih 28.667 nijh.

Kada je riječ o maturantima, najviše učenika pisat će višu razinu Hrvatskog – njih 17.665, dok osnovnoj pristupa 7.891. Osnovnu razinu Matematike prijavilo je 14.485 školaraca, a višu 11.071. A razini Engleskog planira pristupiti 17.219 učenika, a osnovnoj 7.469. Broj prijava obveznih predmeta probne mature kod učenika četvrtih i petih razreda možete vidjeti u nastavku.

Broj prijava obveznih ispita u 4./5. razredima|izvor: NCVVO

Ispite iz ostalih, izbornih predmeta, škole provode ovisno o vlastitim mogućnostima i interesu učenika. Izborni predmeti mature koje su učenici najčešće odabirali su Fizika, Biologija, Kemija te Politika i gospodarstvo, a broj prijava svakog od izbornih predmeta možete vidjeti u tablici ispod.

Broj prijava izbornih ispita u 4./5. razredima|izvor: NCVVO

Probne ispite učenicima će, podsjetimo, vrednovati njihovi nastavnici, te će od njih učenici i dobiti povratne informacije o svom uspjehu.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2021. i u grupi Maturanti 2020./2021. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Za maturu se možete pripremati kroz pitanja s prošlih ispita u kvizovi.srednja.hr, gdje smo pokrenuli posebnu grupu za maturante kojoj se možete pridružiti ovdje.