Pretraga

Zbog novosti na ispitu iz Matematike maturanti pokrenuli peticiju: ‘Pravila su se iznenada promijenila’

A- A+

Ove će godine, poznato je to već neko vrijeme, učenici pisati ispite državne mature prema novim kurikulumima. Ispitni katalozi već su objavljeni i u njima učenici mogu vidjeti koji će se obrazovni ishodi provjeravati kroz zadatke. Pregledom kataloga iz Matematike, pojedini učenici umjetničkih i strukovnih škola uočili su kako sada B razina tog ispita sadrži gradivo svih četiriju razreda srednje škole, a oni taj predmet imaju samo prve dvije godine. Stoga su pokrenuli peticiju kojom traže da se matura provede prema starom ispitnom katalogu.

Foto: srednja.hr

Na e-adresu portala pristiglo nam je pismo maturantice Nike Marije Buterin. Ona je učenica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna i jedna je u nizu učenika nezadovoljnih izmjenom Ispitnog kataloga za Matematiku na državnoj maturi 2021./2022.

U ispitu je gradivo koje nisu obrađivali

Podsjetimo, već je najmanje dvije godine poznato kako će ovogodišnji maturanti ispite pisati prema novom programu i novim kurikulumima, a zbog nedovoljno informacija o tome što ih očekuje učenici su ispred Ministarstva i prosvjedovali krajem 2019.

– Naime, prema katalogu, matura osnovne razine iz Matematike mijenja se ove školske godine te od sada sadrži gradivo svih četiriju godina Matematike. Pri tome su u nepovoljan položaj stavljeni svi poput nas koji smo prilikom upisa u Školu primijenjene umjetnosti i dizajna znali da ćemo Matematiku imati samo u prva dva razreda, no kako je sve do ove godine u katalogu za osnovnu razinu bilo samo gradivo koje ta dva razreda pokrivaju (a većina nas koja odluči nastaviti obrazovanje prijavljuje se na fakultete gdje se traži osnovna razina mature), to nam nije predstavljalo problem. Svjesno smo upisali školu s manjim fondom sati Matematike jer smo znali da su ‘pravila igre’ takva da će nam biti omogućeno da znanjem koje smo dobili u školi možemo ostvariti odgovarajući rezultat na osnovnoj razini te nastaviti školovanje. Međutim, osam mjeseci prije početka državne mature 2021./2022. pravila su se iznenada promijenila te se sada i za B razinu traži gradivo koje u vrijeme dok smo Matematiku imali, u prvim dvama razredima našeg srednjoškolskog obrazovanja, nije bilo zahvaćeno nastavnim planom i programom jer nismo imali u posjedu kristalnu kuglu pa ga tako nismo niti imali prilike proći, piše nam Nika Marija.

Izdvojeni članak
matura matematika kalkulator

[Matura ’22] Na A i B razini Matematike povećan broj zadataka: Poznato i koji su kalkulatori zabranjeni

‘Računali smo na to da ćemo bez problema moći pristupiti B razini’

Dodaje i kako su maturanti neugodno iznenađeni činjenicom da su ‘zakinuti za mogućnost nastavka školovanja pod istim uvjetima kao škole koje imaju četverogodišnji program matematike’. Pa su učenici pokrenuli peticiju kojom traže da se ispit ove godine provede prema starom programu i prema starom ispitnom katalogu.

– Neke škole (uključujući i moju) imaju samo dvije godine Matematike ili imaju četiri godine, ali samo na nekim smjerovima i to po trogodišnjem/dvogodišnjem programu, te su ti ti učenici također diskriminirani u pristupanju pisanju državne mature iz matematike na A razini jer im nedostaju dvije godine matematike. Svega smo toga bili svjesni pri upisu u  prvi razred i na to smo računali, no računali smo i na to da ćemo bez problema moći pristupiti B razini mature jer je sustav bio postavljen tako da se i učenicima/icama koji ne pohađaju gimnaziju omogući nastavak školovanja. Pri tome je naglasak na: bio jer od ove godine više nije tako. Da nas ima mnogo koji bismo voljeli ići na različite fakultete ili umjetničke akademije dokazuje činjenica da se samo u mojoj generaciji u Primijenjenoj nas preko 100 prijavilo na dodatnu matematiku (oko 90% učenika/ica četvrtih razreda) te da svake godine ispitu državne mature pristupaju gotovo svi maturanti, kaže Nika Marija.

Izdvojeni članak
matura biologija

[Matura ’22] Izašli su ispitni katalozi za državnu maturu prema novim kurikulumima, poznato kako će izgledati ispiti

Traže da katalog bude sadržaja kao prošlogodišnji

Ističe i kako je tužno da je većina strukovnih, umjetničkih i glazbenih škola zakinuta za jednaku priliku za uspjeh na maturi i nastavak školovanja. A učenici njene škole za nastavak obrazovanja često odabiru Akademiju likovnih umjetnosti, koja također traži položenu maturu. Slično je i s nekim strukovnim školama te fakultetima na kojima bi za te strukovnjake bilo ‘prirodno’ nastaviti školovanje, poput strojarstava i FSB-a.

– Važno je također istaknuti da se kasni s donošenjem predmetnih kurikuluma za umjetničke škole te su kurikulumi za Hrvatski jezik, Matematiku i strani jezik stupili na snagu tek sa šk. god. 2021./2022., dakle, počeo se primjenjivati prije samo mjesec dana, što znači da su maturanti umjetničkih škola nakon tri godine školovanja prema Planu i programu konvertirani na kurikulumski pristup Škole za život pri čemu je ‘krpanje rupa’ do kojih dolazi zbog nagle konverzije prepušteno entuzijazmu pojedinaca, učenika i nastavnika, a diskriminira i u nepovoljan položaj stavlja učenike nižeg socijalno-ekonomskog statusa koji si ne mogu priuštiti privatne instrukcije i pripreme za maturu, smatra ova maturantica.

Dodatno je učenicima, napominje, situaciju otežala pandemija kao i potres te smatra da su prilikom donošenja novog kataloga zanemareni česti prelasci na online nastavu, ‘pri čemu je kvaliteta takve nastave upitna i također svedena na osobni entuzijazam pojedinaca, učenika i nastavnika’.

– Da sažmem, molimo da se izađe u susret maturantima strukovnih i umjetničkih škola (likovnih i glazbenih) i Ispitni katalog iz Matematike za školsku godinu 2021./2022. izmijeni u skladu sa sadržajem kataloga prethodnih godina jer je promijenjeni katalog došao u kratkom roku u odnosu na održavanje ispita državne mature 2021./2022., zanemaruje škole koje su tek ove godine uključene u reformu Škole za život, previđa poteškoće u učenju do kojih dolazi kao posljedica pandemije i potresa te izravno diskriminira učenike koji su upisali i pohađali škole sa smanjenom satnicom nastave Matematike u odnosu na gimnazije vodeći se do sada važećim pravilnicima i katalozima, zaključuje maturantica Nika Marija naglašavajući kako je jedno što učenici strukovnih i umjetničkih škola  žele – ravnopravnost i jednaka prilika za nastavak školovanja.

Zbog novosti na ispitu iz Matematike maturanti pokrenuli peticiju: ‘Pravila su se iznenada promijenila’
Share via
Copy link
Powered by Social Snap