Pretraga

Da li je i vaša škola eko škola?

A- A+

U ovo moderno doba čini se kako smo svi sve više okrenuti tehnologiji, a sve manje prirodi. No, dokaz da sve te priče ipak ne drže vodu je više od 250 vrtića, osnovnih i srednjih škola s posebnim statusom “Eko škole”. Mlađe generacije danas se ipak brinu za okoliš, a u to uključuju svoje profesore, kao i cijelu lokalnu zajednicu. Vaša škola još uvijek nije eko-škola? Donosimo vam nekoiko razloga zašto bi trebala postati.

Iako sastvaljanje projekta nije baš tako jednostvano, sama primjena bit će iznimno edukativna i zabavna. Jednom kad škola krene u eko-projekt, ekologija će postati sastvani dio nastavnog programa svih predmeta, od jezika i geografije pa sve do matematike. Ovisno o ciljevima projekta, profesori i ravnatelji škola pomagat će učenicima u brizi za okoliš. Projekti eko škola omogućuju još neistražena iskustva za sve učenike. Tako, na primjer, učenici u sklopu projekta mogu saditi nove vrste bilja u okružju svoje škole, skupljati stari papir i nositi ga na reciklažu, pratiti potrošnju struje, vode i plina (što je korisno i primjenjivo na predmet matematike), sudjelovati u postavljanju solarnih ploča… Svojim djelovanjem ne samo da će proširiti vidike i naučiti nešto novo, već će uljepšati svoje mjesto, a time potaknuti i lokalnu zajednicu da se uključi u korisne projekte.

Najnoviji primjer brige za okoliš pokazale su pulske eko srednje škole. Od 16. studenog udruga Zelena Istra u suradnji s pet pulskih srednjih škola započinje projekt “Imamo plan”. Cilj ovog projekta je da pulski srednjoškolci osmisle plan uštede energije u svojim školama, a te će panove prezentirati svojim ravnateljima i javnim ustanovama koje ih podupiru u projektu. U ovom projektu sudjeluju Ekonomska škola Pula, Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula, Tehnička škola Pula, Strukovna škola Pula i Gimnazija Pula. No, prije sastvaljanja projkta, predavanje o obnoviljivim izvorima energije i njihovoj primjeni u srednjoj školi održat će Mauricio Licul, a mlade srednjoškole u literaturu će upititi Valter Poropat. Na stranicama Zelene Istre vodit će se arhiv s podatcima dobivenim u projektu, kako bi i buduće generacije imale uvid u ovaj važan projekt.

Živjeti u skladu s okolišem nije toliko teško, čak ni u 21. stoljeću. Na nama je da vas potaknemo, pa ako još niste, svakako krenite u projekt eko-škola. Čisto za probu, svaka škola može biti eko samo dvije godine, a tek onda, kad se dokaže u eko projektima, može to posati trajno. Još niste eko-škola? Što još čekate? Osim novih znanja, zabavnijeg školskog programa i divljenja u lokalnoj zajednici, najveću zahvalnost svakako će vam pružiti naš planet!