Pretraga

Studentske poslove možete raditi i prije upisa na faks: Maturanti, provjerite što vam je za to potrebno

A- A+

Maturanti koji još uvijek nisu upisali studij mogu obavljati studentske poslove pod uvjetom da imaju vlastiti studentski ugovor. A do njega mogu doći učlanjenjem u student servise. Svi student servisi trebali bi na svojoj web stranici imati propisana pravila učlanjenja za maturante, a mi smo provjerili što je s onima u najvećim studentskim gradovima.

Foto: Tea Ovničević|srednja.hr

Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, pravo na obavljanje studentskih poslova uz studente imaju i tzv. druge osobe. U to ulaze i osobe koje su trenutno u postupku upisa na studij. Maturanti koji upisuju faks moraju za obavljanje posla imati vlastiti studentski ugovor, a prije toga se učlaniti u student servis. Pritom valja naglasiti kako maturanti prava temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova mogu ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Provjerili smo kakva je procedura u student servisima u četiri najveća sudentska grada – Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

Studentski centar Zagreb

Za učlanjenje maturanti moraju u SC donijeti:

 • presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili maturalne svjedodžbe
 • ispis ‘Moji rezultati’ po prijavljenim studijskim programima u ljetnom roku na www.postani-student.hr
 • osobnu iskaznicu na uvid
 • dvije male fotografije
 • osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)

Studentski centar Split

Za učlenjenje maturanti moraju donijeti:

– presliku javne isprave o završenom srednjoškolskom obrazovanju (potvrda o položenoj državnoj maturi – za gimnazijalce odnosno potvrda o uspješnoj obrani završnog rada u organizaciji i provedbi škole ili potvrda o položenoj državnoj maturi – odnosi se na učenike u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine)
– ispis podataka ‘Moj odabir’ sa stranice Postani student
– osobnu iskaznicu na uvid
– osobni IBAN žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke)
– ispunjenu i potpisanu izjavu studenta za učlanjenje u student servis (dostupna za preuzimanje ili u poslovnici student servisa)
– potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka (dostupna za preuzimanje ili u poslovnici student servisa)

Studentski centar Rijeka

Za učlanjenje učenika završenog srednjoškolskog obrazovanja potrebno je:

 • uvjerenje ili svjedodžba o završnom razredu za tekuću školsku godinu (kopija svjedodžbe i original na uvid);
 • dokaz o pristupanju državnoj maturi;
 • osobna iskaznica na uvid;
 • OIB predočen na nekom dokumentu;
 • fotografija manjeg formata;
 • IBAN osobnog žiro računa predočen na bankovnoj kartici, ugovoru s bankom ili uvidom u Internet bankarstvo);
 • ispuniti upitnik za učlanjenje (upitnik);
 • ispuniti suglasnost za maloljetnematurante/studente (suglasnost). Kod učlanjena maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u Student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Studentskog servisa);

Studentski centar Osijek

Na stranicama Studentskog centra u Osijeku napomenuto je kako se učlanjenje za maturante vrši samo do 14 sati. također, u Student servis tog SC-a mogu se učlaniti samo maturanti koji imaju dogovoren posao i znaju sve uvjete rada.

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

 • obrazac za učlanjenje (moguće ga je popuniti i u Studentskom servisu)
 • uvjerenje iz škole da ste ove godine pohađali 4. razred ili nakon ljetnog upisnog roka uvjerenje fakulteta da ste upisali akademsku godinu 2021./2022.
 • isprintana Prijava za upis na fakultet iz sustava Postani student pod ‘Moji podaci’
 • osobni žiro račun – na uvid kartica ili ugovor o otvaranju žiro računa
 • osobna iskaznica na uvid
 • jedna fotografija i 10,00 kn za izradu iskaznice

I osječkog SC-a napominju kako kod učlanjenja maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost, osobno u Student servisu ili ovjerenom izjavom kod javnog bilježnik,  da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Studentskog servisa.