Pretraga

Uživo: Sljedeći Plenum na dan obljetnice Blokade

A- A+

Nakon zanimljive diskusije na prethodnom plenumu danas se održava drugi plenum na Filozofskom fakultetu o temi suradnje između Filozofskog fakulteta i Katoličko-Bogoslovnog fakulteta. Uživo pratite događanja s plenuma.

foto|srednja.hr

Dnevni red plenuma je

a) Dnevni red na plenumu

b) mediji na plenumu

c) izvještaji radnih grupa

d) Analiza priopćenje za medije i javnost Uprave Filozofskog fakulteta

e) razno

f) Izglasavanje termina održavanja sljedećeg Plenuma, moderatora i zapisničara Plenuma

20:20 Počeo je drugi plenum na Filozofskom fakultetu

20:35 Prva točka dnevnog reda bila je sudjelovanje medija kroz live feedove. Nakon rasprave od 25 minuta dopušteno je medijima izvještavati uživo s plenuma većinom glasova.

20:50 Radna grupa za medije izvještava da su u četvrtak napravili izjavu za medije, novu Skriptu(nap. letak), dogovorili arhiviranje medijskih izjava, otvorili e-mail [email protected] i telefonski broj za medije 099 630 2885 te Facebook page Plenum FFZG

21:04 Na inicijativu studenata napravit će se sa sastanak sa svim predstavnicima godinama i studentskim udrugama na FFZG-u kako bi se napravila anketa mišljenja studenata o ugovoru između FF-a i KBF-a. Na našoj anketi možete glasovati ovdje, a prema trenutačnom stavu 68 posto čitatelja je protiv suradnje, dok ih se 13 posto nije izjasnilo jer ugovor nije javan.

21:07 Radna grupa za vanjsku suradnju nije imala formalni sastanak, ali donesene su smjernice da će se povezati sa svim Filozofskim fakultetima u državi te sa svim fakultetima društveno-humanističkog usmjerenja na Sveučilište u Zagrebu. Traži se potpora od fakulteta studentskih udruga na faksu, traženje mogućnosti studentskog udruga da izvještavaju i informiraju o plenumskim inicijativima. Također se planira napraviti video potpore, a najavljuje se i tribina na Fakultetu političkih znanosti sljedeći tjedan o temi ugovora suradnje između FF-a i KBF-a

21:11 Na pročelje Filozofskog danas su stavljena dva transparentna; FFZG protiv klerikalizacije i FFZG protiv homofobije

21:14 Studenti će na sljedećem Vijeću fakulteta napraviti špalir na kojem će profesorima dijeliti svoje letke prije ulaska na Vijeće.

21:16 Ukupno je u plenumskoj blagajni sakupljeno 1.511 kuna

21:22 Plenum je prihvatio izvještaje radnih grupa. Osim točke o medijima, rasprava teče puno brže i konstruktivnije nego na prvom plenumu.

21:29 Sljedeća točka dnevnog reda je analiza priopćenja za medije i javnost Uprave Filozofskog fakulteta koje u potpunosti možete pronaći ovdje.

21:33 Za riječ se javila odvjetnica suspendirane prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju Branke Galić koje je suspendirana od strane dekane FFZG-a, a to će biti točka dnevnog reda na sljedećem Vijeću koje to treba potvrditi. Postavila je pitanje što je to Dekanski kolegij koji se potpisuje u priopćenju jer tijela koje upravljaju fakultetom su fakultetsko Vijeće i dekan. Objašnjenje dekana Previšića možete pročitati ovdje, a studenti su u znak potpore prodekanici stavili po fakultetu satirične letke ‘FFZG protiv muzikalizacije’.

21:51 Jedan student ističe dio priopćenja koje potpisuje Uprava ‘Studijske kombinacije mogu samo pojačati konkurentnost kod
zapošljavanja, posebno kada se zna da one povećavaju znanstvenu i
nastavnu kompetentnost i kompetitivnost studenata’ te pita koje su to kompetencije koje će studenti FFZG-a dobiti i pojačati svoju konkuretnost.

21:56 Na plenumu je značajno manji broj ljudi nego prošli puta što se može objasniti s time da se nisu dogodile značajne promjene od prošlog puta. Nije se održalo fakultetsko Vijeće pa Studentski zbor nije mogao donijeti veto koji je dogovoren na prošlom plenumu. Prošloga puta nije bilo mjesto za sve u dvorani pa je postavljen zvučnik izvan nje.

22:00 Jedan sudionik plenuma komentira da je jako čudno što se Uprava u izjavama medijima i u priopćenju pita što je zapravo plenum, a koriste parole poput ‘znanje nije roba’ koja je korištena u prošloj plenumskoj blokadi Sveučilišta 2009. godine. Ističe kako to jasno pokazuje da je Uprava preplašena reakcija i kritikom prema ugovoru o suradnji.

22:05 Jedan student misli da tekst Uprave nije paranoičan kako neki smatraju niti da mu se treba smijati, nego da Uprava dobro zna što radi te da mu medijska sekcija treba ozbiljno pristupiti inače će stalno dolaziti Upravi na volej.

22:10 Sudionik rasprave postavlja pitanje je li istina da se studenti Muzičke akademije mogu upisati na FFZG bez razredbenog ispita, te ako je to istina, da se rasprava proširi i na taj ugovora.

22:13 Jedan sudionik ističe dio teksta u kojem govori da Uprava prebacuje odgovornost na zakone države, međudržavne ugovore s Vatikanom i statuta Sveučilišta kako bi opravdali ugovor o suradnji na FFZG-u te ističe da takva odgovornost ne može počivati na tim ugovorima.

22:15 Studentica koja je do sada dobila najveći aplauz istaknula je neke netočnosti iz teksta Uprave, a to je da se uspješno provodi suradnja s KBF-om što nije istina. Odsjek za klasičnu filologiju prije par godina je potpisao peticiju protiv suradnje KBF-om. Istaknula je da ona studira latinski pet godina, a da će studenti KBF-a moći imati godinu dana latinski i potencijalno predavati u školi, a neće imati jednake kompetencije. Ističe kako se u tekstu spominje da će postojati kvota od 15 do 20 studenata za studente KBF-a, a latinski po godini zna studirati samo 5 ljudi dok je ukupna kvota 15 ljudi. To će onda značiti da će se morati smanjiti kvota za studente FFZG-a kako bi se stvorilo mjesto za studente KBF-a. Zaključila je da se s ovime ne povećava konkurenost studenata FFZG-a.

22:20 Drugi sudionik odgovora kolegi koje je spomenuo suradnji s Muzičkom akademijom da je plenum trenutačno pripremljen po radnim skupinama o suradnji s drugim fakultetima da bi bilo teško donijeti informativnu odluku o tome u ovom trenutku, ali poziva kolegu da dođe na radne skupine i proširi raspravu.

22:30 Javio se za riječ studentima KBF-a te ističe da je ovo problem FFZG-a te da neke neke stvari ne stoje poput toga da su Vatikanski ugovori protuustavni što nije istina. To može biti osobno mišljenje, a oni su potpisani između dvije države.

– Toliko je godina prošlo od tih ugovora, a nitko ih nije pokušao osporiti. Dosta profesora FFZG-a rade na projektima koji se tiču KBF-a što ukazuje da suradnja dva fakulteta već postoji. Na prvoj godini KBF-a ima latinski 1 i latinski 2, što je istina, ali osoba koja je to odslušala ne može predavati latinski jezik. U ovom pamfletu (nap. Skripta) piše da je Crkva  suradnik vlasti što ne smatra primjerenim. Večeras sam čuo puno o kanonskom pravu i ono u niti jednom paragrafu nije u suprotnosti s građanskim. Po pitanju KBF-a Veliki Kancelar odgovora Vatikanu, dekan KBF-a odgovora zakonima Hrvatske i statuta Sveučilišta. Zabrinjava me ono što je bilo u medijima – hipotetska situacija u kojoj profesor vjeronauk ne može predavati povijest. To je diskrimacija ljudske osobe. Ugovor koji je predlažen od strane FFZG-a, prema kojem će na KBF-u biti 30 studenata KBF-a i mogućih 30 FFZG-a, vi ćete činiti 50 posto smjera, a mi ćemo na cijelom vašem faksu činiti tek 0,0001 posto studenata i ne može se govoriti o klerikalizaciji, nego o laikalizaciji. Na našem fakultetu ima motivacijski razgovor, ali na novom dvopredmetnom smjeru nigdje ne stoji potreba za motivacijskim razgovorom. Neće se moći nekoga ne prihvatiti jer nije vjernik, zaključio je izlaganje student KBF-a uz redovito prekidanje i podsmijehivanje, ali na kraju uz aplauz studenata.

22:35 Moderator je zamolio da rasprava ostana pristojna i bez niskih udaraca

22:39 Sudionik rasprave ističe da će plenum u sljedeću srijedu, ako bude tako izglasan, biti dan prije fakultetskog Vijeća te da će biti puno značajniji od današnjeg hladno-pogonskog plenuma. Apelira na sve da dođu na njega te da mu daju značaj pred Vijeće.

22:43 Sudionik rasprave zamolio je da u zapisnik uđe da je student KBF-a otišao s rasprave nakon svojeg izlaganja i na taj način onemoućio raspravu oko onoga što je rekao.

22:47 Studentica koja je prva komentirala stanje s latinskim na koje je replicirao student KBF-a istaknula je kako to nije njezina izmišljotina nego Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Prema njemu za izvođenje nastave  latinskog potrebna je sljedeća stručna sprema: Profesor latinskog jezika i književnosti, profesor klasične filologije i diplomirani kateheta.

22:52 Plenum se složio da na temelju pripremljene analize i zapisnika rasprave medijska sekcija napiše i objavi odgovor za priopćenje za javnost i medije od strane Uprave.

23:03 Za riječ se opet javila odvjetnica profesorice Branka Galić koja kaže da se moramo dotaknuti položaja u kojem se nalazi profesorica.

– U veljači na dekanskom kolegiju upozorena je od strane dekanata da će biti razriješena funckija prodekanice, ako bude protiv ugovora. Profesorica Galić je javno na tribini u ožujku izrekla svoje stavove protiv ugovora te pohvalila studente, a sanckija joj je bila suspenzija pod navodnicima. Dekan nije čitao zakone ni statute jer ne postoji odredba koja predviđa suspenzije prodekana. Osim što je ta uloga neobrazložena i neutemeljena, u medijima je bila hajka kojom joj se kleveće, difamira što pokazuje da je dekan nemiran. Radi se o slobodi mišljenja, a mi smo poduzeli sve što možemo po tom pitanju, prijavili prigovor fakultetu, etičkom povjerenstvu, pučkoj pravobraniteljici radi diskrimacije radi njezinih uvjeravanja, dostavili smo saborskom odboru ljudska za prava, prijavu rektora Sveučilišta te da provede hitan nadzor nad dekanom. Ova suspenzija nije samo prema konkretnoj osobi, nego je nedvosmisleno prijetnja ostalima koji budu javno govorili. Ne znam kako će se studenti štitti, ako se prema profesorima tako tretira, zaključila je odvjetnica profesorice Galić uz aplauz okupljenih.

23:28 Sljedeći plenum će biti održan 20.4. kada je obljetnica Blokade.