Pretraga

U Hrvatskoj 70% učenika ide na instrukcije iz Matematike, ali i dalje su ispodprosječni na PISA-i

A- A+

PISA istraživanje iz 2022. godine pokazalo je, između ostaloga, kako se učenici u Hrvatskoj osjećaju u školskom okruženju. U fokusu ispitivanja bilo je izvođenje nastave Matematike, odnosno procjena kvalitete nastave, angažman nastavnika, disciplinsko okružje i slično. Rezultati su pokazali kako su naši učenici većinom zadovoljni nastavom Matematike, kao i nastavnicima koji često objašnjavaju gradivo dok svi učenici nisu razumjeli gradivo. No, s druge strane su ti isti učenici, točnije njih 70 posto, rekli kako uz nastavu u školi, pohađaju i instrukcije iz Matematike i to često izvan škole.

Foto: Pixabay

Iako su hrvatski učenici najlošiji rezultat postigli iz matematičke pismenosti u posljednjem PISA istraživanju, dodatna analiza u sklopu PISA-e pokazala je kako su naši učenici zapravo zadovoljni nastavom matematike, kao i nastavnicima, ali da njih 70 posto istovremeno pohađa dodatnu poduku, odnosno isntrukcije iz Matematike. Podsjetimo, ispitivanje se provodilo nad 15-godišnjim učenicima, a iz Hrvatske je sudjelovalo 6.135 učenika iz 178 srednjih i dvije osnovne škole.

Učenici pokazuju veći interes za nastavu Matematike ako nastavnici održavaju buku i ometajuće čimbenike na minimumu

Ispitivanjem školskog okružja koje se fokusiralo na izvođenje nastave matematike, odnosno na procjenu kvalitete nastave, angažmana nastavnika, disciplinskog okružje i slično, rezultati su pokazali kako su hrvatski učenici kvaliteti nastave Matematike dali prosječnu ocjenu šest od mogućih 10. To ukazuje da hrvatski učenici nastavu Matematike prosječno ocjenjuju u pozitivnom spektru ljestvice.

– Nastava u pozitivnom disciplinskom ozračju, kad su buka i metež svedeni na minimum, osigurava dobre uvjete za produktivno učenje i poučavanje. Manje prekida nastavnicima daje više vremena za realizaciju kurikuluma i korištenje različitih strategija poučavanja, dok se učenici mogu bolje koncentrirati na svoje zadatke. Nije iznenađujuće da učenici u razredima s većom disciplinom postižu bolje rezultate u matematici. Učenici također pokazuju veći interes za nastavu Matematike ako nastavnici održavaju buku i ometajuće čimbenike na minimumu. Disciplina na nastavi Matematike u istraživanju PISA 2022 procjenjivala se na temelju sedam tvrdnji te je u prosjeku ocijenjena pozitivno, stoji u izvješću PISA istraživanja.

Izdvojeni članak

Svaki treći hrvatski učenik strukovne škole, prema PISA-i, nema osnovnu razinu matematičke pismenosti

Više od 60 posto hrvatskih učenika smatra da nastavnici pokazuju interes za napredak svakog učenika

Hrvatski učenici u najvećoj mjeri ističu da ih na nastavi Matematike nikad ili gotovo nikad ne ometa uporaba digitalnih uređaja, ni kad ih upotrebljavaju sami, ni kad ih upotrebljavaju drugi učenici. Ono što u prosjeku procjenjuju najučestalijim disciplinskim problemom jest to što na nekim satima učenici ne slušaju što nastavnik govori. Rezultati u prosjeku zemalja članica OECD-a pokazuju da mnogi učenici uče matematiku u disciplinskom ozračju koje nije povoljno za učenje.

Osim ‘tradicionalnih’ disciplinskih problema, poput neslušanja učenika što nastavnik govori te galame i meteža, jedan od tri učenika, u prosjeku u zemljama OECD-a, također je izjavio da ga na većini ili na svim satima Matematike dekoncentrira uporaba digitalnih uređaja. Uz navedeno, otprilike jedan od četiri učenika navodi da ih na većini ili na svim satima Matematike ometaju drugi učenici koji se koriste digitalnim uređajima, da nastavnik mora dugo čekati da se učenici stišaju, da učenici ne mogu dobro raditi i da učenici ne započinju s radom dugo vremena nakon što započne sat.

– Osim discipline na nastavi Matematike, podrška nastavnika često je značajno povezana s procjenom veće samoučinkovitosti, uživanjem u matematici i interesom za matematiku, što učenicima pomaže u postizanju boljih rezultata u matematici. Više od 60 posto hrvatskih učenika smatra da na većini ili na svim satima Matematike nastavnici pokazuju interes za napredak svakog učenika te da pružaju dodatnu pomoć učenicima kojima je potrebna. Pružanje dodatne pomoći ujedno je i prosječno najučestalija aktivnost nastavnika Matematike. U nešto manjim udjelima učenici smatraju da na većini ili na svim satima nastavnici Matematike pomažu učenicima s učenjem ili da objašnjavaju gradivo toliko dugo dok ga učenici ne shvate, što je ujedno i najrjeđe percipirana aktivnost nastavnika, navodi se u PISA istraživanju.

Izdvojeni članak
pisanje testa_natjecanje

Kakve su razlike naših učenika na PISA istraživanju prema spolu? Dječaci više ne dominiraju u matematici

Veliki udio hrvatskih učenika izjavljuje da im nastavnik pruža dodatnu podršku kad je to potrebno

Oko 70 posto učenika izjavilo je da nastavnik pruža potrebnu dodatnu pomoć učenicima i pomaže učenicima u učenju na većini ili na svim satima. Nešto više od 60 posto učenika izjavilo je da nastavnik pokazuje interes za napredak svakog učenika i nastavlja poučavati sve dok učenici ne razumiju gradivo. U odnosu na prije deset godina, značajno veći udio hrvatskih učenika izjavljuje da im nastavnik pruža dodatnu podršku kad je to potrebno, za razliku od zemalja OECD-a u kojima značajno manji udio učenika u odnosu na 2012. godinu u prosjeku izjavljuje da dobiva takvu pomoć od nastavnika.

Podrška nastavnika statistički je značajno povezana s postignućem u matematici u većini zemalja sudionica nakon što se u obzir uzme socioekonomski status učenika. Ova je povezanost bila posebno snažna u Australiji, Islandu, Malti, Kambodži, Norveškoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Danskoj, Hong Kong-Kini, Južnoj Koreji, Filipinima i Finskoj, u kojima je povećanje indeksa podrške nastavnika za jednu jedinicu povezano s poboljšanjem od 10 ili više bodova u matematici. U Hrvatskoj je ova povezanost također statistički značajna.

– Matematičko zaključivanje temeljeno je na ključnom razumijevanju koje se razvija kroz školsku matematiku (npr. razumijevanje količine, brojevnih sustava i njihovih algebarskih svojstava; prepoznavanje moći apstrakcije i simboličkog prikazivanja i sl.). Na temelju devet tvrdnji učenici su procjenjivali aktivnosti jačanja matematičkog zaključivanja koje je poticao nastavnik tijekom trenutačne školske godine. Podaci pokazuju da je u Hrvatskoj najviše pozornosti na većini sati ili na više od polovice sati Matematike bilo usmjereno upamćivanju pravila i njihovoj primjeni u rješavanju matematičkih zadataka. Ova je aktivnost također u prosjeku procijenjena kao najučestalija. Nešto učestalijim aktivnostima procijenjene su aktivnosti u kojima nastavnik traži od učenika objašnjenje postupka i rješenja nekog zadatka te potiče na upornost prilikom susretanja s poteškoćama u matematičkim zadatcima. Najrjeđa zabilježena aktivnost je rješavanje matematičkih zadataka bez ikakvog računanja, za što je četvrtina hrvatskih učenika izjavila da se ne događa nikad ili gotovo nikad, ističe se u PISA izvješću.

Izdvojeni članak
majka gladi po glavi s rukom sina koji je u brigama

Roditeljima u Hrvatskoj najvažnije su ocjene njihove djece, a najmanje s njima pričaju o problemima u školi

Učenici su se tijekom školovanja nikad ili rijetko susretali sa zadatcima koji su za primjer imali stvarne životne situacije

Aktivnosti usmjerene poticanju matematičkog razmišljanja odnose se na osvješćivanje o mogućnostima primjene matematike u svakodnevnom životu i u širem kontekstu.
Upitnikom je obuhvaćeno devet aktivnosti za koje su učenici procjenjivali koliko su ih često nastavnici provodili tijekom trenutačne školske godine. Tako najveći udio hrvatskih učenika, njih 21 posto, kao najučestaliju aktivnost procjenjuje nastavnikovo poticanje na matematičko razmišljanje, koje nastavnici provode na više od polovice sati ili češće.

Nešto je učestalije i pokazivanje kako se neki naizgled teški problemi mogu lakše riješiti ako se razumije kako je organiziran brojevni sustav. S druge strane, učenici najrjeđe navode da ih je nastavnik tražio da se prisjete problema iz svakodnevnog života koji bi se mogli riješiti primjenom novog znanja matematike koje su usvojili, da im je nastavnik pokazao kako im matematika može koristiti u svakodnevnom životu te da ih je pitao na koji je način različito gradivo povezano sa širom matematičkom idejom.

Podaci pokazuju i koliko su se često hrvatski učenici tijekom svog školovanja susretali sa zadatcima formalne i primijenjene matematike te sa zadatcima matematičkog zaključivanja i matematikom 21. stoljeća. Vidljivo je kako su se hrvatski učenici tijekom školovanja najčešće susretali sa zadatcima rješavanja različitih oblika jednadžbi. S druge strane, u najvećim su udjelima, a sukladno i prosječnim rezultatima, naznačili da su se tijekom školovanja nikad ili rijetko susretali sa zadatcima poput izračunavanja tjedne potrošnje električnih uređaja, računanja udaljenosti između dvaju mjesta ili izračuna cijene s uključenim porezom. Drugim riječima, hrvatski učenici češće su se susretali sa zadatcima formalne, a rjeđe primijenjene matematike.

Izdvojeni članak

Stigli rezultati novog PISA istraživanja: U jednom dijelu naši učenici posebno zakazali

Naši učenici, odnono njih 70 posto, pohađa dodatnu poduku iz Matematike

Hrvatski učenici su bili nešto češće izloženi zadatcima matematičkog zaključivanja i matematike 21. stoljeća. Najčešće su se susretali sa zadatcima iščitavanja matematičkih podataka iz dijagrama, grafikona ili simulacija, matematičkog prikazivanja situacije pomoću varijabli, simbola ili dijagrama te tumačenja matematičkih rješenja na primjerima iz svakodnevnog života. S druge strane, hrvatski učenici bili su najrjeđe izloženi zadatcima usmjerenima razvijanju vještina 21. stoljeća kao što je kodiranje/ programiranje računala i rad s računalnim matematičkim sustavima, npr. proračunskim tablicama, softverima za programiranje, grafičkim kalkulatorima.

Sukladno svim dobivenim podacima, koji se odnose na to da su hrvatski učenici većinski zadovoljni izvođenjem nastave Matematike i podrškom nastavnika Matematike, rezultati su pokazali i kako naši učenici, odnosno njih 70 posto, pohađa dodatnu poduku iz Matematike i to često izvan škole.

– Najčešće je to bila individualna poduka s nekom osobom ili videosnimke poduke koju vodi neka osoba. U najmanjoj su mjeri učenici učili ili vježbali u većoj skupini od osmero ili više učenika. Povezanost između pohađanja dodatne poduke iz matematike i postignuća u matematičkoj pismenosti za hrvatske je učenike statistički značajna i negativna, što upućuje na zaključak da su učenici vjerojatno pohađali dodatnu poduku iz matematike radi nadoknade i ovladavanja nastavnim sadržajem koji nisu uspjeli savladati na nastavi, zaključuje se u PISA istraživanju.

Cijelo izvješće PISA istraživanja iz 2022. možete pogledati u dokumentu ispod. Ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je ponovno učitati stranicu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab