Pretraga

Trebate li proći sažetak da biste položili maturu iz Hrvatskoga? Evo odgovora

A- A+

Ove godine na maturi se Hrvatski jezik prvi put polaže na jedinstvenoj razini. Maturanti, kao i obično, ispit Hrvatskoga pišu dva dana. Prvi dan piše se ispit čitanja, književnosti i jezika te po novome sažetak, a drugi dan školski esej. Budući da se ove godine na maturu vratilo pravilo da za prolaz iz Hrvatskog treba položiti obje ispitne cjeline, i ispit i esej, nekim maturantima ostalo je nejasno treba li proći i sažetak za ukupni prolaz. Na sažetku se, ukratko, ne određuje zaseban minimalni prag za prolaz.

Hrvatski | foto: srednja.hr

Sljedeći tjedan na maturi se polažu obvezni predmeti Hrvatski i Matematika. Tako će maturanti u ponedjeljak i utorak pisati Hrvatski jezik, prvi put na jedinstvenoj razini. Mišljenja je li to dobra ili loša odluka razilaze se, a o tome možete glasati i u našoj ovotjednoj anketi. Ove godine ispit Hrvatskog jezika na maturi sastoji se od tri ispitne cjeline – Čitanje, književnost i hrvatski jezik, Sažetak i Školski esej. No, te tri ispitne cjeline ispituju se u dva dijela koja se provode u dva dana.

U praksi ne trebate proći sažetak ako dobro riješite čitanje

– Prvi dan provedbe ispituju se Čitanje, književnost i hrvatski jezik i Sažetak, a drugi dan provedbe ispituje se Školski esej. Pristupnik mora pristupiti na oba dijela ispita koji se zasebno provode. Kako bi položio ispit iz Hrvatskoga jezika, pristupnik mora ostvariti minimalan prag prolaznosti na oba dijela ispita, stoji u ispitnom katalogu.

Dakle, za prolaz na Hrvatskom na maturi ove godine morate ostvariti minimalan prag prolaznosti skupno na ispitu čitanja i sažetku te zasebno na eseju. Bodovi ispita čitanja, književnosti i jezika zbrajaju se sa sažetkom te iz tog dijela morate imati prolaz, kao što prolaz trebate imati iz dijela eseja koji se ocjenjuje zasebno. U praksi to znači da na sažetku ne trebate prikupiti određeni broj bodova za prolaz, a svejedno možete proći prvi dio ispita jer ćete dobro napisati ispit čitanja, književnosti i jezika.

Izdvojeni članak
državna matura hrvatski

[Matura ’23] Ogromne promjene na Hrvatskom: Nema razina, ispit ima tri cjeline, novost i na eseju

Na sažetku možete prikupiti 18 bodova

Na ispitu čitanja, književnosti i jezika možete prikupiti 62 boda. Sažetak se boduje u tri sastavnice – sadržaj, organizacija teksta i stil te jezična točnost. Iz svake sastavnice možete dobiti tri boda. Broj prikupljenih bodova množi se s dva te tako na sažetku možete dobiti 18 bodova.

Na školskom eseju po tri boda možete dobiti za sastavnice središnja tvrdnja, argumentacija, povezanost teksta, upotreba rječnika te pravopisna i gramatička točnost. Broj skupljenih bodova tada se množi s dva pa najviše možete prikupiti 30 bodova. Savjete za pisanje što boljeg eseja možete pronaći ovdje.