Pretraga

Tisuće hrvatskih učenika moći će Europskoj uniji reći kako riješiti ključne probleme mladih, evo kako

A- A+

Započeo je projekt „Budućnost Europe: Europska godina mladih“ koji će obuhvatiti 10 škola iz Hrvatske i ukupno više od 4.300 učenika. Predstavio ga je zastupnik Predrag Fred Matić u sklopu svojih aktivnosti kao član Progresivnog saveza socijalista i demokrata, a učenicima će omogućiti da odluče koji problemi najviše muče njihovu generaciju te predlože moguća rješenja. Cilj je da mladi iz Hrvatske dobiju glas na europskoj i nacionalnoj razini te da Europska godina mladih ne (p)ostane floskula, objasnio je zastupnik, a njegov je zadatak zagovarati provođenje promjena koje učenici žele.

Srednjoškolci će imati priliku sudjelovati u donošenju odluka na nacionalnoj, ali i europskoj razini | Foto: Unsplash; Chang Duong

Zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić, član Odbora za kulturu i obrazovanje, u petak 11.3. predstavio je projekt „Budućnost Europe: Europska godina mladih“ koji će tijekom 2022. – Europske godine mladih, provoditi sa srednjoškolcima i srednjoškolkama diljem Hrvatske. Cilj projekta je mladima iz Hrvatske dati glas na europskoj i nacionalnoj razini te ih uključiti u proces donošenja odluka.

Učenici će moći reći što ih muči u područjima kao što su obrazovanje, nezaposlenost i položaj na tržištu, kultura, sport, politika, ekologija, ranjive skupine mladih, kao i svim ostalim koje su im važne. Zastupnik Matić ovim projektom želi osigurati da dobiju priliku identificirati probleme s kojima se suočavaju, ali i predložiti rješenja te ističe kako je njegov zadatak zagovarati ih u ostatku njegova mandata.

– Moja je iskrena želja da provedbom ovog projekta mladima uistinu damo glas i prostor za predstavljanje svoje vizije ključnih politika za mlade, kako u Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji. Moj je zadatak kao političara da im taj prostor otvorim i sve njihove ideje i rješenja proslijedim na relevantne adrese i aktivno zagovaram u nastavku mandata, poručuje zastupnik.

budućnost europe

Zastupnik Predstag Fred Matić predstavio je projekt “Budućnost Europe: Europska godina mladih” | Foto: S&D Grupa

Mentorice će im pomagati, ali učenici će sami predlagati rješenja

U projektu će sudjelovati 10 srednjih škola iz cijele Hrvatske: Vukovara, Krka, Čakovca, Velike Gorice, Splita, Slavonskog Broda, Konjščine, Pule, Petrinje te Vele Luke. Projektom će se obuhvatiti preko 4.300 mladih srednjoškolaca i srednjoškolki. U suradnji sa školama, profesoricama koje će koordinirati proces i učenicima/icama radit će na kreiranju sveobuhvatnog rješenja za mlade. Kroz mentorstvo i aktivne debate među mladima i s mladima, izradit će se jedinstveni dokument koji će se tiskati i proslijediti na sve relevantne dionike u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Spomenuti dokument predstavljat će svojevrsnu mapu temeljnih problema, rizika, potencijala i rješenja u području politika za mlade. Posebno je važno istaknuti da će autori predloženih rješenja biti upravo – mladi. Zastupnik Matić naglašava kako godina mladih ne smije ostati samo na porukama, a projektom je stvorio priliku da godina mladih dobije konkretan ishod.

– Glavna ideja je da obuhvatimo što veći broj mladih ljudi, a ovim putem ćemo uključiti 10 škola koje imaju preko 4.300 učenika/ica. To je snažna poruka i meni je osobno važno da tu cijelu priču vode upravo mladi i da osiguram da se njihov glas čuje u Europskoj uniji. Godina mladih ne bi smjela ostati samo na političkim porukama, a ovo je konkretna prilika da s mladima razvijemo dokument koji će obuhvaćati njihove stavove, problem i rješenja. To je onda vrlo konkretan ishod cijele godine mladih na nacionalnoj razini i moći će se dugoročno koristiti za zagovaranje, ističe zastupnik Matić.


budućnost europe europska godina mladihSponzor sadržaja je Progresivni savez socijalista i demokrata u Europskom parlamentu