Pretraga

Zašto Pravni fakultet u Zagrebu uz maturu provodi dodatan ispit?

A- A+


Izdvojeni članak

‘Pravni fakultet u Zagrebu nimalo ne zaostaje za onima u Njemačkoj’

Mnogi kandidati koji polažu državnu maturu kao trn u oku vide dodatne provjere znanja i vještina koje organiziraju neki fakulteti. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu tako ima dva dodatna ispita koja boduje s 25 posto od ukupnog broja bodova. Tražili smo ih da argumentiraju svoje dodatne ispite, a u nastavku pročitajte zašto neće odustati od njih.

Osim rezultata državne mature, neki fakulteti iako nisu umjetničke akademije provode dodatne provjere znanja i vještina. Prvi u nizu fakulteta s kojima smo provjerili zašto organiziraju dodatne ispite jest Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Osim ocjena iz srednje škole i rezultata mature, pri upisu na taj faks boduju se i testovi provjere sposobnosti i to s 25 posto od ukupnog broja bodova.

Izdvojeni članak

Zašto su Pravo i PMF tražili odgodu nove odluke o školarinama?

Dva ispita koja morate na Pravu dati uz maturu

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu smatra državnu maturu dobro organiziranim i sastavljenim ispitom kojim se provjerava znanje učenika stečeno u srednjoj školi. – Maturom je dokinuta neravnopravnost pri upisu na sveučilišta u RH u pogledu različitih kriterija, objasnili su nam s Prava.
Međutim taj faks je svejedno zadržao dodatno testiranje provjere sposobnosti.

Uz maturu provode se dva testa sposobnosti, razumijevanje pročitanog i logičko rezoniranje.

Ispit razumijevanja pročitanog je zapravo provjera intelektualnih sposobnosti koja se sastoji u čitanju nekog ispitanicima nepoznatog teksta, za što imaju određeno vrijeme te potom odgovaranju na pitanja koja ukazuju koliko su razumjeli pročitano.

Još jedan ispit koji se provodi se odnosi na logičko rezoniranje, odnosno provjeru verbalnih intelektualnih sposobnosti skupom zadataka kojima se provjerava koliko vam je bogat riječnik, razlikujete li nijanse značenja sličnih riječi te možete li donijeti zaključke na osnovi raznih analogija.

Dodatne ispite prethodnih godina možete dobiti na uvid

Oba tipa dodatnih ispita imaju međunarodno znanstveno potvrđenu učinkovitost u predviđanju uspješnosti studiranja. Oni koji žele, uvid u zadatke iz prethodnih godina moguć je na Smotri Sveučilišta ili na vlastiti zahtjev prema fakultetu.

Matura je jedno, a dodatni ispiti nešto sasvim drugo

Pravni fakultet neće odustati od ovih ispita, jer vrlo jednostavno – ne vide razlog. Smatraju da se ovakvi ispiti ne bi trebali uvesti u sadržaj državne mature.

– Promjene u sadržaju mature, koje bi približile tu proceduru predmetu mjerenja našeg dodatnog ispita za upis bile bi u osnovi pogrešne i nepravedne prema svrsi provođenja mature, a to je provjera znanja, objasnio nam je redoviti profesor Pravnog fakulteta, Ivan Rimac.

Laički rečeno, to bi bilo isto kao da profesor iz povijesti umjesto da pri ocjenjivanju primjeni test povijest da test inteligencije. – Kakva bi bila opravdanost takve ocjene iz povijesti i koliko bi ona govorila o znanju povijesti, pita se Rimac.

Zašto bi upisali, ako niste u stanju završiti?

Ukidanje dodatnog ispita pri upisu na Pravni fakultet također bi bila nepravedna opcija. Ukoliko je moguće predvidjeti neuspjeh u studiju, onda to treba učiniti, te u studij upisati one kandidate koji imaju veću šansu završiti studij, objasnili su nam s Prava.

– Da nema takvog pristupa u društvu općenito, ukinuli bismo i liječničke preglede za vozačke dozvole, i profesionalne preglede za pilote, i zabrane vožnje u alkoholiziranom stanju i mnogo mnogo drugih predviđanja rizika, povukao je analogiju profesor Rimac.

Zaključio je da upravo upis studij koji niste u stanju završiti predstavlja u prvom redu rizik za studenta, a nakon beskrajnih pokušaja i troškova student može ostati bez adekvatnog obrazovanja, dok je to mogao postići na nekom drugom studijskom smjeru za koji ima više sposobnosti.