Pretraga

Izazovi obnove na PMF-u: ‘Glavni cilj bio je omogućiti studentima pohađanje praktične nastave’

A- A+

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PMF) jedan je od fakulteta teško stradalih u zagrebačkom i petrinjskom potresu 2020. godine, a zbog brojnih oštećenja Fakultet se suočio  nedostatkom adekvatnog prostora za kontaktnu nastavu. Unatoč ovim teškim okolnostima izuzetno važno ali i izazovno nam je bilo organizirati nastavu, a posebice osigurati nastavak kontaktne nastave i dolazak studenata na predavanja i praktičnu nastavu. Rješenja koja smo našli nisu idealna i uključuju boravak na različitim lokacijama, no u danim okolnostima su jedina moguća. Glavni cilj bio je omogućiti studentima pohađanje praktične nastave te neposredno stjecanje znanja kroz pokuse, eksperimente i vježbe. U STEM području praktična nastava čini više od 60% nastavnog sadržaja, a bez njenog normalnog odvijanja ne mogu se savladati ishodi učenja bilo kojeg studijskog programa na PMF-u.

Interakcija koja je sastavni dio nastave uživo – razgovori, postavljanje pitanja i poticanje rasprave – najveća su dodana vrijednost i znatno doprinose kvaliteti rasprave i boljem usvajanju znanja što nam je jedan od najvažnijih ciljeva. Bez kvalitetne komunikacije između profesora i studenata ukupna kvaliteta visokoškolskog obrazovanja se smanjuje bez obzira na najsuvremenije tehničke i obrazovne metode koje danas koristimo.

Obnova

Dio PMF-ovih zgrada značajno je oštećeno u potresima, a posebno zgrade u centru Zagreba koje datiraju s kraja 19.stoljeća. Te zgrade dom su Biološkom odsjeku (lokacija Roosveltov trg, Botanički vrt i Marulićev trg 20), te  Geografskom odsjeku (lokacija Marulićev trg 19). U mjesecima nakon potresa sve zgrade Biološkog odsjeka te zgrada Geografskog odsjeka, koje su u nakon potresa dobile „žutu naljepnicu“, obnovljene su do razine da se mogu sigurno upotrebljavati za nastavnu i znanstvenu djelatnost, no to je bilo samo privremeno rješenje dok je krajnji cilj cjelovita obnova. Obnova zgrade Geografskog odsjeka započela je u ljeto 2022. godine, a obnova zgrade Biološkog odsjeka na Rooseveltovom trgu započela je u veljači 2023. godine.

Za vrijeme obnove matičnih zgrada, Geografski i Biološki odsjek svoje aktivnosti održavaju u zamjenskim prostorima koji su u zakupu i koji su sastavni trošak projekta cjelovite obnove matičnih zgrada. PMF čini sve da se osiguraju zamjenski prostori za nastavu jer su veći dio nastave praktikumi i vježbe bez kojih se ne može uspješno savladati niti jedan studijski program prirodoslovlja i geografije.

Geografski odsjek trenutno je smješten u prostorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta i poslovnog centra Cotra, dok je Biološki odsjek smješten na ukupno 4 lokacije – u prostorima upravne zgrade tvornice Kraš, prostorima Veterinarskog fakulteta, prostorima Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, a dio nastave odvija se i u prostorima ostalih odsjeka PMF-a na Horvatovcu. Time je osiguran kontinuitet i približno jednaka kvaliteta nastave.

Projekte obnove provodimo na 3 lokacije – Rooseveltov trg 6, Marulićev trg 9a i Marulićev trg 20 dok FKIT provodi obnovu zgrade na Marulićevom trgu broj 19. Radovi na zgradi u kojoj je smješten Geografski odsjek u punom su opsegu a završetak radova planiran je za lipanj 2023. Očekuje se da će redovita nastava Geografskog odsjeka u obnovljenim prostorima započeti sa zimskim semestrom 2023./2024. godine.

Planirano je da radovi na obnovi zgrade Biološkog odsjeka na Rooseveltovom trgu 6 završe u 18 mjeseci, te bi se djelatnici i studenti mogli vratiti u novi prostor akademske godine 2024/2025.

Projekti obnove na Marulićevom trgu 9a i na Marulićevom trgu 20 kasne s obnovom iako smo natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije raspisali još u lipnju 2021. godine. Nažalost niti jedna od pristiglih ponuda na taj natječaj nije bila valjana, pravilna, prihvatljiva i prikladna, stoga je postupak poništen. Ponovljeni postupak te rješenje na žalbu trajao je nešto više od 6 mjeseci, no sada konačno možemo reći da je za Marulićev trg 9a (Botanički vrt – upravna zgrada te zgrada Botaničkog zavoda i Zavoda za mikrobiologiju) pokrenut postupak nabave za radove, a za Marulićev trg 20 glavni projekt je pri kraju, te se čeka ishođenje svih posebnih uvjeta.

U budućnosti – nova zgrada biologije, geografije i geologije (BGG kompleks)

Oštećenje zgrada PMF-a u potresu dodatno je pogoršalo ionako izazovnu i tešku situaciju s nedostatkom adekvatnih prostora te ju doveo do alarmantnih razmjera. Kritična situacija je na Biološkom odsjeku koji se već neko vrijeme suočava s ozbiljnim prostornim problemom. Tako su u proteklih nekoliko godina, zbog realizacije EU projekata, voditelji nekih projekata morali iznajmljivati dodatan prostor izvan fakulteta. Odsjek ima ukupno oko 300 stalno zaposlenih i djelatnika na projektima te ima 900 studenata godišnje na svim studijskim programima. Geografski odsjek s 450 studenata „podstanar“ je u zgradi MZO na Marulićevom trgu 19, a Geološki odsjek s 300 studenata egzistira dijelom u prostoru Kemijskog i Geofizičkog odsjeka.

Analize poslovanja i sve dosadašnje reakreditacije PMF-a ukazale su da postojeća prostorna razdvojenost i neprimjeren prostorni smještaj dijela prirodoslovlja i geografije izrazito otežavaju obavljanje znanstvene i nastavne djelatnosti te optimalno administrativno poslovanje, a to rezultira smanjenjem učinkovitosti korištenja resursa i gubitkom vremena.

Sanjamo i uporno radimo na ostvarenju dana kada ćemo sagraditi novi kompleks zgrada biologije, geografije i geologije (BGG) u blizini već postojeće zgrade na Horvatovcu. Projekt gradnje BGG kompleksa se već neko vrijeme priprema za realizaciju pa je tako 2014. godine nakon provedenog natječaja izrađen idejni projekt koji je financiralo Sveučilište u Zagrebu te je nastavno na projekt ishođena i lokacijska dozvola. Procijenjeni sveukupni trošak izgradnje BGG kompleksa je 65 milijuna eura, a realizacijom projekta osigurat će se prostor od 44.900.00 m2 BRP, i to 28.600,00 m2 za znanstvene i nastavne prostore te 16.300,00 m2 podrumskih prostora u kojem će biti smješteni: depoi zbirki Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka te skladište uzoraka i skladište kemikalija koji se sada nalaze u neadekvatnim prostorima.

Ovako velika investicija naravno nije moguća bez potpore resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja za koje smo i sigurni smo da prepoznaju važnost ovog kompleksa čija izgradnja će doprinijeti rastu i razvoju znanstvene zajednice u Republici Hrvatskoj. Naša budućnost ovisi o obrazovanju, stoga je izuzetno bitno da osiguramo kvalitetno obrazovanje našim studentima i znanstvenicima s kojima mijenjamo društvo znanjem.