Pretraga

Rad znanstvenika Sveučilišta u Dubrovniku objavljen u uglednom međunarodnom časopisu

A- A+

Rad profesora Sveučilišta u Dubrovniku o balastnim vodama objavljen je u časopisu Journal of Marine Science and Engineering. Nermin Hasanspahić i Leo Čampara s Pomorskog odjela i Marijana Pećarević s Odjela za primijenjenu ekologiju u suradnji s Nikom Hrdalom iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture objavili su  znanstveni rad pod nazivom ‘Analysis of Ballast Water Discharged in Port—A Case Study of the Port of Ploče’.

teretni brod

Foto: Unsplash

Istraživanje znanstvenika s Pomorskog odjela i Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku o balastnim vodama pod nazivom ‘Analysis of Ballast Water Discharged in Port—A Case Study of the Port of Ploče (Croatia)’ objavljen je u uglednom časopisu Journal of Marine Science and Engineering, indeksiranom u prvom kvartilu (Q1) baze Web of Science (WoS).

Suradnja znanstvenika

Nermin Hasanspahić i Leo Čampara s Pomorskog odjela i Marijana Pećarević s Odjela za primijenjenu ekologiju proveli su istraživanje u suradnji s s Nikom Hrdalom iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Analizirali su balastne vode koje su brodovi ispuštali u luci Ploče prema geografskom podrijetlu, vrsti broda, starosti i zastavi pod kojom plovi. Utvrdili su kako najviše ispuštenog balasta dolazi iz Sredozemnog mora te da najveći dio balasta dolazi od brofova za generalni i rasuti teret.

Ovaj znanstveni rad rezultat je istraživanja znanstvenika u sklopu projekta Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta – ProtectAS čiji je nositelj Sveučilište u Dubrovniku, a kao partneri sudjeluju Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković iz Rovinja, Građevinski fakulteta iz Zagreba, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Pomorski fakultet iz Rijeke.

Izdvojeni članak

Novi rad Ruđerovaca značajan za farmaceutsku industriju završio na naslovnici prestižnog časopisa

Istraživanje u dvije hrvatske luke

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i odobren je u pozivu ‘Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama’. Interdisciplinarno istraživanje se provodi u dvije hrvatske luke, Ploče i Rijeka, te uključuje određivanje osnovnih abiotičkih parametara u moru, kvantitativnu i kvalitativnu analizu planktonskih zajednica (patogena, fitoplanktona i zooplanktona), praćenje prometa brodova, posebno balastnih voda u njima te praćenje morskih struja u lukama i modeliranje pronosa čestica.

Utvrđeno je kako 87 posto balasta u luci Ploče dolazi od brodova za rasuti teret i brodova za generalni teret. Analizom ispuštenog balasta prema podrijetlu utvrđeno je da više od 90 posto ispuštenog balasta potječe iz Sredozemnog mora od čega je 74 posto iz Jadranskog mora. Na temelju analize rezultata istraživanja i pregleda literature usvojena je metoda procjene rizika od ispuštanja balastnih voda.

Metoda je modificirana dodatnim čimbenikom rizika (starošću broda koji ispušta balast), različitim bodovanjem tipa broda i dodavanjem brodova pod zastavama sive i crne liste Pariškog memoranduma kao brodova visokog rizika. Kao rezultat toga, metoda procjene rizika od ispuštanja balastnih voda predstavljena u radu može se koristiti kao sustav ranog upozorenja i olakšati provedbu odgovarajućih mjera za sprječavanje onečišćenja ispuštenim balastnim vodama.