Pretraga

U četvrtak se piše matura iz Matematike, donosimo odgovor na pet najčešćih pitanja o ispitu

A- A+

Oko 30.000 maturanata u četvrtak piše ispit državne mature iz Matematike. Koliko je zadataka, koji su bili pragovi prolaznosti, treba li zaokruživati kod računanja i koji se kalkulatori ne smiju koristiti – samo su neka od najčešćih pitanja pristupnika.

Foto: Ramona Ščuric, srednja.hr

Ispit državne mature iz Matematike spada u obvezne predmete. Učenici ga mogu polagati na osnovnoj i višoj razini, a većinu pristupnika zanimaju odgovori na pet istih pitanja.

#1 Koliko traje ispit, koliko je zadataka i kakvi su pragovi prolaznosti?

Svoje znanje maturanti na osnovnoj razini pokazuju kroz ukupno 30 zadataka na kojima se maksimalno može ostvariti 40 bodova. Dva su tipa zadataka koja se pojavljuju na Matematici B razine, a to su zadaci višestrukog izbora i kratkog odgovora. Ispit osnovne razine traje 150 minuta bez stanke. Na višoj je razini i više zadataka – ukupno će ih maturanti rješavati 40, a na njima mogu ostvariti najviše 60 bodova. Ispit A razine traje tri sata, a sadrži zadatke višestrukog izbora, kratkog odgovora, ali i zadatke produženog odgovora. Inače, lani je na obje razine za prolaz trebalo 25 posto, ali pragovi prolaznosti donose se za svaku godinu.

#2 Boduje li se postupak kod rješavanja zadataka?

Postupak se ne gleda kod zadataka na zaokruživanje i zadataka kratkog odgovora na A i B razini. Međutim, kod zadataka produženog odgovora na višoj razini boduje se i postavljanje zadatka i postupak i rješenje. To su zadatak 38., 39. i 4., a ako dio zadatka riješite napamet, objasnite i zapišite kako ste to učinili.

#3 Treba li zaokruživati kod računanja?

Prema preporukama NCVVO-a iz 2023., podatke iz zadatka ne zaokružujete, osim ako je to izričito traženo u zadatku. Također, ako je rezultat racionalan broj kojem je decimalan zapis konačan, broj se isto ne zaokružuje.  Kad računate s iracionalnim brojevima, na primjer π najbolje je koristiti se vrijednostima s kalkulatora ili ih zaokružiti na najmanje četiri decimale. U slučaju da se u zadatku traži zaokruživanje na određeni broj decimala, to se odnosi na konačan rezultat, a međurezultati se tada mogu računati s točnosti od najmanje dvaju decimalnih mjesta. Uz to, neki su brojevi zaokruženi prilikom zadavanja, pa su i u zadatcima višestrukoga izbora ponuđena rješenja također zaokružena. U zadatcima kratkoga odgovora prihvaćaju se i rješenja zapisana u skladu sa zadanim podatcima.

Izdvojeni članak

Maturante iznenadila tema eseja na Hrvatskom: ‘Prvo mi se smračilo, a onda laknulo’

#4 Koji pribor smijete donijeti na ispit, a koji ne?

Maturanti od pribora mogu koristiti samo kemijsku olovku plave ili crne boje, jedno ravnalo ili jedan trokut te kalkulator. Kutomjer i šestar, kao i ranijih godina nisu dozvoljeni, dok knjižica s formulama dolazi uz ispit.

#5 Koji se kalkulatori ne smiju koristiti?

Dozvoljen je kalkulator koji ima eksponencijalnu funkciju, logaritamsku funkciju i trigonometrijske funkcije. Ne smiju se koristiti kalkulatori koji imaju mogućnost bežičnoga povezivanja s drugim uređajem, mogućnost upotrebe memorijske kartice, mogućnost simboličkoga računanja (programiranja), a nije dozvoljen ni digitron s mogućnošću grafičkoga rješavanja te onaj koji ima opciju simboličkoga deriviranja i integriranja.

Važan savjet za kraj – brojeve i ostale znakove u ispitu pišite čitko jer će se nečitki odgovori bodovati – nulom!

Pogledajte i video na ovu temu:


Za sve koji će na državnu maturu izaći u 2023./2024. godini pokrenuli smo novu Facebook grupu, Maturanti 2023./2024., učlanite se kako biste se povezali s vršnjacima i kako ne biste propustili najvažnije vijesti o maturi. Najnovije informacije o maturi možete doznati i putem našeg Facebook pagea Maturanti 2024. i Instagram profila Državna matura, dok kalendar mature za 2024. detaljno možete proučiti na linku. U sustavu kvizovi.srednja.hr možete rješavati pitanja s prijašnjih rokova mature.