Pretraga

Grad Makarska napravila zanimljiv razvoj djelovanja za mlade do 2020. godine

A- A+

Povodom završetka projekta ‘Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske’ ovih je dana održana konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta s naglaskom na izradi strateškog dokumenta za osmišljavanje buduće gradske politike za mlade. Zahvaljujući aktivnim mladim ljudima i gradskim vlastima Makarska po prvi put ima detaljno razrađene smjernice djelovanja za mlade. Programom bi do 2020. godine trebali biti zadovoljena obrazovna, kulturna, medijska i druga pitanja mladih u Makarskoj. 

Foto: Privatna kolekcija

Kako tvrdi predsjednica Gradskog vijeća Jagoda Martić, do sada nije postojao sustavan pristup prema mladima. Iako nije zanemarivo, ali sve se svodilo na dodjelu stipendija i sufinanciranje prijevoza, ali je to samo jedan mali segment u širokoj lepezi potreba mladih. Na konferenciji je predstavljen i projekt Petra Kelvišera koji također želi poboljšati položaj mladih na području Makarske.

Izdvojeni članak

Makarski gimnazijalci upozoravaju ministra da ima škola izvan Zagreba


Lokalni program za mlade u Makarskoj nudi:

1. Obrazovanje za aktivno građanstvo kroz kvalitetnu provedbu građanskog odgoja i obrazovanja temeljenog na potrebama učenika u njihovom specifičnom životnom prostoru. 2. Osiguravanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka kroz osnaživanje rada Vijeća učenika i Savjeta mladih. 3. Podupiranje volontiranja mladih kroz sustavnu edukaciju, uključenje u volonterske aktivnosti lokalnih organizacija civilnog društva i osnivanje školskih volonterskih klubova. 4. Pridonošenje konkurentnosti mladih na tržištu rada uvođenjem novih obrazovnih programa u srednjim školama, unapređenjem odvijanja stručne prakse te osnivanjem učeničke zadruge. 5. Pokretanje projekta „Poduzetnički inkubator“ kroz edukaciju usmjerenu na razvoj poduzetništva mladih i razvijanje koncepta društvenog poduzetništva. 6. Unapređenje kulturne djelatnost škole kroz obrazovne programe medijske pismenosti i organizaciju kulturnih događanja). 7. Uključivanje mladih u osmišljavanje kulturne politike kroz uvažavanje njihovih prijedloga za unapređenja kulturnog života mladih i osposobljavanje društvenih prostora. 8. Uključenje mladih osoba s invaliditetom u društvo povećanjem svijesti o potrebama i problemima s kojima se one susreću. 9. Razvijanje i provođenje preventivnih programa za mlade temeljem međusektorske suradnje.

Ispitivanja percepcije, stavova i potreba učenika

Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske za razdoblje od 2016. do 2020. rezultat je jednogodišnjeg projekta koji je Grad Makarska provodio u suradnji s udrugama Građanska inicijativa ‘Ruke za bolju Makarsku’ i Savjetovalištem Lanterna, uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Kako nam ističe predsjednik inicijative Petar Kelvišer, program je napravljen u dva dijela. 

– Prvi dio Programa donosi analizu postojećeg stanja vezanog uz život mladih kroz šest prioritetnih područja: obrazovanje i cjeloživotno učenje, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna zaštita i uključivanje, zdravlje i zdravstvena zaštita, aktivno sudjelovanje mladih i politička participacija te mladi i kultura. Analiza stanja utvrđena je temeljem ispitivanja percepcije, stavova i potreba učenika, kao i kroz ishode interaktivnih radionica s mladima i panel rasprava s predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva koje rade s mladima. Želeći da bude operativan, a ne deklarativan dokument, drugi dio Programa donosi određene prijedloge i preporuke na kojima bi se trebala temeljiti javna politika za mlade na lokalnoj razini po spomenutim prioritetnim područjima, objašnjava Kelvišer.

Do 2020. godine kako je i navedeno u Programu, pokrenut će se mnogo inicijativa i aktivnosti, a između ostalih treninzi, panel rasprave, zagovaračke kampanje i mnoge druge aktivnosti koje nisu kao drugi dokumenti nastali po principu ‘copy-paste’, već na temelju analize stvarnog stanja u Makarskoj.  

Izdvojeni članak

Mlada Makaranka oduševila dizajnom potpuno atipičnih radnih odora


Potrebe mladih Makarana:

1. Povezivanje obrazovnih programa u dvjema makarskim srednjim školama s gibanjima na tržištu rada 2. Unaprijeđenje kulturne djelatnosti srednjih škola kroz provedbu programa medijske pismenosti i stvaralaštva mladih 3. Uključivanje mladih u tržište rada kroz njihovo poticanje na aktivno traženje posla i razvijanje koncepta društvenog poduzetništva 4. Razvijanje preventivnih programa u obje srednje škole kao i onih potaknutih od strane organizacija civilnog društva i gradskog Odjela za društvene djelatnosti. 5. Aktivno sudjelovanje mladih i njihovu političku participacija 6. Poticajno okruženje za rad i djelovanje udruga koje rade s mladima 7. Osiguravanje projektnih, programskih i institucionalnih podrški te dodjeljivanje gradskih prostora za rad udruga za mlade 8. Razvijanje sustava informiranja i savjetovanja mladih kroz osnivanje i pokretanje u rad lokalnog info-centara za mlade 9. Povećanje broja kulturnih i medijskih programa za mlade u okviru rada kluba za mlade kao i samog uključenja mladih u osmišljavanje kulturne politike na lokalnoj razini.

Mladi žele veći izbor obrazovnih programa u svojoj zajednici

Inicijativa ‘Ruke za bolju Makarsku’ na čijem je Petar Kelvišer čelu, prvi je veći projekt za mlade s ciljem izrade strateškog dokumenta za kreiranje i provedbu politike za mlade. Potrebe mladih na području Makarske su brojni, a najčešće uključuju obrazovna pitanja. 

– Mladi žele veći izbor obrazovnih programa u dvjema makarskim srednjim školama te poboljšanje materijalnih i organizacijskih uvjeta njihova rada. Žele studirati u svom gradu te ostvariti profesionalnu karijeru izvan branše vezane isključivo uz turizam i sezonske poslove. Smeta ih odnos društva prema mladima u riziku od socijalne isključenosti, nedostatak kulturnih i zabavnih sadržaja te javnih i suradničkih prostora za mlade, objašnjava Kelvišer.

U projekt su uključeni svi zainteresirani mladi Makarani, a treba istaknuti kako je njihov Savjet mladih u proteklih godinu dana postao jedan od aktivnijih u Hrvatskoj pa tako su tako svojim idejama i planovima postali istaknuti glas kako u Gradskom vijeću, tako i u Inicijativi. 

– Savjet mladih Grada Makarske broji sedam članova i njihovih zamjenika, s mandatom od tri godine. Čine ga predstavnici vijeća učenika Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, organizacija civilnog društva i podmladaka političkih stranka koje participiraju u Gradskom vijeću. Većina njih je bila aktivna u projektu Lokanog programa za mlade kroz pohađanje i vođenje edukativnih radionica, što je dobra podloga za njihov daljnji rad. Trenutno su u fazi izrade svog prvog Godišnjeg plana i programa rada kojeg će predati Gradskom vijeću na usvajanje, kazao je Kelvišer koji dodaje kako Savjet sve do lipnja ove godine nije imao svoj legalnog predstavnika u jedinici lokalne samouprave.  

Situacija se sada bitno promijenila u korist mladih Makarana, a njihov će Plan svakako biti vrlo dobra nit vodilja z izradu gradske politike mladih.