Pretraga

Zagrebačka gimnazija objavila je detalje prijemnog za upise u 2022., provodit će se iz dva predmeta

A- A+

Nakon što na snagu stupi novi pravilnik o upisima u srednje škole, škole koje to žele moći će bezuvjetno uvesti prijemni ispit za upis. Među školama koje ga već imaju, a provodit će ga i ove godine je Gimnazija Tituša Brezovačkog. Ta škola već je objavila neke detalje prijemnog, pa je već poznato da će se prijemni provoditi iz hrvatskog i matematike te koje će gradivo obuhvaćati.

Foto: Pexels

Gimnazija Tituša Brezovačkog u Zagrebu jedna je od škola koje već nekoliko godina provode prijemne ispite za upise, a tako će biti i ove godine. Prijemni će se provoditi prema istom pravilniku kao i prethodnih godina, a ovih dana škola je obavila i upute iz kojih je vidljivo kako će ispit izgledati.

Prijemni ispit za upis u Gimnaziju Tituša Brezovačkog održava se 4. srpnja 2022. u 9,00 u I. gimnaziji, dok će se za učenike s teškoćama održati 23. lipnja 2022. u 14,00 u XV. gimnaziji. Bodovni prag je 76 bodova.

Prijemni nije eliminacijski

Taj prijemni nije eliminacijski, a temeljem njega kandidat može ostvariti pet bodova koji se izražavaju na dvije decimale. Kandidati će pisati, pojašnjeno je na stranici škole, razredbeni ispit iz matematike te razredbeni ispiti iz hrvatskog, a oba obuhvaćaju nastavni plan i program za osnovnu školu.

Tako će se na ispitu iz matematike ispitivati kompetencije iz područja: brojevi, algebra, geometrija, statistika i vjerojatnost (računske operacije s realnim brojevima; odnosi među brojevima, omjeri i postotci; operacije s algebarskim izrazima; proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost, linearna funkcija; linearne jednadžbe i sustavi; ravninska i prostorna geometrija; mjerenje u geometriji; koordinatni sustav u ravnini; prikazivanje i analiza podataka; vjerojatnost slučajnog događaja), piše na web stranici škole.

Na ispitu iz hrvatskog ispituje se pravopis, promjenjive  i nepromjenjive  vrste riječi, glasovne promjene, gramatičko ustrojstvo rečenice, vrste rečenica, nezavisnosložene rečenice, zavisnosložene rečenice, teorija književnosti (vrste rima, stilska izražajna sredstva…).

Izdvojeni članak

Ministarstvo mijenja pravilnik za upise u srednje: Uvode se velika novost oko bodovanja i prijemnih

Ispit traje 60 minuta

– Ako razredbenom ispitu pristupi manje od 130 kandidata, ispit se neće provesti zbog epidemiološke situacije i svi kandidati (koji prolaze bodovni prag) će ostvariti pravo upisa, navodi se na stranici škole.

Prema pravilniku, ispit traje 60 minuta, a za vrijeme pisanja ispita nije dopuštena uporaba džepnog računala, odnosno učenici smiju imati samo ravnalo, trokute, grafitnu olovku i gumicu.

Kandidati koji će izaći na prijemni pred školu trebaju doći najmanje 20 minuta ranije i sa sobom ponijeti identifikacijski dokument s fotografijom, zaštitnu masku te kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom. Uvjeti pisanja su takvi da kandidat isključene mobitele, ručne satove, ruksake, torbice i sliče stvari prije ispita odlažu u učionici na za to predviđeno mjesto.

Uz upute za pisanje škola je objavila i ogledni primjer ispita, a neke od zadataka iz njega izdvojili smo u sustavu kvizovi.srednja.hr.