Pretraga

Sva djela koja su zadana za esej iz Hrvatskog na dosadašnjim državnim maturama

A- A+

Uz test iz književnosti, jezika i sažetak, maturanti koji žele proći ispit mature iz Hrvatskog jezika moraju izaći na i najmanje za pozitivnu ocjenu napisati i esej iz Hrvatskog jezika. Popis djela već je poznat, a mi smo pobrojali koja su se sve pojavljivala na eseju od početka državne mature.

Foto: srednja.hr

Pobrojali smo sva djela koja su zadana na dosadašnjim državnim maturama, dakle od školske godine 2009./2010. Inače, analizu svih tih djela možete pronaći u našoj rubrici Lektira.

Sva djela koja su pristupnicima zadana na eseju iz Hrvatskog jezika

školska godina 09./10.

ljetni rok

osnovna – O romanima i knjigama Mire Gavrana

viša – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

jesenski rok

osnovna – Povijest čitanja Alberta Manguela

viša – Preobrazba Franza Kafke

zimski rok

osnovna – Vrijeme i opuštanje Joffrea Dumazediera

viša – ulomak iz Kaštelanova eseja o A. B. Šimiću i u njemu Šimićeva pjesma Pjesnici

školska godina 10./11. 

zimski rok

osnovna – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

viša – Otac Goriot Honoréa de Balzaca

ljetni rok

osnovna – U registraturi Ante Kovačića

viša – Otac Goriot Honoréa de Balzaca

jesenski rok

osnovna – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

viša – ulomci iz komedije Dundo Maroje Marina Držića i iz romana Otac Goriot Honoréa de Balzaca

školska godina 11./12.

zimski rok

osnovna – Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka

viša – Stranac Alberta Camusa

jesenski rok

osnovna – Pjesma mrtvog pjesnika Dobriše Cesarića

viša – ulomak iz pripovijetke Preobrazba Franza Kafke i ulomak iz drame Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže

ljetni rok

osnovna – Dekameron Giovannija Boccaccia

viša – ulomak iz romana Stranac Alberta Camusa i ulomak iz romana Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskog

školska godina 12./13.

jesenski rok

osnovna – Posljednji Stipančići i Nora (Lutkina kuća)

viša – Sofoklo, Antigona

ljetni rok

osnovna – Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi

viša – Bijeg i Povratak Filipa Latinovicza

školska godina 13./14.

ljetni rok

osnovna – Henrik Ibsen, Nora

visa – Antun Šoljan, Kratki izlet

jesenski rok

osnovna – Sofoklo, Antigona

visa – Marin Držić, Dundo Maroje

školska godina 14./15.

jesenski rok

osnovna – Giovanni Boccaccio, Dekameron i Emmanuel Carrere, Neki drugi životi

viša – Jerome David Salinger, Lovac u žitu

ljetni rok

osnovna – Antun Gustav Matos, Mističan sonet

viša – Patnje mladog Werthera i Stranac

školska godina 15./16. 

ljetni rok

osnovna – William Shakespeare, Hamlet

viša – Miroslav Krleža, Povratak Filipa Latinovicza

jesenski rok

osnovna – Antun Gustav Matoš, Utjeha kose i Stanko Vraz, Otkud modre oči?

viša – Posljednji Stipančići i Bijeg

školska godina 16./17.

ljetni rok

osnovna – Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići i Dinko Šimunović, Duga

viša – Cihlar Nehajev, Bijeg i Montaigneovi eseji

jesenski rok

osnovna – Sofoklo, Antigona

viša – Antun Gustav Matoš, Djevojčici umjesto igračke i Dobriša Cesarić, Molitva

školska godina 17./18. 

ljetni rok

osnovna – Antun Branko Šamić, Opomena i Josip Pupačić, Zvijezda da mi je biti

viša – William Shakespeare, Hamlet i J. D. Salinger, Lovac u žitu

jesenski rok

osnovna – Fjodor M. Dostojevski, Zločin i kazna i Henrik Ibsen, Nora

viša – Fjodor. M. Dostojevski, Zločin i kazna i Albert Camus, Stranac

školska godina 18./19. 

ljetni rok

osnovna – predstaviti djelo, razdoblje u kojem je pisano te Leonea Glembaja (Gospoda Glembajevi)

viša – hrvatsko pjesništvo/ usporedni esej o ‘Igrački vjetrova’ i Dva puta jao’ Tina Ujevića

jesenski rok

osnovna – Henrik Ibsen, ‘Nora’

viša – Franz Kafka, ‘Preobrazba’ i Ranko Marković, ‘Kiklop’

školska godina 19./20.

ljetni rok

osnovna – usporedni esej/ William Shakespeare, ‘Hamlet’ i Vjenceslav Novak, ‘Posljednji Stipančići’

viša – usporedni esej/ Honore de Balzac, ‘Otac Goriot’ i Vjenceslav Novak, ‘Posljednji Stipančići’

jesenski rok

osnovna – analiza djela i ulomka/ Ante Kovačić – ‘U registraturi’

viša – usporedni esej/ Ante Kovačić ‘U registraturi’ i Milutin C. Nehajev ‘Bijeg’

školska godina 20./21.

ljetni rok 

osnovna – analiza djela i ulomka/ Ante Kovačić – ‘U registraturi’

viša – analiza djela i ulomka/ Miroslav Krleža – ‘Povratak Filipa Latinovicza’

jesenski rok

osnovna – analiza djela i ulomka/ William Shakespeare – ‘Hamlet’

viša – usporedeni esej/ Ante Kovačić ‘U registraturi’ i Miroslav Krleža ‘Povratak Filipa Latinovicza’

školska godina 2021./22.

ljetni rok

osnovna – Albert Camus, ‘Stranac’

viša – Johann Wolfgang Goethe – ‘Patnje mladoga Werthera’

jesenski rok

osnovna – Fjodor Mihajlovič Dostojevski – ‘Zločin i kazna’

viša – Miroslav Krleža – ‘Gospoda Glembajevi’

Popis djela za esej u 2023. je smanjen, a možete ga vidjeti ovdje.