Pretraga

Tablica predmeta i razina koju fakulteti traže na državnoj maturi

A- A+


Izdvojeni članak

Ispiti za maturu već gotovi, a ocjenjivači neće priznavati eseje naučene napamet

Sveučilište u Zagrebu danas je objavilo tablicu upisnih kriterija svih fakulteta za akademsku godinu 2013./ 2014. Svi maturanti mogu u tablici koja slijedi u nastavku potražiti koje točno predmete i koju razinu traže njihovi željeni fakulteti. Obvezni predmeti su hrvatski jezik, matematika, strani jezik te jedan izborni predmet.

Ovisno o fakultetu, ali i određenom smjeru, maturant mora birati predmete te razinu koju želi polagati. Ukoliko kandidat izabere razinu nižu od one koja se traži, neće moći kotirati pri upisu na željeni fakultet.

Što se tiče samih upisnih kriterija, oni se nisu snižavali. Iako su neki fakulteti tražili od Sveučilišta da umjesto više razine matematike traže od maturanata nižu razinu, rektor Aleksa Bjeliš i Sveučilište to su odbili. Upisni kriteriji tako će se moći samo postrožavati, odnosno fakulteti će moći samo podizati ljestvicu, a ne i spuštati je.

Osim obveznih, te jednog izbornog predmeta neki fakulteti dodatno provjeravaju znanje kandidata. Tako će se na Filozofskom fakultetu polagati test intelektualnih sposobnosti, a na Pravnom će se dodatno provoditi ispit razumijevanja teksta i logičkog zaključivanja.
Situacija je drugačija na akademija, pa za Akademiju dramskih umjetnosti treba pripremati na potpuno drugačiji način, jer prolaz njihovog ispita znači i direktan upis na akademiju.

Za upis na Glazbenu akademiju ne morate imati završenu niti srednju školu. Međutim, morate se obvezati da ćete ju završiti tijekom trajanja preddplomskog studija te Akademije.

U nastavku slijedi tablica s kriterijima za upis svih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.