Pretraga

Za dio kandidata na maturi istječe važan rok, pripazite da ne ostanete bez prava izlaska na ispite

A- A+

Stariji pristupnici maturi, oni koji su školu završili prije ove godine, kao i strani pristupnici, do 4. svibnja moraju uplatiti ispite državne mature. Oni koji to ne naprave u zadanom roku ostaju bez prava izlaska na ispit, a naknadna uplata neće biti moguća. Redoviti maturanti, učenici koji ove godine prvi puta izlaze na maturu, ispite ne plaćaju.

matura_ postani student

Foto: Srednja.hr

I dok ovogodišnji redoviti učenici u ljetnom roku imaju pravo besplatnog polaganja državne mature, to ne važi za starije kandidate koji su ranije maturirali, položili ove ispite, kao ni za inozemne pristupnike koji nisu hrvatski državljani. Oni do ove subote 4. svibnja moraju uplatiti svaki prijavljeni ispit.

Ako ste obveznici plaćanja ispita, a ne platite ga, ne možete izaći na njega

– Evidenciju uplate potrebno je pratiti u sustavu Postani student pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate. Od uplate do evidencije može proći dva do tri radna dana, nakon čega ćete pored uplate imati sivu kvačicu. Podatci za uplatu ispita svojstveni su svakom pristupniku i nalaze se pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate, stoji u sustavu Postani student.

Kako stoji u pojašnjenjima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, kandidatima koji ne izvrše do propisanog roka uplate prijavljenih ispita, sustav odjavljuje ispit i neće ostvariti pravo polaganja ispita.

Izdvojeni članak
prijave za faks u sustavu postani student

Maturanti, pozor: Izašle su prve, orijentacijske rang-liste za upise na fakultete u 2024.

Ispite ne može uplatiti netko drugi

Naknadno plaćanje nakon navedenog roka nije moguće, naglašeno je u Pravilniku o polaganju državne mature. Osim ako ste za to imali opravdani razlog, npr. bili ste u bolnici. Tada možete u roku od dva dana od isteka roka za plaćanje podnijeti zamolbu NCVVO-u, koji će naknadno odlučiti je li vam ona uvažena, piše u Pravilniku. Isto tako, bitno je da trošak polaganja ispita uplati sam pristupnik, a ne neka druga osoba, a poziv na broj odobrenja jedinstven je i generiran za svaku osobu. Podatke za uplatu pristupnik treba pažljivo prepisati sa svoje stranice.

U slučaju da ste uplatili prijavljene ispite državne mature za ljetni rok, a u zadanome roku ste odjavili ispite kojima niste pristupili iz opravdanih razloga, npr. težih zdravstvenih problema, ostvarujete pravo na prijenos uplaćenih sredstava za drugi rok. Također, ako ste uplatiti više novaca nego je potrebno, možete zatražiti povrat viška uplaćenih novčanih sredstava.

Prema Pravilniku ministarstva, učenici i pristupnici s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnog oštećenja 60 posto i više (prema rješenju koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) imaju trajno pravo na polaganje prijavljenih ispita državne mature bez obveze plaćanja novčane naknade. Dokaz o invaliditetu potrebno je dostaviti NCVVO-u.


Za sve koji će na državnu maturu izaći u 2023./2024. godini pokrenuli smo novu Facebook grupu, Maturanti 2023./2024., učlanite se kako biste se povezali s vršnjacima i kako ne biste propustili najvažnije vijesti o maturi. Najnovije informacije o maturi možete doznati i putem našeg Facebook pagea Maturanti 2024. i Instagram profila Državna matura, dok kalendar mature za 2024. detaljno možete proučiti na linku. U sustavu kvizovi.srednja.hr možete rješavati pitanja s prijašnjih rokova mature.