Sva djela koja su zadana za esej iz hrvatskoga na dosadašnjim državnim maturama

Vremena je sve manje za pripremu ispita državne mature, na kojoj je vjerojatno najopširnije gradivo iz hrvatskoga jezika, uzmu li se u obzir test i esej. Oni koji nisu redovno čitali lektire, teško da se stignu temeljito pripremiti u ovih manje od 20 dana, ma kako da se organiziraju.

foto: srednja.hr

Stoga im preostaje malo lutrije, blefiranja i promišljanja što i koliko pripremiti, a što ostaviti po strani. U tom smislu vam nudimo listu svih djela za esej, koja su do sada zadana na maturi iz Hrvatskog jezika, kako biste imali uvid u frekvenciju pojavljivanja pojedinih djela.

Ako ćete ići na blef, koeficijenti su visoki

Pobrojali smo i analizirali sva djela koja su zadana na dosadašnjim državnim maturama, dakle od školske godine 2009./2010.

[MATURA '19] Objavljen popis lektira za esej iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

Ono što može razočaravati pristupnike koji ne misle pripremiti sva djela te će ići na blef kao u kladionici, okolnost je da od cijelog popisa samo Marinkovićev Kiklop do sada nije nijednom zadan.

Je li došlo vrijeme za te Marinkovića i pjesništvo, doznat ćemo 18. lipnja kada je na rasporedu esej iz Hrvatskog jezika.

No, prema našoj anketi, koju smo proveli nakon što je objavljen popis djela za esej, upravo su Kiklop i hrvatsko pjesništvo najmanje poželjne opcije za analizu na eseju.

Najpoželjniji je Zločin i kazna, koji je zadan već 6 puta

Ako se zadržimo još malo u popularno-nepopularnom kladioničarskom okruženju, ispada da bi najmanja kvota prema do sada zadanim djelima trebala biti na Zločin i kaznu.

Na temelju ovog djela, pristupnici su čak četiri puta do sada pisati esej. Zadnji puta na ljetnom roku državne mature 2011./2012.

Kada je riječ o spomenutoj anketi, koju smo proveli početkom listopada, upravo je ovo djelo najviše sudionika poželjelo dobiti kao temu na eseju iz hrvatskog jezika.

Odlična vijest za maturante: Na webu objavljen interaktivni kviz za vježbanje hrvatskog jezika za maturu

Drugi je na tome glasanju po poželjnosti bio Lovac u žitu, koji je do sada zadan jedanput, na jesenskom roku 2014./2015.

Nakon Zločina i kazne, tri djela su se našla na drugom mjestu po tome koliko su puta zadana. Camusov Stranac, Balazacov Otac Goriot te Novakovi Posljednji Stipančići, tri puta su bili tema eseja.

Posljednji Stipančići su ujedno najčešće djelo iz hrvatske književnosti, koje je poslužilo kao predložak za esej na maturi. Treba ipak dodati da se i Krleža tri puta ‘pojavio’ na eseju iz hrvatskog jezika, ali s dva djela odnosno Gospodom Glembajevima i Povratkom Filipa Latinovicza.

Ono što nam se danas čini vrlo neobičnim je činjenica da je djelo Otac Goriot Honore de Balzaca zadano sve tri puta iste godine! Naime, prve tri godine kada je uvedena matura, uz ljetni i jesenski, postojao je i zimski.

Tako je u školskoj godini 2010./2011. Otac Goriot zadan na eseju pristupnicima više razine na zimskom i ljetnom roku, a na jesenskom su kandidati radili usporedni esej na temelju ulomaka iz komedije Dundo Maroje Marina Držića i iz romana Otac Goriot Honoréa de Balzaca.

Sva djela koja su pristupnicima zadana na eseju iz hrvatskog jezika

09./10.

ljetni rok

osnovna – O romanima i knjigama Mire Gavrana

viša – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

jesenski rok

osnovna – Povijest čitanja Alberta Manguela

viša – Preobrazba Franza Kafke

zimski rok
osnovna – Vrijeme i opuštanje Joffrea Dumazediera

viša – ulomak iz Kaštelanova eseja o A. B. Šimiću i u njemu Šimićeva pjesma Pjesnici

10./11. 

Matura je pred vratima: Preko 700 kandidata odjavilo najpopularniji izborni predmet

zimski rok

osnovna – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

viša – Otac Goriot Honoréa de Balzaca

ljetni rok

osnovna – U registraturi Ante Kovačića

viša – Otac Goriot Honoréa de Balzaca

jesenski rok

osnovna – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

visa – ulomci iz komedije Dundo Maroje Marina Držića i iz romana Otac Goriot Honoréa de Balzaca

11./12.

zimski rok

osnovna – Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka

viša – Stranac Alberta Camusa

jesenski rok

osnovna – Pjesma mrtvog pjesnika Dobriše Cesarića

viša – ulomak iz pripovijetke Preobrazba Franza Kafke i ulomak iz drame Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže

ljetni rok

osnovna – Dekameron Giovannija Boccaccia

viša – ulomak iz romana Stranac Alberta Camusa i ulomak iz romana Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskog

12./13.

jesenski rok

osnovna – Posljednji Stipančići i Nora (Lutkina kuća)

viša – Sofoklo, Antigona

ljetni rok

osnovna – Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi

viša – Bijeg i Povratak Filipa Latinovicza

13./14.

ljetni rok

osnovna – Henrik Ibsen, Nora

visa – Antun Šoljan, Kratki izlet

jesenski rok

osnovna – Sofoklo, Antigona

visa – Marin Držić, Dundo Maroje

14./15.

jesenski rok

osnovna – Giovanni Boccaccio, Dekameron i Emmanuel Carrere, Neki drugi životi

viša – Jerome David Salinger, Lovac u žitu

ljetni rok

osnovna – Antun Gustav Matos, Mističan sonet

viša – Patnje mladog Werthera i Stranac

15./16. 

[Matura '19] Na ispit iz Hrvatskog uvedena velika promjena koja će se svidjeti maturantima: Evo kako će on izgledati

ljetni rok

osnovna – William Shakespeare, Hamlet

viša – Miroslav Krleža, Povratak Filipa Latinovicza

jesenski rok

osnovna – Antun Gustav Matoš, Utjeha kose i Stanko Vraz, Otkud modre oči?

viša – Posljednji Stipančići i Bijeg

16./17.

ljetni rok

osnovna – Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići i Dinko Šimunović, Duga

viša – Cihlar Nehajev, Bijeg i Montaigneovi eseji

jesenski rok

osnovna – Sofoklo, Antigona

viša – Antun Gustav Matoš, Djevojčici umjesto igračke i Dobriša Cesarić, Molitva

17./18. 

ljetni rok

osnovna – Antun Branko Šamić, Opomena i Josip Pupačić, Zvijezda da mi je biti

viša – William Shakespeare, Hamlet i J. D. Salinger, Lovac u žitu

jesenski rok

osnovna – Fjodor M. Dostojevski, Zločin i kazna i Henrik Ibsen, Nora

viša – Fjodor. M. Dostojevski, Zločin i kazna i Albert Camus, Stranac

18./19.

ljetni rok

osnovna – predstaviti djelo, razdoblje u kojem je pisano te Leonea Glembaja (Gospoda Glembajevi)

viša – hrvatsko pjesništvo/ usporedni esej o ‘Igrački vjetrova’ i Dva puta jao’ Tina Ujevića

__________________________________________________________________

Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2019. i u grupi Državna matura. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2019. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Odgovori