Pretraga

Što vas očekuje na državnoj maturi – matematika

A- A+

Matematika se svake godine na državnoj maturi pokazuje kao predmet s kojim pristupnici imaju najviše problema, a tako je bilo i ove godine. Donosimo stoga detaljan pregled onog što vas očekuje na državnoj maturi iz ovog mnogima najtežeg predmeta, ali i ono što se od vas očekuje da znate kako biste ga uspješno riješili.

I ove je godine matematika hrvatskim maturantima predstavljala problem, pa je tako na tom predmetu državne mature u ljetnom roku palo 284 kadidata, dok je na jesenskom roku višu razinu palo čak 32,86 kandidata koji su pristupili istome. Većina je pristupnika na tom roku iz matematike dobila tek ‘dvojku‘, a kako biste vi prošli bolje od kolega, donosimo detaljan pregled onoga što se od vas očekuje na maturi iz najproblematičnijeg predmeta ove godine.

Cilj ispita i očekivanja

Cilj ispita iz matematike je provjeriti u kojoj mjeri pristupnici znaju, odnosno mogu rabiti matematički jezik tijekom čitanja, interpretiranja i rješavanja zadataka. Također se od njih očekuje očitavanje i interpretiranje podataka zadanih u analitičkome, tabličnome i grafičkome oblike ili riječima te u navedenim oblicia jasno, logično i precizno prikazivanje dobivenih rezultata. Kako biste položili državnu maturu iz ovog predmeta morate znate matematički modelirati problemsku situaciju, naći rješenje iste te provjeriti ispravnost dobivenog rezultata. Od vas se očekuje i prepoznavanje i rabljenje veze između različitih područja matematike.

Kandidati će morati znati pravilno rabiti matematičke tehnike tijekom rješavanja zadataka, kao i rabiti đepno računalo. Dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika provjeravat će se u područjima:

Izdvojeni članak

Državna matura: Predmet kojega se trebate paziti na jesenskom roku

  • brojevi i algebra

  • funkcije

  • jednadžbe i nejednadžbe

  • geometrija

  • modeliranje

Sadržaji koji će se ispitivati – osnovna razina

Sadržaji koji će se ispitivati – viša razina

Udjeli područja ispitivanja na osnovnoj razini ispita

Udjeli područja ispitivanja na višoj razini ispita

Struktura ispita iz matematike na osnovnoj razini ispita

Struktura ispita iz matematike na višoj razini ispita